ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,148 061-โทษของศีลวิบัติและอานิสงส์ของศีลสมบัติ
1 กรกฎาคม 2559
1675
4,147 542-ขุททกวัตถุวิภังค์22 กิเลสหมวดละสาม9
30 มิถุนายน 2559
1276
4,146 541-ตอบปัญหาธรรม
30 มิถุนายน 2559
1644
4,145 540-ขุททกวัตถุวิภังค์21 กิเลสหมวดละสาม8
30 มิถุนายน 2559
1381
4,144 539-ขุททกวัตถุวิภังค์20 กิเลสหมวดละสาม7
30 มิถุนายน 2559
1346
4,143 128-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา2
29 มิถุนายน 2559
1446
4,142 115-เมตตาภาวนา8 ความสำคัญและคุณประโยชน์8
26 มิถุนายน 2559
1703
4,141 114-เมตตาภาวนา7 ความสำคัญและคุณประโยชน์7
26 มิถุนายน 2559
1575
4,140 045-ที.สี.พรหมชาลสูตร15 อุจเฉทวาท7แบบ
25 มิถุนายน 2559
1404
4,139 044-ที.สี.พรหมชาลสูตร14 อสัญญีและเนวสัญญีนาสัญญีวาท
25 มิถุนายน 2559
1425
4,138 043-ที.สี.พรหมชาลสูตร13 สัญญีวาท16แบบ
25 มิถุนายน 2559
1383
4,137 042-ที.สี.พรหมชาลสูตร12 อธิจจสมุปปันนวาท2แบบ
25 มิถุนายน 2559
1428
4,136 072-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1426
4,135 071-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1454
4,134 127-กถาวัตถุ2 ปุคคลกถา1
22 มิถุนายน 2559
1361
4,133 152-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2559
1629
4,132 151-อริยมรรคมีองค์8
21 มิถุนายน 2559
1419
4,131 039-ความเข้าใจเรื่องกรรม18 เหตุให้เป็นผู้มีโภคะน้อยเป็นต้น
20 มิถุนายน 2559
2392
4,130 034-ตอบปัญหาธรรม
19 มิถุนายน 2559
1502
4,129 033-วิธีฝึกเมตตาอย่างง่าย
19 มิถุนายน 2559
1639
4,128 032-ความบ้าเพี้ยนในจิต; วิปลาส3 และวิปลาส12
19 มิถุนายน 2559
1643
4,127 053-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1516
4,126 052-เหตุให้เดือดร้อนและสิ่งที่ผู้ปรารถนาสุขพึงทำ
19 มิถุนายน 2559
1666
4,125 538-ขุททกวัตถุวิภังค์19 กิเลสหมวดละสาม6
16 มิถุนายน 2559
1404
4,124 537-ตอบปัญหาธรรม
16 มิถุนายน 2559
1573
4,123 536-ขุททกวัตถุวิภังค์18 กิเลสหมวดละสาม5
16 มิถุนายน 2559
1336
4,122 535-ขุททกวัตถุวิภังค์17 กิเลสหมวดละสาม4
16 มิถุนายน 2559
1243
4,121 126-กถาวัตถุ1 ความหมาย ความเป็นมาและโครงสร้างคัมภีร์
15 มิถุนายน 2559
1527
4,120 075-สูตรโสดาบัน28 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน21
15 มิถุนายน 2559
1466
4,119 038-ความเข้าใจเรื่องกรรม17 เหตุให้อายุสั้นเป็นต้น
13 มิถุนายน 2559
2362
4,118 883-การสร้างแรงบันดาลใจและมีจิตสาธารณะ ศูนย์วิจัยฯสัตวแพทย์ฯ
9 มิถุนายน 2559
1534
4,117 193-เหตุให้อยู่เป็นทุกข์อึดอัดกระวนกระวาย
5 มิถุนาย 2559
1733
4,116 192-ทาน ศีล และเมตตา
5 มิถุนายน 2559
1608
4,115 060-ธรรม40ประการนำไปนรก-สวรรค์
3 มิถุนายน 2559
1537
4,114 1623-โอวาทปิด; จงมีฉันทะในกุศล ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1345
4,113 1622-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1397
4,112 1621-สัมมาสังกัปปะและสรุปมรรค ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1227
4,111 1620-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1277
4,110 1619-รู้อริยสัจ4 สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
2103
4,109 1618-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1435
4,108 1617-สัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน10ข้อ ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1581
4,107 1616-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1208
4,106 1615-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2559
1244
4,105 1614-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2559
1296
4,104 1613-สติปัฏฐาน4 (ต่อ) ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2559
1267
4,103 1612-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2559
1332
4,102 1611-สติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2559
1431
4,101 1610-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2559
1367
4,100 1609-การพิจารณากาย (ต่อ) ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2559
1342
4,099 1608-การพิจารณากาย ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2559
1052
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ