ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
517 107-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่40
8 มิถุนายน 2551
1753
516 106-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่39
8 มิถุนายน 2551
1610
515 105-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่38
18 พฤษภาคม 2551
1737
514 104-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่37
18 พฤษภาคม 2551
1709
513 103-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่36
27 เมษายน 2551
1755
512 102-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่35
27 เมษายน 2551
1780
511 101-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่34
20 เมษายน 2551
1854
510 100-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่33
20 เมษายน 2551
1667
509 099-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่32
6 เมษายน 2551
1803
508 098-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่31
6 เมษายน 2551
1718
507 097-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่30
30 มีนาคม 2551
1861
506 096-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่29
30 มีนาคม 2551
1654
505 095-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่28
23 มีนาคม 2551
1729
504 094-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่27
23 มีนาคม 2551
1604
503 093-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่26
16 มีนาคม 2551
1729
502 092-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่25
16 มีนาคม 2551
1764
501 091-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่24
9 มีนาคม 2551
1650
500 090-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่23
9 มีนาคม 2551
1726
499 089-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่22
2 มีนาคม 2551
1763
498 088-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่21
2 มีนาคม 2551
1729
497 087-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่20
24 กุมภาพันธ์ 2551
1706
496 086-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่19
24 กุมภาพันธ์ 2551
1661
495 085-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่18
17 กุมภาพันธ์ 2551
1767
494 084-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่17
17 กุมภาพันธ์ 2551
1588
493 083-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่16
10 กุมภาพันธ์ 2551
1719
492 082-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่15
10 กุมภาพันธ์ 2551
1799
491 081-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่14
27 มกราคม 2551
1927
490 080-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่13
27 มกราคม 2551
1762
489 079-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่12
20 มกราคม 2551
1791
488 078-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่11
20 มกราคม 2551
1808
487 077-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่10
6 มกราคม 2551
1711
486 076-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่9
6 มกราคม 2551
1790
485 075-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่8
23 ธันวาคม 2550
1825
484 074-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่7
23 ธันวาคม 2550
1865
483 073-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่6
16 ธันวาคม 2550
1802
482 077-จูฬทุกขักขันธสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
11 ธันวาคม 2552
2006
481 109-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
24 ธันวาคม 2550
1773
480 108-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
24 ธันวาคม 2550
1783
479 072-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่5
16 ธันวาคม 2550
1877
478 071-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่4
2 ธันวาคม 2550
1521
477 070-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่3
2 ธันวาคม 2550
1641
476 069-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่2
17 พฤศจิกายน 2550
1885
475 068-ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ตอนที่1
17 พฤศจิกายน 2550
1768
474 067-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่6
11 พฤศจิกายน 2550
1753
473 066-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่5
11 พฤศจิกายน 2550
1728
472 065-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่4
4 พฤศจิกายน 2550
1777
471 064-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่3
4 พฤศจิกายน 2550
1781
470 063-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่2
21 ตุลาคม 2550
1828
469 062-เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ตอนที่1
21 ตุลาคม 2550
1868
468 061-ขุททกนิกาย ธรรมบท วรรคที่ 14 ตอนที่3
14 ตุลาคม 2550
2014
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ