ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,552 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,402 029-ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
6 กันยายน 2556
2107
2,401 962-กลับบ้านและเป็นคฤหัสถ์ชั้นยอด ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
2066
2,400 961-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
2055
2,399 960-สัมมาทิฏฐิ 2 ระดับ ยุวพุทธฯ
6 กันยายน 2556
1970
2,398 959-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1955
2,397 958-สัมมาสมาธิ ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1879
2,396 957-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1864
2,395 956-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1806
2,394 955-สัมมาสติ ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1790
2,393 954-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1908
2,392 953-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1915
2,391 952-สัมมาวายามะ ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1840
2,390 951-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1874
2,389 950-สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1776
2,388 949-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1628
2,387 948-สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1712
2,386 947-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1683
2,385 946-สัมมาทิฏฐิในอริยมรรค ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1798
2,384 945-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1642
2,383 944-ประโยชน์ของการมีสติรู้อยู่ในกาย ยุวพุทธฯ
2 กันยายน 2556
1662
2,382 943-ธรรมะมีอุปการะมากสำหรับมนุษย์ ยุวพุทธฯ
2 กันยายน 2556
1732
2,381 004-ปรมัตถธรรม4 รูปและนิพพานปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
3025
2,380 003-ปรมัตถธรรม3 เจตสิกปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
2833
2,379 002-ปรมัตถธรรม2 จิตปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
3089
2,378 001-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
3031
2,377 132-บุคคลผู้จะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้
1 กันยายน 2556
2089
2,376 131-เพราะยึดมั่นรูปเป็นต้น ความเห็นผิดจึงเกิด
1 กันยายน 2556
1969
2,375 011-ผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2070
2,374 010-ผู้มีสติ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2170
2,373 568-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ2 กรมศุลกากร
30 สิงหาคม 2556
1768
2,372 567-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ1 กรมศุลกากร
30 สิงหาคม 2556
1783
2,371 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1735
2,370 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1762
2,369 291-อกุศลวิตกดับด้วยสติปัฏฐานและอนิมิตตสมาธิ สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1617
2,368 290-ใบไม้กำมือเดียวประยุกต์
29 สิงหาคม 2556
1595
2,367 566-รู้จักเทวดา2 รร.เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2556
2807
2,366 565-รู้จักเทวดา1 รร.เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2556
2898
2,365 050-ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต ตอนที่2
25 สิงหาคม 2556
1949
2,364 049-ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต ตอนที่1
25 สิงหาคม 2556
2097
2,363 054-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1733
2,362 053-อริยมรรคมีองค์8
25 สิงหาคม 2556
1773
2,361 010-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1977
2,360 009-ธรรมกั้นและถอนตัณหา
25 สิงหาคม 2556
2073
2,359 008-ตัณหาเป็นตัวสร้างทุกข์
25 สิงหาคม 2556
2095
2,358 559-ตอบปัญหาธรรม อาศรมศิลป์
24 สิงหาคม 2556
1749
2,357 558-วิธีปฏิบัติแนวรู้สึกตัวกับการรู้แจ้งสัจธรรม อาศรมศิลป์
24 สิงหาคม 2556
1913
2,356 942-ตอบปัญหาธรรม มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
23 สิงหาคม 2556
1695
2,355 941-ไม่มีปัญหา, ไม่มีตัณหา มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
23 สิงหาคม 2556
1483
2,354 940-อาหารของภวตัณหาและอาหารของวิชชาวิมุตติ
22 สิงหาคม 2556
1758
2,353 939-วิธีฝึกสติในชีวิตประจำวัน มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
22 สิงหาคม 2556
1758
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8552 รายการ