ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,457 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2257
3,456 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2100
3,455 1370-ความเข้าใจกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1376
3,454 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1912
3,453 1368-ความเห็นถูกฝ่ายบุญ 10 อย่าง ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2296
3,452 1367-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2060
3,451 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2050
3,450 1365-ความอดทนและกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2558
1292
3,449 074-สติปัฏฐานภาวนา15; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน
3 มิถุนายน 2558
1512
3,448 073-สติปัฏฐานภาวนา14; คาถาและพระสูตรแสดงสัจจะ
3 มิถุนายน 2558
1655
3,447 072-สติปัฏฐานภาวนา13; ความเข้าใจเพิ่มเติมหมวดอริยสัจ
3 มิถุนายน 2558
1643
3,446 1364-ลำดับขั้นตอนในการฝึกจิต ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1427
3,445 1363-หลักปฏิบัติเดินตามอริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2556
1381
3,444 816-ความหมายและตัวอย่างธรรมะ รพ.ตุลาการฯ จ.นครปฐม
29 พฤษภาคม 2558
1483
3,443 1362-มีศีลและไม่ประมาท บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1289
3,442 1361-ปฏิบัติอริยมรรค รู้อริยสัจ บ้านกานนิสา
31 พฤษภาคม 2558
1317
3,441 1360-ความอดทนและกัมมัสสกตาญาณ บ้านกานนิสา
30 พฤษภาคม 2558
2266
3,440 1359-คุมจิตและฝึกจิต กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
2421
3,439 1358-หลักในการปฏิบัติธรรม กานนิสาโดยบมจ.เมย์แบ้งค์
30 พฤษภาคม 2558
1400
3,438 071-สติปัฏฐานภาวนา12; ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคและสัจจบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1523
3,437 070-สติปัฏฐานภาวนา11; ธัมมานุปัสสนา ขันธและอายตนบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1315
3,436 069-สติปัฏฐานภาวนา10; ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
27 พฤษภาคม 2558
1440
3,435 068-สติปัฏฐานภาวนา9; จิตตานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1516
3,434 067-สติปัฏฐานภาวนา8; เวทนานุปัสสนา
27 พฤษภาคม 2558
1721
3,433 1357-ศีลดีและมีความรู้ตัว ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
2272
3,432 1356-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธ2
28 พฤษภาคม 2558
1466
3,431 1355-องค์มรรค7 ที่เหลืออย่างย่อ ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1232
3,430 1354-กฎเกณฑ์แห่งธรรม ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
1262
3,429 1353-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก3 ยุวพุทธ2
27 พฤษภาคม 2558
2148
3,428 1352-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก2 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2325
3,427 1350-สัมมาทิฏฐิระดับโลก ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2156
3,426 1351-สัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลก1 ยุวพุทธ2
26 พฤษภาคม 2558
2324
3,425 1349-ฝึกองค์มรรคด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
2377
3,424 1348-ฝึกใจให้ไม่ประมาท ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
1412
3,423 1347-ก้าวย่างสู่ทางธรรม ยุวพุทธ2
25 พฤษภาคม 2558
1274
3,422 028-มงคล ตอนที่4
24 พฤษภาคม 2558
2458
3,421 089-กายคตาสติ7; นำกายนี้เทียบกับศพในป่าช้า
24 พฤษภาคม 2558
1603
3,420 088-กายคตาสติ6; ใส่ใจธาตุ4 มีอยู่ในกายนี้
24 พฤษภาคม 2558
1682
3,419 018-สติในกาย; ใส่ใจกายเป็นธาตุและเทียบกายกับศพ
23 พฤษภาคม 2558
2321
3,418 017-สติในกาย; ใส่ใจกายเต็มด้วยสิ่งปฏิกูล
23 พฤษภาคม 2558
2335
3,417 445-วิชยสูตร ขุ.สุ. วิธีพิจารณากายว่างจากตัวตน
21 พฤษภาคม 2558
1598
3,416 444-ตอบปัญหาธรรม
21 พฤษภาคม 2558
2255
3,415 443-กึสีลสูตร ขุ.สุ. อยู่อย่างไรจึงบรรลุธรรม
21 พฤษภาคม 2558
1600
3,414 442-อุฏฐานสูตร ขุ.สุ. ให้ลุกขึ้นทำความเพียร
21 พฤษภาคม 2558
1451
3,413 066-สติปัฏฐานภาวนา7; ธาตุมนสิการและนวสีวถิกบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1572
3,412 065-สติปัฏฐานภาวนา6; จตุสัมปชัญญและปฏิกูลมนสิการบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1579
3,411 064-สติปัฏฐานภาวนา5; อิริยาปถบรรพ
20 พฤษภาคม 2558
1622
3,410 062-สูตรโสดาบัน15 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน8
19 พฤษภาคม 2558
1666
3,409 013-สัมมาทิฏฐิว่าโลกนี้มีและโลกอื่นมี ธ.แห่งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2558
2671
3,408 173-เหตุเกิดความดีใจเสียใจและผัสสะ
17 พฤษภาคม 2558
1691
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ