ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 629 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 642 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 949 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,648 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,198 017-เข้าเขตโสดาบัน5
31 กรกฎาคม 2559
1671
4,197 1646-ห้วงบุญกุศล8 สรณะ3 มหาทาน5 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1461
4,196 1645-ตอบปัญหาธรรม ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1388
4,195 1644-เหตุแห่งความกระเสือกกระสน ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
28 กรกฎาคม 2559
1366
4,194 1643-เหตุเกิดความเห็นผิด ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
27 กรกฎาคม 2559
1290
4,193 1642-เหตุให้จิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียร5อย่าง
27 กรกฎาคม 2559
1190
4,192 1641-หวังประโยชน์จากโลกจะเดือดร้อน
27 กรกฎาคม 2559
1392
4,191 1640-ทุกข์ครอบงำด้วยอาการว่าเป็นสุข
26 กรกฎาคม 2559
1388
4,190 1639-เพลิดเพลินยึดติดจึงทุกข์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2559
1354
4,189 1638-ที่สุดแห่งรักที่สุดแห่งทุกข์ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
26 กรกฎาคม 2559
1429
4,188 041-ความเข้าใจเรื่องกรรม20 วิธีลอยบาป
25 กรกฎาคม 2559
2273
4,187 117-เมตตาภาวนา10 วิธีทำเมตตาภาวนา1
24 กรกฎาคม 2559
1622
4,186 116-เมตตาภาวนา9 ความสำคัญและคุณประโยชน์9
24 กรกฎาคม 2559
1584
4,185 047-ที.สี.พรหมชาลสูตร17 ปริตัสสิตวิปผันทิตวาระเป็นต้น
23 กรกฎาคม 2559
1476
4,184 046-ที.สี.พรหมชาลสูตร16 ทิฏฐธัมมนิพพานวาท5แบบ
23 กรกฎาคม 2559
1387
4,183 074-มรณสติ8 วิธีเจริญมรณสติ7
22 กรกฎาคม 2559
1534
4,182 073-มรณสติ7 วิธีเจริญมรณสติ6
22 กรกฎาคม 2559
1324
4,181 550-ขุททกวัตถุวิภังค์28 กิเลสหมวดละห้า3
21 กรกฎาคม 2559
1480
4,180 549-ตอบปัญหาธรรม
21 กรกฎาคม 2559
1593
4,179 548-ขุททกวัตถุวิภังค์27 กิเลสหมวดละห้า2
21 กรกฎาคม 2559
1398
4,178 547-ขุททกวัตถุวิภังค์26 กิเลสหมวดละห้า1
21 กรกฎาคม 2559
1368
4,177 1637-มุ่งหน้าเดินในอริยมรรค มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
18 กรกฎาคม 2559
1409
4,176 1636-เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1380
4,175 1635-รับผิดชอบและอดทนต่อการปฏิบัติ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1335
4,174 1634-รู้รอบทุกข์ ละสมุทัย มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
17 กรกฎาคม 2559
1447
4,173 1633-ไม่ประมาทจึงหวังอริยมรรคได้ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
16 กรกฎาคม 2559
1285
4,172 1632-ปฏิบัติธรรมรับผิดชอบตนเอง มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
16 กรกฎาคม 2559
1229
4,171 129-กถาวัตถุ5 สติปัฏฐานกถา
13 กรกฎาคม 2559
1403
4,170 076-สูตรโสดาบัน29 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน22
12 กรกฎาคม 2559
1739
4,169 040-ความเข้าใจเรื่องกรรม19 วิธีแก้กรรม
11 กรกฎาคม 2559
2577
4,168 154-ตอบปัญหาธรรม
10 กรกฎาคม 2559
1664
4,167 153-อริยมรรคมีองค์8
10 กรกฎาคม 2559
1516
4,166 546-ขุททกวัตถุวิภังค์25 กิเลสหมวดละสี่2
7 กรกฎาคม 2559
1243
4,165 545-ตอบปัญหาธรรม
7 กรกฎาคม 2559
1453
4,164 544-ขุททกวัตถุวิภังค์24 กิเลสหมวดละสี่1
7 กรกฎาคม 2559
1288
4,163 543-ขุททกวัตถุวิภังค์23 กิเลสหมวดละสาม10
7 กรกฎาคม 2559
1351
4,162 129-กถาวัตถุ4 ปุคคลกถา3
6 กรกฎาคม 2559
1359
4,161 1631-พิจารณาธรรมประจำสรีระ10และการลอยบาป
6 กรกฎาคม 2559
1303
4,160 1630-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2559
1359
4,159 1629-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2559
1432
4,158 1628-ยาสำรอกที่ใช้ได้ผลแน่นอน วังรีรีสอร์ท
5 กรกฎาคม 2559
1475
4,157 1627-สละคืนกายและเวทนา วังรีรีสอร์ท
5 กรกฎาคม 2559
1459
4,156 1626-พึงมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1380
4,155 1625-ฝึกผูกใจให้อยู่กับปัจจุบัน วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1374
4,154 1624-หลักสำคัญการปฏิบัติธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1391
4,153 195-การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
3 กรกฎาคม 2559
1747
4,152 194-จงเห็นบาปว่าเป็นบาปและเปลื้องตนให้พ้นบาป
3 กรกฎาคม 2559
1567
4,151 055-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1649
4,150 054-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1588
4,149 884-หลักการปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน)
2 กรกฎาคม 2559
1524
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8648 รายการ