ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 47 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
85 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1988
84 030-ปัญญาญาณ ตอนที่3
8 กันยายน 2552
2331
83 046-ธรรมะสายกลาง2
6 กันยายน 2552
2098
82 045-ธรรมะสายกลาง1
6 กันยายน 2552
2139
81 044-ตอบปัญหาธรรม
30 สิงหาคม 2552
2151
80 043-อวิชชา-วิชชา บรรยายที่อัมพวา
30 สิงหาคม 2552
2134
79 042-ความจริงของกายกับใจ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
23 สิงหาคม 2552
2456
78 007-ไตรสิกขา
9 ตุลาคม 2550
2162
77 006-ปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติ
11 กันยายน 2550
2599
76 005-ลำดับของการศึกษา
14 สิงหาคม 2550
2357
75 004-หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
10 กรกฎาคม 2550
2215
74 003-เข้าใจชีวิตเข้าถึงธรรม
12 มิถุนายน 2550
2235
73 002-ชีวิตคือกายกับจิต
24 เมษายน 2550
2404
72 001-ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต
13 มีนาคม 2550
2977
71 029-ปัญญาญาณ ตอนที่2
11 สิงหาคม 2552
2271
70 028-ปัญญาญาณ ตอนที่1
28 กรกฎาคม 2552
2302
69 041-ตามรู้ ดูจิต บรรยายที่ศรีราชา
11 กรกฎาคม 2552
2594
68 040-สังโยชน์10 บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2646
67 039-ปัญญาละกิเลส บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2256
66 027-การรู้ขันธ์5 โดยอาการ7
9 มิถุนายน 2552
2463
65 038-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่2 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2244
64 037-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่1 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2207
63 036-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2233
62 035-อริยสัจ4 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2431
61 026-อนัตตาของขันธ์5
26 พฤษภาคม 2552
2196
60 034-ดูด้วยจิตที่เป็นกลาง วัดพุทธปัญญา
25 เมษายน 2552
2345
59 025-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 เมษายน 2552
2179
58 033-มนุสสธรรม
5 เมษายน 2552
2087
57 032-ทำตนให้เป็นที่พึ่ง
5 เมษายน 2552
2263
56 031-สาระธรรมนำปฏิบัติ บรรยายที่กรมศุลกากร
20 มีนาคม 2552
2187
55 024-ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน
10 มีนาคม 2552
2354
54 030-ธรรมสมาธิ
1 มีนาคม 2552
2208
53 029-จากจิตปภัสสรสู่จิตตภาวนา
1 มีนาคม 2552
2324
52 023-อุบายวิธีละอาสวะ 7 ประการ
10 กุมภาพันธ์ 2552
2525
51 028-สติกับสัมมาสติ
1 กุมภาพันธ์ 2552
2207
50 027-ความยึดมั่นถือมั่น
1 กุมภาพันธ์ 2552
2615
49 026-แนะวิธีปฏิบัติ วัดพุทธปัญญา
25 มกราคม 2552
2364
48 025-ปฏิบัติเพื่อรู้ความจริง วัดพุทธปัญญา
24 มกราคม 2552
2213
47 022-ปฏิจจสมุปบาทแห่งความวุ่นวาย
13 มกราคม 2552
2527
46 024-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์
28 ธันวาคม 2551
2336
45 023-จุดวัดการพัฒนา
28 ธันวาคม 2551
2324
44 021-ทางบรรลุธรรม
9 ธันวาคม 2551
2655
43 022-อภิธรรมเพื่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จุฬาธรรมสถาน
30 พฤศจิกายน 2551
2701
42 021-พัฒนาตนเองด้วยสติ2 บรรยายที่การบินไทย
20 พฤศจิกายน 2551
2308
41 020-พัฒนาตนเองด้วยสติ1 บรรยายที่การบินไทย
20 พฤศจิกายน 2551
2178
40 020-สัมมาทิฐินำสู่พระนิพพาน
11 พฤศจิกายน 2551
2268
39 019-สัจจธรรมกับจริยธรรม บรรยายที่อัมพวา
2 พฤศจิกายน 2551
1954
38 018-ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน บรรยายที่อัมพวา
2 พฤศจิกายน 2551
2253
37 017-พัฒนาจิต ให้ชีวิตเป็นสุข บรรยายที่ รพ.ศรีธัญญา
17 ตุลาคม 2551
2231
36 019-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่12 อริยมรรค8 ตอนที่4
14 ตุลาคม 2551
2226
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ