ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
98 106-ตอบปัญหาธรรม บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1775
97 105-สรณคมน์ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1586
96 104-ไตรสิกขา บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1567
95 103-สติปัฏฐาน4 บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1620
94 102-ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1618
93 101-ทุกขสุมทยอริสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1528
92 100-ทุกขอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1808
91 031-ปัญญาญาณ ตอนที่4
13 ตุลาคม 2552
2436
90 178-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค2
บรรยายวันที่ 11 ตุลาคม 2552
1949
89 177-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค1
บรรยายวันที่ 11 ตุลาคม 2552
2061
88 048-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท2
4 ตุลาคม 2552
2292
87 047-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท1
4 ตุลาคม 2552
2310
86 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1799
85 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1964
84 030-ปัญญาญาณ ตอนที่3
8 กันยายน 2552
2313
83 046-ธรรมะสายกลาง2
6 กันยายน 2552
2088
82 045-ธรรมะสายกลาง1
6 กันยายน 2552
2127
81 044-ตอบปัญหาธรรม
30 สิงหาคม 2552
2129
80 043-อวิชชา-วิชชา บรรยายที่อัมพวา
30 สิงหาคม 2552
2122
79 042-ความจริงของกายกับใจ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
23 สิงหาคม 2552
2441
78 007-ไตรสิกขา
9 ตุลาคม 2550
2137
77 006-ปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติ
11 กันยายน 2550
2551
76 005-ลำดับของการศึกษา
14 สิงหาคม 2550
2336
75 004-หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
10 กรกฎาคม 2550
2195
74 003-เข้าใจชีวิตเข้าถึงธรรม
12 มิถุนายน 2550
2214
73 002-ชีวิตคือกายกับจิต
24 เมษายน 2550
2385
72 001-ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต
13 มีนาคม 2550
2962
71 029-ปัญญาญาณ ตอนที่2
11 สิงหาคม 2552
2259
70 028-ปัญญาญาณ ตอนที่1
28 กรกฎาคม 2552
2283
69 041-ตามรู้ ดูจิต บรรยายที่ศรีราชา
11 กรกฎาคม 2552
2578
68 040-สังโยชน์10 บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2632
67 039-ปัญญาละกิเลส บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2244
66 027-การรู้ขันธ์5 โดยอาการ7
9 มิถุนายน 2552
2443
65 038-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่2 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2233
64 037-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่1 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2192
63 036-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2211
62 035-อริยสัจ4 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2377
61 026-อนัตตาของขันธ์5
26 พฤษภาคม 2552
2174
60 034-ดูด้วยจิตที่เป็นกลาง วัดพุทธปัญญา
25 เมษายน 2552
2326
59 025-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 เมษายน 2552
2164
58 033-มนุสสธรรม
5 เมษายน 2552
2071
57 032-ทำตนให้เป็นที่พึ่ง
5 เมษายน 2552
2246
56 031-สาระธรรมนำปฏิบัติ บรรยายที่กรมศุลกากร
20 มีนาคม 2552
2175
55 024-ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน
10 มีนาคม 2552
2335
54 030-ธรรมสมาธิ
1 มีนาคม 2552
2187
53 029-จากจิตปภัสสรสู่จิตตภาวนา
1 มีนาคม 2552
2305
52 023-อุบายวิธีละอาสวะ 7 ประการ
10 กุมภาพันธ์ 2552
2511
51 028-สติกับสัมมาสติ
1 กุมภาพันธ์ 2552
2189
50 027-ความยึดมั่นถือมั่น
1 กุมภาพันธ์ 2552
2595
49 026-แนะวิธีปฏิบัติ วัดพุทธปัญญา
25 มกราคม 2552
2348
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ