ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,257 290-วิปัสสนาธรรมวิจัย1(2) ที่มาของการตีความพระพุทธพจน์
16 มกราคม 2563
372
6,256 289-วิปัสสนาธรรมวิจัย1(1) แหล่งกำเนิดพระพุทธพจน์
16 มกราคม 2563
424
6,255 288-เนตติปกรณ์2(2) วิธีอธิบายด้านอรรถะตามหลักนยะ5
15 มกราคม 2563
281
6,254 287-เนตติปกรณ์2(1) วิธีอธิบายด้านพยัญชนะตามหลักหาระ16
15 มกราคม 2563
255
6,253 117-อานาปานสติ7 การรวมธรรมปฏิบัติในอานาปานสติสมาธิขั้นที่1
14 มกราคม 2563
496
6,252 286-กถาวัตถุปาลิ5 มาติกาที่เป็นอัฏฐมุขนัย
13 มกราคม 2563
326
6,251 2286-ตอบปัญหาธรรม บ้านจิตสบาย
12 มกราคม 2563
454
6,250 2285-ฝึกปฏิบัติปัญญาเห็นความเกิดและความดับ บ้านจิตสบาย
12 มกราคม 2563
421
6,249 2284-ปัญญาตามเห็นถูกต้อง7แบบ บ้านจิตสบาย
12 มกราคม 2563
361
6,248 2283-ความรู้เบื้องต้นและธรรมพื้นฐานนักภาวนา บ้านจิตสบาย
12 มกราคม 2563
352
6,247 140-วิปัสสนา5 การพิจารณาขันธ์5 ตอน2
10 มกราคม 2563
447
6,246 121-ตามรอย100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา22
10 มกราคม 2563
252
6,245 120-ตามรอย99 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา21
10 มกราคม 2563
232
6,244 119-ตามรอย98 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา20
10 มกราคม 2563
263
6,243 118-ตามรอย97 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา19
10 มกราคม 2563
251
6,242 285-เนตติปกรณ์1(3) วิเคราะห์หลักเทสนาหาระ
8 มกราคม 2563
265
6,241 284-เนตติปกรณ์1(2) เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์
8 มกราคม 2563
277
6,240 283-เนตติปกรณ์1(1) ความเป็นมา ความหมายและโครงสร้าง
8 มกราคม 2563
294
6,239 282-ปัฏฐานปาลิ4 รูปแบบการแสดงปัฏฐาน7วาระ
6 มกราคม 2563
268
6,238 281-กถาวัตถุปาลิ4 รูปแบบการโต้วาทะในอนุโลมปัจจนีก3
6 มกราคม 2563
256
6,237 121-ธรรมปฏิบัติ68 มีแต่สิ่งหมดไป ไม่มีค้างนาน
6 มกราคม 2563
367
6,236 277-อํ.ทสก.ทุติยโกสลสูตร เหตุให้พระเจ้าโกศลนอบน้อมพระพุทธเจ้า
5 มกราคม 2563
344
6,235 276-ตอบปัญหาธรรม
5 มกราคม 2563
388
6,234 275-สํ.ข.ทุติยคัททูลพัทธสูตร อุปมาด้วยสุนัขถูกผูกไว้
5 มกราคม 2563
297
6,233 100-ภาวนา23 ความเข้าใจการทำงานของอายตนะ
3 มกราคม 2562
387
6,232 2282-ตอบปัญหาและสรุปธรรมให้โอวาท อาศรมมาตา
1 มกราคม 2563
472
6,231 2281-พื้นฐานชีวิตที่ดี อาศรมมาตา
1 มกราคม 2563
689
6,230 2280-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
543
6,229 2279-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาหมวดอริยสัจ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
457
6,228 2278-เหตุเกิดของกายเป็นต้นและตอบปัญหา อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
442
6,227 2277-กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2562
449
6,226 2276-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์และหมวดขันธ์
30 ธันวาคม 2562
416
6,225 2275-ธรรมะก่อนเดินจาริก อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2562
389
6,224 2274-วิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนา อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2562
451
6,223 2273-วิธีปฏิบัติที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสมบูรณ์แบบ
29 ธันวาคม 2562
501
6,222 2272-ความหมายและอานิสงส์ของทางเอก อาศรมมาตา
29 ธันวาคม 2562
360
6,221 2271-วิธีฝึกให้มีสติอยู่กับกาย อาศรมมาตา
29 ธันวาคม 2562
405
6,220 2270-มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า เริ่มต้นด้วยการมีสติ
29 ธันวาคม 2562
479
6,219 2269-ความเข้าใจที่ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
28 ธันวาคม 2562
545
6,218 280-ปัฏฐานปาลิ3 รูปแบบการตั้งคำถามตามปัจจยนัย4แบบ
23 ธันวาคม 2562
288
6,217 279-กถาวัตถุปาลิ3 รูปแบบการโต้วาทะในอนุโลมปัจจนีก2
23 ธันวาคม 2562
293
6,216 179-สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ และอุปสมานุสสติ
22 ธันวาคม 2562
442
6,215 1043-ทุกข์ในอริยสัจ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
22 ธันวาคม 2562
518
6,214 159-สังคีติสูตร14 ธรรมหมวดละหก22หมวด ตอน2
21 ธันวาคม 2562
336
6,213 158-สังคีติสูตร13 ธรรมหมวดละหก22หมวด ตอน1
21 ธันวาคม 2562
281
6,212 139-วิปัสสนา4 การพิจารณาขันธ์5 ตอน1
20 ธันวาคม 2562
572
6,211 807-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร2 พระมหาโมคคัลลานะถามท้าวสักกะ
19 ธันวาคม 2562
396
6,210 806-ตอบปัญหาปฏิบัติทางมโนทวารโดยพิจารณาปัญจทวาร
19 ธันวาคม 2562
544
6,209 805-ม.มู.จูฬตัณหาสังขยสูตร1 ธรรมทั้งปวงไม่ควรเพื่อจะยึดมั่น
19 ธันวาคม 2562
463
6,208 117-ตามรอย96 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา18
18 ธันวาคม 2562
306
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ