ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,879 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
479 072-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่5
16 ธันวาคม 2550
1879
478 071-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่4
2 ธันวาคม 2550
1523
477 070-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่3
2 ธันวาคม 2550
1643
476 069-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่2
17 พฤศจิกายน 2550
1887
475 068-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่1
17 พฤศจิกายน 2550
1778
474 067-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่6
11 พฤศจิกายน 2550
1754
473 066-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่5
11 พฤศจิกายน 2550
1729
472 065-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่4
4 พฤศจิกายน 2550
1778
471 064-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่3
4 พฤศจิกายน 2550
1782
470 063-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่2
21 ตุลาคม 2550
1830
469 062-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่1
21 ตุลาคม 2550
1870
468 061-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่3
14 ตุลาคม 2550
2016
467 060-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่2
14 ตุลาคม 2550
1823
466 059-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่1
7 ตุลาคม 2550
1836
465 058-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่5
7 ตุลาคม 2550
1794
464 057-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่4
30 กันยายน 2550
1747
463 056-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่3
30 กันยายน 2550
1734
462 055-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่2
23 กันยายน 2550
1761
461 054-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 25 ตอนที่1
23 กันยายน 2550
1793
460 053-วินัย มหาวรรค ตอนที่7
16 กันยายน 2550
1602
459 052-วินัย มหาวรรค ตอนที่6
16 กันยายน 2550
1897
458 051-วินัย มหาวรรค ตอนที่5
9 กันยายน 2550
1706
457 050-วินัย มหาวรรค ตอนที่4
9 กันยายน 2550
1688
456 049-วินัย มหาวรรค ตอนที่3
2 กันยายน 2550
1722
455 048-วินัย มหาวรรค ตอนที่2
2 กันยายน 2550
1865
454 047-วินัย มหาวรรค ตอนที่1
26 สิงหาคม 2550
1737
453 046-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่12
26 สิงหาคม 2550
1669
452 045-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่11
5 สิงหาคม 2550
1837
451 044-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่10
5 สิงหาคม 2550
1756
450 043-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่9
22 กรกฎาคม 2550
1706
449 042-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่8
22 กรกฎาคม 2550
1748
448 041-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่7
15 กรกฎาคม 2550
1737
447 040-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่6
15 กรกฎาคม 2550
1763
446 039-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่5
8 กรกฎาคม 2550
1787
445 038-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่4
8 กรกฎาคม 2550
1733
444 037-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่3
1 กรกฎาคม 2550
1740
443 036-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่2
1 กรกฎาคม 2550
1908
442 035-อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ตอนที่1
24 มิถุนายน 2550
1739
441 034-สังฆาฏิกัณณสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
24 มิถุนายน 2550
1849
440 033-ทิฏฐิคตสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
17 มิถุนายน 2550
1863
439 032-สิกขานิสังสสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
10 มิถุนายน 2550
1933
438 031-มหาราหุโลวาทสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่5
10 มิถุนายน 2550
1834
437 030-มหาราหุโลวาทสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่4
3 มิถุนายน 2550
1847
436 029-มหาราหุโลวาทสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่3
3 มิถุนายน 2550
1798
435 028-มหาราหุโลวาทสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่2
20 พฤษภาคม 2550
1990
434 027-มหาราหุโลวาทสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่1
20 พฤษภาคม 2550
1866
433 026-ภัทเทกรัตตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
13 พฤษภาคม 2550
1838
432 025-ภัทเทกรัตตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
13 พฤษภาคม 2550
1740
431 024-ภัทเทกรัตตสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ตอนที่2
6 พฤษภาคม 2550
1837
430 023-ภัทเทกรัตตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
6 พฤษภาคม 2550
2015
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8879 รายการ