ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,552 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,452 120-มหาปรินิพพานสูตร33 ลักษณะการปรินิพพาน
11 สิงหาคม 2561
754
5,451 123-อัปปมัญญาภาวนา16 วิธีแผ่เมตตาฌาน132แบบ
10 สิงหาคม 2561
928
5,450 122-อัปปมัญญาภาวนา15 วิธีเจริญเมตตาจนถึงได้ฌาน
10 สิงหาคม 2561
950
5,449 217-ธาตุกถา6 จัดกุสลติกะเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ
8 สิงหาคม 2561
839
5,448 243-สํ.นิ.นครสูตร; พบเมืองเก่า ทางเข้าคือมรรค8
5 สิงหาคม 2561
990
5,447 242-สํ.นิ.นฬกลาปิสูตร; นามรูปกับวิญญาณอิงอาศัยกัน
5 สิงหาคม 2561
889
5,446 215-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
1176
5,445 214-จากไตรลักษณ์สู่ไตรสิกขา ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
934
5,444 084-ภาวนา7 พิจารณากายนี้ไม่อาจพ้นความเป็นศพและถูกสัตว์กิน
3 สิงหาคม 2561
887
5,443 039-ตามรอย18 พุทธคุณบทว่าโลกวิทู2
3 สิงหาคม 2561
788
5,442 038-ตามรอย17 พุทธคุณบทว่าโลกวิทู1
3 สิงหาคม 2561
854
5,441 037-ตามรอย16 พุทธคุณบทว่าสุคโต2
3 สิงหาคม 2561
756
5,440 036-ตามรอย15 พุทธคุณบทว่าสุคโต1
3 สิงหาคม 2561
778
5,439 035-ตามรอย14 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน5
3 สิงหาคม 2561
823
5,438 034-ตามรอย13 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน4
3 สิงหาคม 2561
920
5,437 711-ฌานวิภังค์11 สถานที่และอิริยาบถที่เหมาะต่อการทำฌาน
2 สิงหาคม 2561
1558
5,436 710-ตอบปัญหาการพิจารณาสมุทัยสัจปัจจุบันและอดีต
2 สิงหาคม 2561
1028
5,435 709-ฌานวิภังค์10 ประกอบภาวนาและกระทำสัมปชัญญะ
2 สิงหาคม 2561
908
5,434 708-ฌานวิภังค์9 รู้ความพอดีในอาหารและตื่นอยู่เสมอ
2 สิงหาคม 2561
886
5,433 216-ธาตุกถา5 จัดองค์ธรรมปฏิจจสมุปบาท12
1 สิงหาคม 2561
742
5,432 163-พุทธานุสสติ4 ประโยชน์และอานิสงส์4
29 กรกฎาคม 2561
1033
5,431 162-พุทธานุสสติ3 ประโยชน์และอานิสงส์3
29 กรกฎาคม 2561
925
5,430 2034-ละเว้นความชั่ว ทำบุญกุศล และอยู่อย่างไม่ประมาท
28 กรกฎาคม 2561
1063
5,429 2033-หลักปฏิบัติต่อสัจจะ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
27 กรกฎาคม 2561
829
5,428 2032-รู้อะไรเป็นอะไรในสัจจะ4 มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
27 กรกฎาคม 2561
871
5,427 2031-ขันธ์5เป็นความจริงของตัวเรา มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
27 กรกฎาคม 2561
869
5,426 2030-หลักการฝึกให้มีสติรู้อยู่ในกาย ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
26 กรกฎาคม 2561
809
5,425 2029-วิธีฝึกสติเบื้องต้น ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
26 กรกฎาคม 2561
890
5,424 2028-ภาวนาให้เปลี่ยนจากเดิม ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
26 กรกฎาคม 2561
818
5,423 1013-มห้ศจรรย์แห่งสติ บ.โตโยต้า ไดฮัทสุฯ
24 กรกฎาคม 2561
1168
5,422 023-สัมมาทิฏฐินำชีวิต23 ละมิจฉามรรค เดินตามอริยมรรค
24 กรกฎาคม 2561
995
5,421 048-นิพพานในพระพุทธศาสนา8 วิธีเข้าถึงนิพพาน3
22 กรกฎาคม 2561
977
5,420 047-นิพพานในพระพุทธศาสนา7 วิธีเข้าถึงนิพพาน2
22 กรกฎาคม 2561
965
5,419 046-นิพพานในพระพุทธศาสนา6 วิธีเข้าถึงนิพพาน1
22 กรกฎาคม 2561
840
5,418 045-นิพพานในพระพุทธศาสนา5 ประเภทของนิพพาน2
22 กรกฎาคม 2561
918
5,417 044-นิพพานในพระพุทธศาสนา4 ประเภทของนิพพาน1
21 กรกฎาคม 2561
899
5,416 043-นิพพานในพระพุทธศาสนา3 สภาวะของนิพพาน
21 กรกฎาคม 2561
897
5,415 042-นิพพานในพระพุทธศาสนา2 ชื่อของนิพพาน2
21 กรกฎาคม 2561
939
5,414 041-นิพพานในพระพุทธศาสนา1 ชื่อของนิพพาน1
21 กรกฎาคม 2561
923
5,413 215-ปรมัตถธรรม4(3) รูปในพระสูตร พระอภิธรรม และอรรถกถา
20 กรกฎาคม 2561
1005
5,412 214-ปรมัตถธรรม4(2) รูป28จำแนกเป็น11กลุ่ม
20 กรกฎาคม 2561
887
5,411 213-ปรมัตถธรรม4(1) สัมปโยคนัย สังคหนัยและตทุภยมิสสกนัย
20 กรกฎาคม 2561
1085
5,410 2027-รู้ชัดและศึกษา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
19 กรกฎาคม 2561
994
5,409 2026-จากสติสัมปชัญญะไปสู่การเห็นสัจจะ
19 กรกฎาคม 2561
1168
5,408 2025-ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการ มมังการและมานานุสัย
18 กรกฎาคม 2561
1059
5,407 2024-เพราะยึดมั่นขันธ์5ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น
18 กรกฎาคม 2561
1056
5,406 2023-พิจารณาอริยสัจในทวาร6 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
18 กรกฎาคม 2561
1009
5,405 2022-วิธีพิจารณาธาตุ4 ลงเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
17 กรกฎาคม 2561
1268
5,404 2021-กัลยาณปุถุชน สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
17 กรกฎาคม 2561
911
5,403 2020-มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
17 กรกฎาคม 2561
1056
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8552 รายการ