ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
357 051-อาทิตตปริยายสูตร3
27 กันยายน 2550
1854
356 050-อาทิตตปริยายสูตร2
27 กันยายน 2550
1980
355 049-อาทิตตปริยายสูตร1
30 สิงหาคม 2550
1731
354 048-สีสูปาจาลาเถรีคาถา
30 สิงหาคม 2550
1791
353 047-อุปจาลาเถรีคาถา
26 กรกฎาคม 2550
1775
352 046-สติสัมปชัญญสูตร
26 กรกฎาคม 2550
1989
351 045-มหาสติปัฏฐานสูตร18
28 มิถุนายน 2550
1947
350 044-มหาสติปัฏฐานสูตร17
28 มิถุนายน 2550
1818
349 043-มหาสติปัฏฐานสูตร16
31 พฤษภาคม 2550
1703
348 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1712
347 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1758
346 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1951
345 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1723
344 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1924
343 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1841
342 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1855
341 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1802
340 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1766
339 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1950
338 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1774
337 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1776
336 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1924
335 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1929
334 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2074
333 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1625
332 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1707
331 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2030
330 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2083
329 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1766
328 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1874
327 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1877
326 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1937
325 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1786
324 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1895
323 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1738
322 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1793
321 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1837
320 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1717
319 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1775
318 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1735
317 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1896
316 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1779
315 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1862
314 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1727
313 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1811
312 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1822
311 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1888
310 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2765
309 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1669
308 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10205
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ