ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,288 122-ภาวนา45 พิจารณากายและปัจจัย4เป็นธาตุ
5 มิถุนายน 2566
113
8,287 2835-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2566
50
8,286 2834-สรุปรวมอริยมรรค ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2566
76
8,285 2833-ไม่รักเลย ไม่ต้องเป็นทุกข์เลย ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2566
71
8,284 2832-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2566
91
8,283 2831-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ.
4 มิถุนายน 2566
68
8,282 2830-อริยสัจ4ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2566
66
8,281 2829-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2566
88
8,280 2828-อายตนะ12และวิธีกำหนดอายตนะ
2 มิถุนายน 2566
53
8,279 2827-ขันธ์5และวิธีกำหนดขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2566
36
8,278 2826-รู้ทุกข์ รู้สมุทัย รู้นิโรธ คือ มรรค ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
57
8,277 2825-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
68
8,276 2824-วิธีดูนิวรณ์ข้อละ5ประเด็น ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
88
8,275 2823-ดูสภาวะด้วยอนุปัสสนา7ประการ ยุวพุทธฯ
1 มิถุนายน 2566
62
8,274 2822-สติปัฏฐาน4แบ่งเป็น21หมวด ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
43
8,273 2821-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
68
8,272 2820-โพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2566
52
8,271 2819-กายคตาสติ18วิธี และ สัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2566
70
8,270 2818-มีพื้นฐานรองรับและเตรียมฝึกจิต ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2566
48
8,269 2817-ปฏิบัติธรรมเพื่อความไม่เกิดของทุกข์ ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
60
8,268 1850-มิลินทปัญหา5(15) อสังกมนปฏิสันทหนปัญหา จิตไม่เคลื่อนก็ปฏิสนธิได้
28 พฤษภาคม 2566
50
8,267 1849-มิลินทปัญหา5(14) ธัมมทิฏฐปัญหา ผู้เห็นธรรมทำตามคำสอนตลอดชีวิต
28 พฤษภาคม 2566
32
8,266 1848-มิลินทปัญหา5(13) อนุตตรภาวชานนปัญหา เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า
28 พฤษภาคม 2566
37
8,265 1847-มิลินทปัญหา5(12) พุทธอนุตตรภาวปัญหา พระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า
28 พฤษภาคม 2566
31
8,264 1846-มิลินทปัญหา5(11) พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหา พระพุทธเจ้ามีจริงแม้ไม่เคยเห็น
28 พฤษภาคม 2566
32
8,263 1845-มิลินทปัญหา5(10) นิพพานสุขชานนปัญหา ได้ยินเสียงผู้ถึงนิพพานก็รู้นิพพานเป็นสุข
28 พฤษภาคม 2566
35
8,262 1844-มิลินทปัญหา5(9) นิพพานลภนปัญหา ผู้ปฏิบัติชอบและรู้ความจริงจึงได้นิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
37
8,261 1843-มิลินทปัญหา5(8) นิโรธนิพพานปัญหา ความไม่เกิดทุกข์คือนิโรธนิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
37
8,260 1842-มิลินทปัญหา5(7) ปถวิสันธารกปัญหา แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำ
28 พฤษภาคม 2566
31
8,259 1841-มิลินทปัญหา5(6) เนรยิกัคคิอุณหภาวปัญหา ไหม้ในนรกไม่ตายเพราะกรรมจัดแจง
28 พฤษภาคม 2566
35
8,258 1840-มิลินทปัญหา5(5) วายามกรณปัญหา ความเพียรแต่เนิ่น ๆ จึงใช้ทำกิจได้
28 พฤษภาคม 2566
37
8,257 1839-มิลินทปัญหา5(4) กัมมนานากรณปัญหา กรรมจำแนกสัตว์ให้ทรามประณีต
28 พฤษภาคม 2566
29
8,256 1838-มิลินทปัญหา5(3) ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหา อายตนะ5เกิดจากกรรมต่างกัน
28 พฤษภาคม 2566
28
8,255 1837-มิลินทปัญหา5(2) นาคเสนปัญหา ความเค็มรู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณ
28 พฤษภาคม 2566
27
8,254 1836-มิลินทปัญหา5(1) ผัสสาทิวินิพภุชนปัญหา สัมปยุตตธรรมไม่อาจแยกจากกันได้
28 พฤษภาคม 2566
39
8,253 1835-ความจริงของสิ่งทั้งปวง หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค
28 พฤษภาคม 2566
54
8,252 325-มหาหัตถิปโทปมสูตร5 วาโยธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
40
8,251 324-มหาหัตถิปโทปมสูตร4 เตโชธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
27
8,250 323-มหาหัตถิปโทปมสูตร3 อาโปธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
31
8,249 322-มหาหัตถิปโทปมสูตร2 ปฐวีธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
38
8,248 321-มหาหัตถิปโทปมสูตร1 กุศลทั้งปวงนับลงในอริยสัจ4
27 พฤษภาคม 2566
55
8,247 1202-วิธีรู้เพื่อให้เกิดอริยมรรค
25 พฤษภาคม 2566
130
8,246 1201-ไม่รู้อริยสัจ4จึงปรุงอภิสังขาร3
25 พฤษภาคม 2566
99
8,245 1200-สรุปเนื้อหาคัมภีร์ธรรมบท
25 พฤษภาคม 2566
38
8,244 1199-ขุ.ธ.พราหมณวรรค40 ผู้รู้ภพถึงความสิ้นชาติเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
26
8,243 1198-ขุ.ธ.พราหมณวรรค39 ผู้องอาจชนะกิเลสแล้วเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
24
8,242 1197-ขุ.ธ.พราหมณวรรค38 ผู้ไม่กังวลในขันธ์ทั้ง3กาลเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
26
8,241 188-ธรรมปฏิบัติ135 อดทนต่อสิ่งเกิดดับ
22 พฤษภาคม 2566
138
8,240 2816-สรุปธรรมเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ มูลนิธิมายาโคตมี
21 พฤษภาคม 2566
88
8,239 2815-ตอบปัญหาธรรม5 มูลนิธิมายาโคตมี
21 พฤษภาคม 2566
80
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ