ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,048 059-ธรรม40ประการนำไปนรก
6 พฤษภาคม 2559
1583
4,047 534-ขุททกวัตถุวิภังค์16 กิเลสหมวดละสาม3
5 พฤษภาคม 2559
1387
4,046 533-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2559
1456
4,045 532-ขุททกวัตถุวิภังค์15 กิเลสหมวดละสาม2
5 พฤษภาคม 2559
1447
4,044 531-ขุททกวัตถุวิภังค์14 กิเลสหมวดละสาม1
5 พฤษภาคม 2559
1386
4,043 1591-ความเห็นถูกขั้นพื้นฐาน10ข้อ อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2559
1290
4,042 1590-สัมมาทิฏฐินำเข้าสู่มรรค อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2559
1314
4,041 1589-หลักแห่งสัจธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1326
4,040 1588-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1258
4,039 1587-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1445
4,038 1586-เห็นธรรมว่าเป็นธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2559
1295
4,037 1585-ความเพียร สติ และสมาธิที่ถูกต้อง อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2559
1305
4,036 1584-อาศัยเจริญญาณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2559
1257
4,035 1583-ทางนี้เป็นทางเดียว อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2559
1181
4,034 1582-พิจารณากายปฏิกูล กายเป็นธาตุ และศพในป่าช้า
1 พฤษภาคม 2559
1385
4,033 1581-แนะนำวิธีฝึกดูกายเดิน อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2559
1461
4,032 1580-แนะนำวิธีฝึกดูลมหายใจและดูกายยืน อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2559
1273
4,031 1579-คุณค่าอานิสงส์และวิธีปฏิบัติกายคตาสติ อาศรมมาตา
30 เมษายน 2559
1559
4,030 1578-ธรรมพื้นฐาน ความไม่ประมาท และเหตุควรนิพพาน อาศรมมาตา
30 เมษายน 2559
1405
4,029 035-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่14
25 เมษายน 2559
2306
4,028 111-เมตตาภาวนา4 ความสำคัญและคุณประโยชน์4
24 เมษายน 2559
1663
4,027 110-เมตตาภาวนา3 ความสำคัญและคุณประโยชน์3
24 เมษายน 2559
1789
4,026 039-ที.สี.พรหมชาลสูตร9 สัสสตวาท4แบบ
23 เมษายน 2559
1455
4,025 038-ที.สี.พรหมชาลสูตร8 แยกแยะทิฏฐิ62
23 เมษายน 2559
1488
4,024 037-ที.สี.พรหมชาลสูตร7 มหาศีล2
23 เมษายน 2559
1473
4,023 068-มรณสติ2 วิธีเจริญมรณสติ1
22 เมษายน 2559
1698
4,022 067-มรณสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์
22 เมษายน 2559
1617
4,021 875-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน2 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1559
4,020 874-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน1 พุทธธรรมนำทอง AIA
20 เมษายน 2559
1519
4,019 530-ขุททกวัตถุวิภังค์13 กิเลสหมวดละสอง5
21 เมษายน 2559
1267
4,018 529-ตอบปัญหาธรรม
21 เมษายน 2559
1610
4,017 528-ขุททกวัตถุวิภังค์12 กิเลสหมวดละสอง4
21 เมษายน 2559
1399
4,016 527-ขุททกวัตถุวิภังค์11 กิเลสหมวดละสอง3
21 เมษายน 2559
1465
4,015 073-สูตรโสดาบัน26 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน19
19 เมษายน 2559
1644
4,014 034-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่13
18 เมษายน 2559
2295
4,013 873-โสดาปัตติผลประเสริฐกว่า..และชรามรณะต้อนสัตว์ไปตาย
17 เมษายน 2559
1558
4,012 872-สิ่งมียาก4อย่าง, นินทาเป็นของเก่า คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
17 เมษายน 2559
1600
4,011 051-ทักขิณาในบุคคล14ระดับและในสงฆ์7แบบ
10 เมษายน 2559
1655
4,010 050-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1655
4,009 147-สรุปธรรมสัมมาทิฏฐิ ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1426
4,008 146-เรียนรู้จากกิจกรรม ยุวเนกขัมม์
9 เมษายน 2559
1473
4,007 145-ขันธ์5 อายตนะ6 อารมณ์6 และกรรม3
9 เมษายน 2559
1428
4,006 144-ดี ชั่ว สูง ต่ำ ส่งเสริม ซ้ำเติม ตามกรรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1468
4,005 143-มีความเพียร ความรู้ และสติ ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1356
4,004 142-ทำไมต้องมาปฏิบัติธรรม ยุวเนกขัมม์
8 เมษายน 2559
1381
4,003 526-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2559
1526
4,002 525-ขุททกวัตถุวิภังค์10 กิเลสหมวดละสอง2
7 เมษายน 2559
1345
4,001 524-ขุททกวัตถุวิภังค์9 กิเลสหมวดละสอง1
7 เมษายน 2559
1430
4,000 188-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่2
3 เมษายน 2559
1463
3,999 187-จำแนกนิวรณ์10โพชฌงค์14 ตอนที่1
3 เมษายน 2559
1512
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ