ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,388 1043-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค7 ลอยทั้งบุญและบาปได้ชื่อว่าภิกษุ
20 มกราคม 2565
32
7,387 1042-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค6 ทำบาปให้สงบระงับชื่อว่าสมณะ
20 มกราคม 2565
32
7,386 1041-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค5 ตัดความริษยาเป็นต้นได้ชื่อว่าคนดี
20 มกราคม 2565
38
7,385 596-กถาวัตถุ2 โครงสร้างด้านเนื้อหาและวิธีการ
19 มกราคม 2565
38
7,384 595-กถาวัตถุ1 ความหมายและความเป็นมา
19 มกราคม 2565
52
7,383 594-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 วิธีการสอนแบบต่างๆ2
18 มกราคม 2565
58
7,382 593-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบต่างๆ1
18 มกราคม 2565
55
7,381 592-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป5
14 มกราคม 2565
86
7,380 591-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป4
14 มกราคม 2565
63
7,379 590-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
13 มกราคม 2565
60
7,378 589-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน5 วิธีการสอนแบบทั่วไป2
13 มกราคม 2565
57
7,377 588-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน4 วิธีการสอนแบบทั่วไป1
12 มกราคม 2565
83
7,376 587-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 เนื้อธรรมที่ทรงสอน
12 มกราคม 2565
70
7,375 586-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 คุณสมบัติผู้สอน
11 มกราคม 2565
71
7,374 585-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1 เป้าหมายของการสอน
11 มกราคม 2565
107
7,373 158-ธรรมปฏิบัติ105 ความตายต้องมีแน่
10 มกราคม 2565
141
7,372 1040-ความเห็นผิดในรูปนามตามสักกายทิฏฐิ20
6 มกราคม 2565
193
7,371 1039-โลกิยสัมมาทิฏฐิเพื่อโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
6 มกราคม 2565
125
7,370 1038-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค4 ผู้มีสัจจะและอหิงสาเป็นต้นเรียกเถระ
6 มกราคม 2565
63
7,369 1037-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค3 ผู้เห็นสัจจะและไม่ประมาทเรียกธัมมธร
6 มกราคม 2565
55
7,368 1036-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค2 ผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเรียกว่าบัณฑิต
6 มกราคม 2565
69
7,367 2565-โอวาทหลักของพระอรหันต์ อาศรมมาตา
4 มกราคม 2565
157
7,366 2564-สัมมาสมาธิมีองค์มรรค7ประกอบ อาศรมมาตา
4 มกราคม 2565
153
7,365 2563-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
3 มกราคม 2565
145
7,364 2562-อริยสัจ, ความหมายและตัวสภาวะ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2565
142
7,363 2561-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2565
217
7,362 2560-หัดแยกขันธ์5 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2565
166
7,361 2559-อารมณ์สติปัฏฐานและวิธีพิจารณา อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
166
7,360 2558-ธรรมสมาธิ=ผลการปฏิบัติเบื้องต้น อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
102
7,359 2557-วิธีทำให้เกิดวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
138
7,358 2556-ไม่ประมาท และ ประกอบสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2565
92
7,357 2555-มีสรณะและมีหลักของจิต อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2564
115
7,356 2554-ทำความเข้าใจการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2564
126
7,355 584-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก12 องค์ธรรมในโลกุตตรกุศลจิต
27 ธันวาคม 2564
33
7,354 583-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก11 องค์ธรรมในกามาวจรกุศลจิต
27 ธันวาคม 2564
23
7,353 230-ทิฏฐิกถา11 สักกายทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ
25 ธันวาคม 2564
89
7,352 229-ทิฏฐิกถา10 มิจฉาทิฏฐิ10อย่าง
25 ธันวาคม 2564
70
7,351 228-ทิฏฐิกถา9 อาการอัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
25 ธันวาคม 2564
123
7,350 582-อริยสัจวิเคราะห์2 ความหมายและลักษณะอริยสัจ
24 ธันวาคม 2564
62
7,349 1166-พระโสดาบันในพระไตรปิฎก สัมมนาพระไตรปิฎก ป.เอก มจร.
23 ธันวาคม 2564
166
7,348 1165-มีพื้นฐานชีวิตที่ดี และ เพิ่มบุญ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
22 ธันวาคม 2564
157
7,347 581-ปัฏฐานปาลิ12 อาเสวน.กัมม...อวิคต
22 ธันวาคม 2564
41
7,346 580-ปัฏฐานปาลิ11 สหชาต.อัญญมัญญ...ปัจฉาชาต
22 ธันวาคม 2564
29
7,345 579-ปัฏฐานปาลิ10 เหตุ.อารัมมณ.อธิปติ.อนันตร
22 ธันวาคม 2564
27
7,344 578-ปัฏฐานปาลิ9 ความหมายย่อและนิทเทสปัจจัย24
22 ธันวาคม 2564
37
7,343 157-ธรรมปฏิบัติ104 ภาวนาให้เกิดความเข้าใจ
20 ธันวาคม 2564
102
7,342 577-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก10 อธิบายบทบาลีสมยนิทเทส
20 ธันวาคม 2564
20
7,341 576-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก9 บาลีกามาวจรกุศลจิต ดวงที่1
20 ธันวาคม 2564
22
7,340 575-อริยสัจวิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชาและแผนการเรียน
17 ธันวาคม 2564
47
7,339 1035-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค1 ตัดสินคดีตามธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม
16 ธันวาคม 2564
63
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ