ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,335 206-ปรมัตถธรรม2(3) กามาวจรจิต54 รูปาวจรจิต15
22 มิถุนายน 2561
848
5,334 205-ปรมัตถธรรม2(2) กามวจรจิต; อกุศลจิต12 อเหตุกจิต18
22 มิถุนายน 2561
966
5,333 204-ปรมัตถธรรม2(1) จำแนกจิต89เป็น4ภูมิ
22 มิถุนายน 2561
932
5,332 699-ฌานวิภังค์2 ชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์
21 มิถุนายน 2561
1009
5,331 698-ตอบปัญหาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดกับสมุทยสัจ
21 มิถุนายน 2561
1071
5,330 697-ฌานวิภังค์1 พื้นฐานและอุปการธรรมของฌาน
21 มิถุนายน 2561
965
5,329 696-มหาทุกขักขันธสูตร7 อาทีนวะและนิสสรณะของเวทนา
21 มิถุนายน 2561
897
5,328 203-ธาตุกถา2 จัดขันธ์5และอายตนะ12
20 มิถุนายน 2561
896
5,327 027-ตามรอย6 พุทธคุณบทว่าอรหัง5ความหมาย
19 มิถุนายน 2561
741
5,326 026-ตามรอย5 สถานที่4-วันสำคัญ3-อนันตรายิกธรรม4
19 มิถุนายน 2561
723
5,325 025-ตามรอย4 ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย30อย่าง
19 มิถุนายน 2561
736
5,324 024-ตามรอย3 พระโคตมพุทธเจ้า2
19 มิถุนายน 2561
909
5,323 023-ตามรอย2 พระโคตมพุทธเจ้า1
19 มิถุนายน 2561
873
5,322 022-ตามรอย1 ประโยชน์ของการรู้พุทธคุณ
19 มิถุนายน 2561
965
5,321 086-ธรรมปฏิบัติ33 วิธีพิจารณาเพื่อถอดถอนกิเลส
18 มิถุนายน 2561
902
5,320 1008-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์4 ตอบปัญหาธรรม
17 มิถุนายน 2561
997
5,319 1007-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์3 ฝ่ายดับทุกข์และละสักกายทิฏฐิ
17 มิถุนายน 2561
925
5,318 1006-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์2 ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์
17 มิถุนายน 2561
1018
5,317 1005-ปฏิจจสมุปบาทเพื่อความพ้นทุกข์1 วิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
17 มิถุนายน 2561
1007
5,316 202-ปรมัตถธรรม1(3) ลักษณะของรูปกับนิพพาน
15 มิถุนายน 2561
938
5,315 201-ปรมัตถธรรม1(2) ลักษณะของจิตกับเจตสิก
15 มิถุนายน 2561
964
5,314 200-ปรมัตถธรรม1(1) ความหมายของปรมัตถธรรม
15 มิถุนายน 2561
983
5,313 1004-ดูจิต ดูใจ ดูตน พ้นทุกข์ บ.เอไอเอ
14 มิถุนายน 2561
929
5,312 199-ธาตุกถา1 ความหมายและความเข้าใจพื้นฐาน
13 มิถุนายน 2561
816
5,311 099-กัมมัฏฐาน3 กายคตาสติ3 อานิสงส์10ประการและปฏิบัติดูลมหายใจ
12 มิถุนายน 2561
1053
5,310 119-อัปปมัญญาภาวนา12 โทษของความโกรธและอานิสงส์ของขันติ
8 มิถุนายน 2561
969
5,309 118-อัปปมัญญาภาวนา11 พิจารณาโทษของความโกรธ
8 มิถุนายน 2561
1059
5,308 695-มหาทุกขักขันธสูตร6 อัสสาทะ อาทีนวะและนิสสรณะของเวทนา
7 มิถุนายน 2561
961
5,307 208-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวเนกขัมม์
5 มิถุนายน 2561
1015
5,306 1003-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ วัดกระโจมทอง
5 มิถุนายน 2561
989
5,305 085-ธรรมปฏิบัติ32 ปัญญาอบรมจิตให้พ้นจากอาสวะ
4 มิถุนายน 2561
947
5,304 239-รัฏฐปาลสูตร2 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิดประเสริฐกว่า
3 มิถุนายน 2561
823
5,303 238-รัฏฐปาลสูตร1 ธัมมุทเทส4ที่ทำให้พระรัฏฐปาละออกบวช
3 มิถุนายน 2561
920
5,302 078-มหาราหุโลวาทสูตร2 ทำกรรมฐานให้จิตกว้างขวางและละกิเลส
3 มิถุนายน 2561
868
5,301 077-มหาราหุโลวาทสูตร1 พิจารณาให้เห็นธาตุ5ด้วยปัญญาอันชอบ
3 มิถุนายน 2561
912
5,300 082-ภาวนา5 พิจารณาส่วนประกอบที่น่าเกลียดในกาย
1 มิถุนายน 2561
956
5,299 207-ตอบปัญหาธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
871
5,298 206-นำภาวนา ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
737
5,297 205-กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวง ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
878
5,296 204-มีคุณสมบัติ คือ ความเพียร สัมปชัญญะ สติ
1 มิถุนายน 2561
848
5,295 203-เรียนรู้เรื่องกาย เวทนา จิต ธรรม ยุวเนกขัมม์
1 มิถุนายน 2561
911
5,294 202- นำปฏิบัติ ตั้งใจ ฝึกสติ ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
821
5,293 201-ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง ยุวเนกขัมม์
31 พฤษภาคม 2561
844
5,292 200-กฎสามัญธรรมดาและกฎที่เหนือกฎทั้งปวง เนกขัมมบารมี
28 พฤษภาคม 2561
1003
5,291 159-มรณสติ10 มุมมองเรื่องความตาย5แบบ
27 พฤษภาคม 2561
1138
5,290 158-มรณสติ9 ชีวิตน้อยเพราะดำรงอยู่น้อยและเกี่ยวข้องน้อย
27 พฤษภาคม 2561
1093
5,289 199-สิ่งที่ต้องเรียนรู้และคุณสมบัติผู้เรียนรู้ เนกขัมมบารมี
27 พฤษภาคม 2561
893
5,288 116-มหาปรินิพพานสูตร29 ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในท่านพระอานนท์
26 พฤษภาคม 2561
959
5,287 115-มหาปรินิพพานสูตร28 สังเวชนียสถาน4และการปฏิบัติต่อสรีระ
26 พฤษภาคม 2561
855
5,286 114-มหาปรินิพพานสูตร27 การบูชาพระตถาคต
26 พฤษภาคม 2561
840
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ