ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
148 048-ธรรมะคืออะไร
2 มิถุนายน 2551
1775
147 047-แสดงความคิดเห็น ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1639
146 046-เห็นความคิด ทุ่งอนงค์
16 พฤศจิกายน 2551
1772
145 045-การศึกษาในพระพุทธศาสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1512
144 044-สมถะวิปัสสนา ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1686
143 043-ทางผิด ทางถูก ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1545
142 042-ศึกษากาย ศึกษาใจ ทุ่งอนงค์
15 พฤศจิกายน 2551
1543
141 041-รู้ทุกข์ ละสมุทัย ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1577
140 040-นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุ่งอนงค์
14 พฤศจิกายน 2551
1687
139 039-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมทุ่งอนงค์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
14 พฤศจิกายน 2551
1652
138 038-ได้ชีวิตคืนมา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
10 สิงหาคม 2551
1548
137 037-ฝึกรู้ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1503
136 036-สำคัญที่รู้สึกตัว บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2551
1638
135 035-ขันธ์ปรุง ไม่ปรุงขันธ์ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1590
134 034-รู้คือภาวนา บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2551
1565
133 033-สติ สมาธิ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2551
1658
132 032-อภิสังขารไม่ใช่มรรค รู้เป็นมรรค บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2551
1627
131 031-แสดงความเห็น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2551
1632
130 030-ประพฤติพรหมจรรย์
13 พฤษภาคม 2551
1531
129 029-โพชฌงค์7 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1607
128 028-ให้ปฏิบัติ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1529
127 027-สติกับสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1611
126 026-รู้สึกตัวเดิน อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1380
125 025-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1636
124 024-พึ่งตนเอง อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1484
123 023-ละนิวรณ์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1680
122 022-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1468
121 021-ให้ไปปฏิบัติ อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1574
120 020-สติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1537
119 019-เริ่มต้นปฏิบัติ อาศรมมาตา
9 พฤษภาคม 2551
1602
118 018-ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
9 พฤษภาคม 2551
1580
117 017-พัฒนาการทางปัญญา
15 เมษายน 2550
1789
116 016-ความหลากหลายในการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1583
115 015-การอยู่ด้วยธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1804
114 014-อยู่กับปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1797
113 013-การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1614
112 012-ธรรมะเกื้อกูลการภาวนา
12 เมษายน 2550
1621
111 011-หลักการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
12 เมษายน 2550
1821
110 010-สามัญญผลสูตร2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 ตุลาคม 2549
1551
109 009-สามัญญผลสูตร1 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1614
108 008-สติปัฏฐานจากพระไตรปิฎก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1791
107 007-ขยันรู้สึกตัว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1871
106 006-ลำดับญาณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1644
105 005-เห็นความคิด ดับความทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1906
104 004-จิตอยู่บ้านปลอดภัย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1734
103 003-เป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1928
102 002-เพียร วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1912
101 001-สติ ผู้รู้ ผู้ถูกรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
20 ตุลาคม 2549
2383
100 050-นิโรธะ2
บรรยายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
1982
99 049-นิโรธะ1
1 พฤศจิกายน 2552
2211
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ