ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,498 143-ยมก8 อายตนยมก ตอนที2
18 มกราคม 2560
1218
4,497 082-สูตรโสดาบัน35 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน28
17 มกราคม 2560
1426
4,496 052-ความเข้าใจเรื่องกรรม31 บุพพกรรมของเปรตอีก11ตน
16 มกราคม 2560
2075
4,495 922-วิธีเข้าถึงความสุข2 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1948
4,494 921-วิธีเข้าถึงความสุข1 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1969
4,493 174-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1388
4,492 065-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทส
14 มกราคม 2560
1436
4,491 064-ที.สี.สามัญญผลสูตร15 สรรเสริญเทศนาและแก้ไขกรรม
14 มกราคม 2560
1416
4,490 063-ที.สี.สามัญญผลสูตร14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1560
4,489 141-ยมก7 ขันธยมก ตอนที่3 และอายตนยมก
11 มกราคม 2560
1262
4,488 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1508
4,487 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1492
4,486 171-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1414
4,485 207-ตอบปัญหาธรรม
8 มกราคม 2560
1493
4,484 206-พิจารณาธรรมดา3อย่างเพื่อละความมัวเมา3อย่าง
8 มกราคม 2560
1398
4,483 205-ความสงัดจากกิเลส3ประการ
8 มกราคม 2560
1520
4,482 067-เทวทูต3เตือนให้ไม่ประมาทเร่งทำความดี
6 มกราคม 2560
1607
4,481 591-ขันธวิภังค์7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1185
4,480 590-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1544
4,479 589-ขันธวิภังค์6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1412
4,478 920-ธรรมะรับปีใหม่ พนง.บจก.ดอกบัวคู่
4 มกราคม 2560
1327
4,477 1750-สรุปหลักธรรมสำคัญ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2560
1192
4,476 1749-เจริญมรรคจึงรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธ
2 มกราคม 2560
1322
4,475 1748-เบื่อหน่ายคือวัตถุประสงค์ของวิปัสสนา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1448
4,474 1747-สิ่งขวางความก้าวหน้าทางปัญญา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1328
4,473 1746-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1266
4,472 1745-ฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1257
4,471 1744-ผู้ตื่นด้วยดีอยู่เสมอ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1044
4,470 1743-พรปีใหม่และธรรมประจำกาย อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1201
4,469 1742-พิจารณากายละความคิดฟุ้งซ่านอาศัยเรือน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1317
4,468 1741-ทำความเพียรละอุปสรรคการภาวนา อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1293
4,467 1740-อยู่กับปัจจุบันทำประโยชน์ตน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1192
4,466 1739-ชนะตน ชนะกิเลส อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2559
1264
4,465 1738-ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ชีวิตในธรรม อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2559
1268
4,464 919-เติมเต็มความสุขในชีวิต บจก.พี.โอ.แคร์
28 ธันวาคม 2559
2094
4,463 005-สัมมาทิฏฐินำชีวิต5 อกุศลกุศลและธรรม40ประการนำไปนรกสวรรค์
27 ธันวาคม 2559
1820
4,462 051-ความเข้าใจเรื่องกรรม30 บุพพกรรมของเปรต10ตน
26 ธันวาคม 2559
2229
4,461 127-เมตตาภาวนา20 อุบายบรรเทาความโกรธ5
25 ธันวาคม 2559
1537
4,460 126-เมตตาภาวนา19 อุบายบรรเทาความโกรธ4
25 ธันวาคม 2559
1531
4,459 062-ที.สี.สามัญญผลสูตร13 ทิพพจักขุญาณหรือจุตูปปาตญาณ
24 ธันวาคม 2559
1332
4,458 061-ที.สี.สามัญญผลสูตร12 เจโตปริยญาณและปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 ธันวาคม 2559
1529
4,457 060-ที.สี.สามัญญผลสูตร11 อิทธิวิธญาณและทิพพโสตญาณ
24 ธันวาคม 2559
1454
4,456 059-ที.สี.สามัญญผลสูตร10 วิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิญาณ
24 ธันวาคม 2559
1440
4,455 169-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1355
4,454 588-ขันธวิภังค์5 ขยายความสัญญาขันธ์
22 ธันวาคม 2559
1332
4,453 587-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1465
4,452 586-ขันธวิภังค์4 ขยายความเวทนาขันธ์โดยอาการ11-2
22 ธันวาคม 2559
1305
4,451 585-ขันธวิภังค์3 ขยายความเวทนาขันธ์โดยอาการ11-1
22 ธันวาคม 2559
1420
4,450 140-ยมก6 ขันธยมก ตอนที่2
21 ธันวาคม 2559
1326
4,449 081-สูตรโสดาบัน34 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน27
20 ธันวาคม 2559
1435
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ