ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,566 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,716 2398-ประกอบความเพียร สัมปชัญญะ สติ บ้านจิตสบาย
13 พฤศจิกายน 2563
58
6,715 2397-ความไม่ประมาทที่รวมกุศลธรรม บ้านจิตสบาย
13 พฤศจิกายน 2563
63
6,714 2396-ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเบื้องต้นพรหมจรรย์
13 พฤศจิกายน 2563
74
6,713 147-วิปัสสนา12 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน4
13 พฤศจิกายน 2563
62
6,712 412-กถาวัตถุปาลิ2 ส่วนประกอบของอนุโลมปัจจนีกะ5อย่าง
11 พฤศจิกายน 2563
38
6,711 411-ปัฏฐานปาลิ2 โครงสร้างวิธีการแสดงธรรมในคัมภีร์ปัฏฐาน
11 พฤศจิกายน 2563
31
6,710 410-การถ่ายทอดและแปลบาลี1 วิเคราะห์ อลาโภ อยโส สรณคมน์
11 พฤศจิกายน 2563
60
6,709 124-กัมมัฏฐาน28 อนุสสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
10 พฤศจิกายน 2563
82
6,708 134-ธรรมปฏิบัติ81 ความแก่เป็นทุกข์พิจารณาจาก5ลักษณะ
9 พฤศจิกายน 2563
126
6,707 1150-สร้างความสุข2 วิธีสร้างความสุขในครอบครัว บูทีคผู้ใหญ่ลี
8 พฤศจิกายน 2563
106
6,706 1149-สร้างความสุข1 มีหัวใจใฝ่ธรรมเป็นเครื่องมือ บูทีคผู้ใหญ่ลี
8 พฤศจิกายน 2563
112
6,705 106-ภาวนา29 ความเกิดเป็นทุกข์ ให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
6 พฤศจิกายน 2563
150
6,704 901-ขุ.ธ.ชราวรรค3 อุตตราเถรีอายุ120ปีบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
110
6,703 900-ขุ.ธ.ชราวรรค2(2) พิจารณาศพนางสิริมา
5 พฤศจิกายน 2563
71
6,702 899-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาคุณพระรัตนตรัยให้ลื่นไหล
5 พฤศจิกายน 2563
234
6,701 898-ขุ.ธ.ชราวรรค2(1) นางสิริมาเสียชีวิต
5 พฤศจิกายน 2563
77
6,700 897-ขุ.ธ.ชราวรรค1 หญิงสหายนางวิสาขาบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
142
6,699 300-ตอบปัญหาธรรม
1 พฤศจิกายน 2563
182
6,698 299-อํ.สตฺตก.อัคคิสูตร ไฟ3ควรละ กับ ไฟ3ควรบูชา
1 พฤศจิกายน 2563
77
6,697 179-สุตมยญาณ13ประเภทของปหาตัพพธรรมที่ควรละ
31 ตุลาคม 2563
92
6,696 178-สุตมยญาณ12 ธรรมที่ต้องพยายามทำให้ได้37อย่าง
31 ตุลาคม 2563
97
6,695 177-สุตมยญาณ11 ประเภทของปริญเญยยธรรมที่ควรรอบรู้
31 ตุลาคม 2563
76
6,694 176-สุตมยญาณ10 ลักษณะสภาวะโพธิปักขิยธรรม
31 ตุลาคม 2563
113
6,693 896-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค11 สุขสามเณรวัตถุ สามเณรสุข7ขวบบรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
92
6,692 895-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(2) ปิโลกติกติสสเถรวัตถุ2 เตือนตนด้วยผ้าเก่า
29 ตุลาคม 2563
80
6,691 894-ตอบปัญหารูปแบบการพิจารณาในสติปัฏฐาน
29 ตุลาคม 2563
149
6,690 893-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(1) ปิโลติกติสสเถรวัตถุ1 ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริ
29 ตุลาคม 2563
81
6,689 892-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค9 สันตติมหามัตตวัตถุ สันตติอำมาตย์บรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
78
6,688 409-กถาวัตถุปาลิ1 ความหมาย โครงสร้าง และวิธีการ
28 ตุลาคม 2563
35
6,687 408-ปัฏฐานปาลิ1 ความหมายและโครงสร้างปัฏฐาน
28 ตุลาคม 2563
38
6,686 407-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก8 วิเคราะห์ ขันธ์, อริยสัจ
28 ตุลาคม 2563
40
6,685 044-มัคคภาวนา4 เจริญมรรคเท่านั้นจึงพ้นทุกข์ได้
27 ตุลาคม 2563
115
6,684 133-ธรรมปฏิบัติ80 ความเกิดเป็นทุกข์ ต้องมีพระรัตนตรัยในจิต
26 ตุลาคม 2563
125
6,683 181-จตุธาตุววัตถาน1 อานิสงส์และการกำหนดธาตุแบบย่อ
25 ตุลาคม 2563
155
6,682 406-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก7 วิเคราะห์องค์ธรรมนับแล้วไม่นับอีก
21 ตุลาคม 2563
69
6,681 405-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก6 วิเคราะห์ อุปฺปนฺนํ, สหคตํ
21 ตุลาคม 2563
43
6,680 056-(สํฆาทิเสส10)สังฆเภทสิกขาบท2 วิธีสวดสมนุภาสน์และแจงอาบัติ
20 ตุลาคม 2563
50
6,679 055-(สํฆาทิเสส10)สังฆเภทสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
20 ตุลาคม 2563
43
6,678 054-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท2 เลส10และแจงอาบัติ
20 ตุลาคม 2563
47
6,677 081-มหาสติปัฏฐานสูตร8 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
183
6,676 080-มหาสติปัฏฐานสูตร7 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
142
6,675 079-มหาสติปัฏฐานสูตร6 อริยสัจ4เชื่อมโยงกับสติปัฏฐาน
18 ตุลาคม 2563
151
6,674 078-มหาสติปัฏฐานสูตร5 ธาตุมนสิการและนวสีวถิกะ
18 ตุลาคม 2563
104
6,673 077-มหาสติปัฏฐานสูตร4 อิริยาบถ สัมปชัญญะ และปฏิกูลมนสิการ
17 ตุลาคม 2563
129
6,672 076-มหาสติปัฏฐานสูตร3 หมวดลมหายใจเข้าออก
17 ตุลาคม 2563
120
6,671 075-มหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสสติปัฏฐาน(ต่อ)
17 ตุลาคม 2563
95
6,670 074-มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทสสติปัฏฐาน
17 ตุลาคม 2563
142
6,669 404-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก5 วิเคราะห์ กามาวจรํ, กุสลํ, จิตฺตํ
14 ตุลาคม 2563
55
6,668 403-วิเคราะห์บาลีพระอภิธรรมปิฎก4 วิเคราะห์ ปุจฉา, สมยศัพท์
14 ตุลาคม 2563
43
6,667 053-(สํฆาทิเสส9)ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท1 เหตุเกิดและพระบัญญัติ
12 ตุลาคม 2563
70
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8566 รายการ