ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 278 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,807 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,148 120-ธรรมที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่ง มหาปรินิพพานสถูป
6 กุมภาพันธ์ 2561
1137
5,147 119-สัมมาทิฏฐิรู้ในเรื่องทุกข์ กุสินารา
5 กุมภาพันธ์ 2561
1191
5,146 118-สัมมาทิฏฐิเรื่องมงคล กุสินารา
5 มกราคม 2561
1162
5,145 117-สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านำเข้าสู่มรรค เวสาลี
5 กุมภาพันธ์ 2561
1071
5,144 116-โอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
4 กุมภาพันธ์ 2561
1177
5,143 115-ธรรมะ คือ ปฏิจจสมุปาท กับ นิพพาน ม.นาลันทา
3กุมภาพันธ์ 2561
1230
5,142 114-ความเป็นมาและความหมาย นโม กับ ไตรสรณคมน์
2 กุมภาพันธ์ 2561
1135
5,141 113-สังเวชนียสถานเตือนใจให้ไม่ประมาท
1 กุมภาพันธ์ 2561
1202
5,140 018-สัมมาทิฏฐินำชีวิต18 ภิกษุผู้ถือธุดงควัตร5จำพวก
30 มกราคม 2561
1425
5,139 076-ธรรมปฏิบัติ23 วัตรปฏิบัติที่ทำอย่างถูกต้อง
29 มกราคม 2561
1221
5,138 049-ตอบปัญหาธรรม
28 มกราคม 2561
1441
5,137 048-มีธรรม5ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
28 มกราคม 2561
1417
5,136 104-มหาปรินิพพานสูตร17 วิโมกข์8ประการ
27 มกราคม 2561
1056
5,135 103-มหาปรินิพพานสูตร16 อภิภายตนะ8ประการ
27 มกราคม 2561
1077
5,134 102-มหาปรินิพพานสูตร15 บริษัท8 ชุมนุมกลุ่มชน8กลุ่ม
27 มกราคม 2561
864
5,133 101-มหาปรินิพพานสูตร14 เหตุให้แผ่นดินไหวรุนแรง8ประการ
27 มกราคม 2561
986
5,132 195-ปรมัตถธรรม20 ปรมัตถธรรม4กับหลักธรรมมีขันธ์อายตนะเป็นต้น
25 มกราคม 2561
1092
5,131 194-ปรมัตถธรรม19 นิพพาน1นิพพาน2นิพพาน3และนิพพาน5
25 มกราคม 2561
1096
5,130 193-ปรมัตถธรรม18 รูปในพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก
25 มกราคม 2561
1057
5,129 192-ปรมัตถธรรม17 รูปปรมัตถ์11กลุ่ม
25 มกราคม 2561
1183
5,128 1969-อานิสงส์ของขันติและอุบายกำจัดความอาฆาตในบุคคล
24 มกราคม 2561
1166
5,127 1968-วิธีเจริญเมตตาเพื่อกำจัดความอาฆาต วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1256
5,126 1967-มรณสติ, อานิสงส์9ข้อ และอุปมา7ข้อ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1079
5,125 1966-กายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน1-ฌาน4 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2561
1106
5,124 1965-นำกายนี้เทียบกับศพคนตาย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2561
1079
5,123 1964-วิธีพิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและธาตุ4
22 มกราคม 2561
1047
5,122 1963-อานิสงส์กายคตาสติ, พระสารีบุตรบันลือสีหนาท9ข้อ
22 มกราคม 2561
1021
5,121 1962-อานาปานสติ16ขั้นอย่างย่อ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1017
5,120 1961-ระงับกายสังขารคือลมหายใจ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1217
5,119 1960-เหตุให้ทำอานาปานสติได้ผลเร็ว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2561
1171
5,118 991-ธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความเจริญ5อย่าง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
20 มกราคม 2561
1319
5,117 1959-วิธีทำสมาธิโดยใช้สัมปชัญญะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
1072
5,116 1958-วิธีทำสมาธิโดยใช้อิริยาบถกาย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
904
5,115 1957-วิธีทำสมาธิโดยใช้ลมหายใจ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2561
1103
5,114 1956-ควรฝึกปีติจากวิเวกและสมาธิภาวนา4แบบ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
19 มกราคม 2561
1160
5,113 191-ยมกปาฬิ6 ขันธยมก3 สุทธขันธวาระและสุทธขันธมูลจักกวาระ
17 มกราคม 2561
1160
5,112 990-ตอบปัญหาธรรม วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
16 มกราคม 2561
1296
5,111 989-กฎเกณฑ์ของธรรมะ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
16 มกราคม 2561
1146
5,110 075-ธรรมปฏิบัติ22 ปีติและสุขจากวิเวก, ปีติและสุขจากสมาธิ
15 มกราคม 2561
1078
5,109 151-มรณสติ2 คุณประโยชน์และอานิสงส์
14 มกราคม 2561
1178
5,108 150-มรณสติ1 ความเข้าใจเรื่องกรรมฐาน
14 มกราคม 2561
1269
5,107 100-มหาปรินิพพานสูตร13 มารทูลขอให้ปรินิพพาน
13 มกราคม 2561
1033
5,106 099-มหาปรินิพพานสูตร12 พระพุทธองค์ประชวรหนัก
13 มกราคม 2561
998
5,105 109-อัปปมัญญาภาวนา2 ลักษณะเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
12 มกราคม 2561
1178
5,104 108-อัปปมัญญาภาวนา1 ความหมายและลักษณะอัปปมัญญา
12 มกราคม 2561
1206
5,103 094-สูตรโสดาบัน47 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน40
9 มกราคม 2561
1177
5,102 988-ธรรมะคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
9 มกราคม 2561
1133
5,101 987- ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมและความไม่ทนต่อการทุจริต สกธ.
8 มกราคม 2561
1261
5,100 230-เหตุที่อานาปานสติสมาธิเป็นสติปัฏฐาน4
7 มกราคม 2561
1237
5,099 229-อานาปานสติสมาธิทำให้มากได้วิชชาและวิมุตติ
7 มกราคม 2561
1315
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ