ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,123 1964-วิธีพิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและธาตุ4
22 มกราคม 2561
1060
5,122 1963-อานิสงส์กายคตาสติ, พระสารีบุตรบันลือสีหนาท9ข้อ
22 มกราคม 2561
1032
5,121 1962-อานาปานสติ16ขั้นอย่างย่อ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1040
5,120 1961-ระงับกายสังขารคือลมหายใจ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1238
5,119 1960-เหตุให้ทำอานาปานสติได้ผลเร็ว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1195
5,118 991-ธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความเจริญ5อย่าง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
20 มกราคม 2561
1324
5,117 1959-วิธีทำสมาธิโดยใช้สัมปชัญญะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
1092
5,116 1958-วิธีทำสมาธิโดยใช้อิริยาบถกาย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
919
5,115 1957-วิธีทำสมาธิโดยใช้ลมหายใจ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
1126
5,114 1956-ควรฝึกปีติจากวิเวกและสมาธิภาวนา4แบบ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2561
1175
5,113 191-ยมกปาฬิ6 ขันธยมก3 สุทธขันธวาระและสุทธขันธมูลจักกวาระ
17 มกราคม 2561
1166
5,112 990-ตอบปัญหาธรรม วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
16 มกราคม 2561
1306
5,111 989-กฎเกณฑ์ของธรรมะ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
16 มกราคม 2561
1152
5,110 075-ธรรมปฏิบัติ22 ปีติและสุขจากวิเวก, ปีติและสุขจากสมาธิ
15 มกราคม 2561
1094
5,109 151-มรณสติ2 คุณประโยชน์และอานิสงส์
14 มกราคม 2561
1210
5,108 150-มรณสติ1 ความเข้าใจเรื่องกรรมฐาน
14 มกราคม 2561
1313
5,107 100-มหาปรินิพพานสูตร13 มารทูลขอให้ปรินิพพาน
13 มกราคม 2561
1047
5,106 099-มหาปรินิพพานสูตร12 พระพุทธองค์ประชวรหนัก
13 มกราคม 2561
1007
5,105 109-อัปปมัญญาภาวนา2 ลักษณะเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
12 มกราคม 2561
1197
5,104 108-อัปปมัญญาภาวนา1 ความหมายและลักษณะอัปปมัญญา
12 มกราคม 2561
1233
5,103 094-สูตรโสดาบัน47 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน40
9 มกราคม 2561
1211
5,102 988-ธรรมะคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
9 มกราคม 2561
1139
5,101 987- ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมและความไม่ทนต่อการทุจริต สกธ.
8 มกราคม 2561
1266
5,100 230-เหตุที่อานาปานสติสมาธิเป็นสติปัฏฐาน4
7 มกราคม 2561
1261
5,099 229-อานาปานสติสมาธิทำให้มากได้วิชชาและวิมุตติ
7 มกราคม 2561
1340
5,098 078-ภาวนา1 กาย จิต สติ
5 มกราคม 2561
1306
5,097 009-สรณคมน์3 ประเภทของสรณคมน์
5 มกราคม 2561
1220
5,096 008-สรณคมน์2 ความหมายสรณะ, สรณคมน์, ผู้ถึงสรณะ
5 มกราคม 2561
1193
5,095 007-สรณคมน์1 ประวัติความเป็นมาของการถึงสรณะ
5 มกราคม 2561
1277
5,094 1955-ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
3 ธันวาคม 2561
1086
5,093 1954-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 ธันวาคม 2561
1061
5,092 1952-พิจารณาเรื่องกรรมและเจริญวิปัสสนา อาศรมมาตา
3 ธันวาคม 2561
953
5,091 1953-เหตุเกิดและประเภทของสัมมาทิฏฐิ อาศรมมาตา
2 ธันวาคม 2561
998
5,090 1951-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1048
5,089 1950-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 ธันวาคม 2561
1075
5,088 1949-พิจารณากายน่าเกลียด เป็นธาตุ และเป็นศพ
1 มกราคม 2561
1028
5,087 1948-ถอนอภิชฌาและโทมนัสในกาย เวทนา จิต ธรรม
1 มกราคม 2561
1131
5,086 1947-จากอสัมโมหสัมปชัญญะสู่วิปัสสนาภาวนา
1 มกราคม 2561
1056
5,085 1946-ฝึกรู้แบบไม่หลง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1164
5,084 1945-ฝึกจิตได้ที่พึ่ง อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1043
5,083 1944-ความเพียร กล้า บากบั่น อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2560
966
5,082 1943-ร่วมปฏิบัติรับอรุณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1014
5,081 1942-นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
1028
5,080 1941-กายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
30 ธันวาคม 2560
1068
5,079 1940-หลักการปฏิบัติธรรมเน้นภาวนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2560
1143
5,078 190-ยมกปาฬิ5 ขันธยมก2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
27 ธันวาคม 2560
1053
5,077 189-ปรมัตถธรรม16 รูปปรมัตถ์จำนวน28รูป
27 ธันวาคม 2560
1201
5,076 188-ปรมัตถธรรม15 สัมปโยคนัยและสังคหนัย
27 ธันวาคม 2560
1064
5,075 093-สูตรโสดาบัน46 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน39
26 ธันวาคม 2560
1357
5,074 074-ธรรมปฏิบัติ21 ปีติ 5 ประการ
25 ธันวาคม 2560
1125
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ