ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,832 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,082 1943-ร่วมปฏิบัติรับอรุณ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
31 ธันวาคม 2560
1014
5,081 1942-นำฝึกสติ รู้กายในอิริยาบถต่างๆ และรู้ลมหายใจ
30 ธันวาคม 2560
1028
5,080 1941-กายคตาสติเบื้องต้น อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
30 ธันวาคม 2560
1068
5,079 1940-หลักการปฏิบัติธรรมเน้นภาวนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2560
1143
5,078 190-ยมกปาฬิ5 ขันธยมก2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
27 ธันวาคม 2560
1053
5,077 189-ปรมัตถธรรม16 รูปปรมัตถ์จำนวน28รูป
27 ธันวาคม 2560
1201
5,076 188-ปรมัตถธรรม15 สัมปโยคนัยและสังคหนัย
27 ธันวาคม 2560
1064
5,075 093-สูตรโสดาบัน46 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน39
26 ธันวาคม 2560
1357
5,074 074-ธรรมปฏิบัติ21 ปีติ 5 ประการ
25 ธันวาคม 2560
1125
5,073 149-อุเบกขาภาวนา2 วิธีฝึกปฏิบัติและการแผ่อุเบกขาจิต
24 ธันวาคม 2560
1299
5,072 148-อุเบกขาภาวนา1 ลักษณะและการเตรียมการ
24 ธันวาคม 2560
1268
5,071 983-วิธีฝึกสัมปชัญญะ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
24 ธันวาคม 2560
1244
5,070 098-มหาปรินิพพานสูตร11 นางอัมพปาลีคณิกากับเจ้าลิจฉวี
23 ธันวาคม 2560
1040
5,069 097-มหาปรินิพพานสูตร10 กระจกส่องธรรมและอนุสาสนี
23 ธันวาคม 2560
1101
5,068 096-มหาปรินิพพานสูตร9 คติพระอริยเจ้าที่หมู่บ้านนาทิกะ
23 ธันวาคม 2560
972
5,067 095-มหาปรินิพพานสูตร8 ภวตัณหาถูกถอนเพราะรู้อริยสัจ
23 ธันวาคม 2560
981
5,066 094-มหาปรินิพพานสูตร7 เลี้ยงพระอุทิศบุญให้เทวดา
23 ธันวาคม 2560
1035
5,065 197-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 ธันวาคม 2560
1078
5,064 187-ยมกปาฬิ4 ขันธยมก1 ปทโสธนวาระ
20 ธันวาคม 2560
1032
5,063 186-ปรมัตถธรรม14 ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิกต่างๆ
20 ธันวาคม 2560
1049
5,062 185-ปรมัตถธรรม13 สรุปเรื่องเจตสิก
20 ธันวาคม 2560
1227
5,061 017-สัมมาทิฏฐินำชีวิต17 วิธีเจริญสมาธิภาวนา
19 ธันวาคม 2560
1315
5,060 073-ธรรมปฏิบัติ20 ประเภทของสมาธิภาวนา
18 ธันวาคม 2560
1059
5,059 981-ตอบปัญหาธรรม ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1288
5,058 980-โพชฌงค์7 ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1052
5,057 107-อุปสมานุสสติ วิธีการเจริญและอานิสงส์
15 ธันวาคม 2560
1187
5,056 106-เทวตานุสสติ ความสำคัญและวิธีการเจริญ
15 ธันวาคม 2560
1288
5,055 1939-ตอบปัญหาและสรุปธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2560
1021
5,054 1938-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
15 ธันวาคม 2560
1048
5,053 1937-ตอบปัญหาธรรม2 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2560
1031
5,052 1936-วิธีการทำให้เกิดและเจริญสมาธิ4แนวทาง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
938
5,051 1935-ความเพียรที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
942
5,050 1934-ละความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจด้วยสติปัฏฐาน
14 ธันวาคม 2560
1096
5,049 1933-ตอบปัญหาธรรม1 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
988
5,048 1932-ทุกข์เกิดเพราะความรักติดข้องยืดถือ รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2560
1146
5,047 1931-อันตรายและอุปการะของสมาธิ และอุบายละความง่วง
13 ธันวาคม 2560
994
5,046 1930-สัมปชัญญะ4 และวิธีการฝึก รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
852
5,045 1929-กายคตาสติหมวดลมหายใจ อิริยาบถ และสัมปชัญญะ
12 ธันวาคม 2560
900
5,044 1928-นำภาวนา ฝึกสติ ตามดูในกาย รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
966
5,043 1927-เครื่องมืออุปกรณ์ภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
12 ธันวาคม 2560
861
5,042 1926-ความหมายของการปฏิบัติกับสมาธิภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
947
5,041 047-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1275
5,040 046-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
12 ธันวาคม 2560
1275
5,039 073-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1120
5,038 072-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่1
10 ธันวาคม 2560
1132
5,037 006-นโมนอบน้อม6 นโม..ของพรหมายุพราหมณ์และของเหล่าเทวดา
8 ธันวาคม 2560
1170
5,036 005-นโมนอบน้อม5 นโม..ของชาณุสโสณิพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
1029
5,035 004-นโมนอบน้อม4 นโม..ของการณปาลีกับอารามทัณฑพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
1214
5,034 672-อาฏานาฏิยสูตร4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับมนต์อาฏานาฏิยะ
7 ธันวาคม 2560
1033
5,033 671-ตอบปัญหาสมาธิที่เป็นฐานวิปัสสนา
7 ธันวาคม 2560
1472
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8832 รายการ