ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,085 457-เข้าใจหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม วัดไทย Los Angeles อเมริกา
4 เมษายน 2556
1965
2,084 003-ตอบปัญหาธรรม
31 มีนาคม 2556
1918
2,083 002-ลำดับธรรมจากสติปัฏฐานสู่อริยมรรค
31 มีนาคม 2556
1956
2,082 001-หลักในการศึกษาและปฏิบัติ
31 มีนาคม 2556
2076
2,081 260-อนุปทสูตร ม.อุ. วิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร ตอนที่2
28 มีนาคม 2556
1753
2,080 259-อนุปทสูตร ม.อุ. วิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร ตอนที่1
28 มีนาคม 2556
1733
2,079 258-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่6
28 มีนาคม 2556
1733
2,078 257-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่5
28 มีนาคม 2556
1649
2,077 046-อริยมรรคมีองค์8
26 มีนาคม 2556
1864
2,076 045-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ2 สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
24 มีนาคม 2556
2787
2,075 044-มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ1 สาวัตถีธรรมเธียร์เตอร์
24 มีนาคม 2556
2856
2,074 005-ความเข้าใจอินทรีย์22
24 มีนาคม 2556
2192
2,073 040-โพชฌงค์7 ตอนที่6
24 มีนาคม 2556
1928
2,072 039-โพชฌงค์7 ตอนที่5
24 มีนาคม 2556
1780
2,071 449-แก่นสารและจุดสิ้นสุดแห่งธรรมทั้งปวง รร.ชาโต เดอ แบงคอค
22 มีนาคม 2556
1800
2,070 448-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่1 ธ.Exim
21 มีนาคม 2556
1846
2,069 256-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่4
21 มีนาคม 2556
1675
2,068 255-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่3
21 มีนาคม 2556
1653
2,067 254-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่2
21 มีนาคม 2556
1829
2,066 253-มหามาลุกยสูตร ม.ม. มรรคปฏิปทาเพื่อละสัญโญชน์ ตอนที่1
21 มีนาคม 2556
1715
2,065 447-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
18 มีนาคม 2556
1785
2,064 446-ทางสู่นิพพาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
18 มีนาคม 2556
1699
2,063 445-แก่นธรรมคือปล่อยวาง มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา
13 มีนาคม 2556
2089
2,062 444-ตอบปัญหาธรรม รร.royal residency กุสินารา
12 มีนาคม 2556
1894
2,061 443-ทำกิจในอริยสัจด้วยความไม่ประมาท มหาปรินิพพานสถูป
12 มีนาคม 2556
1884
2,060 442-กรรมกับการให้ผลและวิธีศึกษาธรรมเบื้องต้น รร.kasai
11 มีนาคม 2556
1643
2,059 441-ธรรมเป็นใหญ่ เป็นพุทธะได้ด้วยการฝึก สวนลุมพินี
11 มีนาคม 2556
1799
2,058 440-ธรรมที่จำเป็นและเพียงพอ ธัมเมกขสถูป สารนาถ
9 มีนาคม 2556
1733
2,057 439-พื้นฐานแห่งธรรม2 รร.royal residency พุทธคยา
8 มีนาคม 2556
1689
2,056 438-พื้นฐานแห่งธรรม1 ต้นพระศรีมหาโพธิ์
8 มีนาคม 2556
1751
2,055 437-ผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัย รร.royal residency พุทธคยา
7 มีนาคม 2556
2595
2,054 037-โพธิปักขิยธรรม23 อริยมรรคมีองค์8 ตอนที่5
5 มีนาคม 2556
2851
2,053 435-หลักการพื้นฐานแห่งธรรมทั้งปวง intro condo ประดิพัทธิ์
4 มีนาคม 2556
1881
2,052 118-ตอบปัญหาธรรม
3 มีนาคม 2556
2003
2,051 117-สิ่งที่ไม่ใช่อาหารของนิวรณ์5
3 มีนาคม 2556
2047
2,050 004-ทางให้ถึงนิพพาน ตอนที่2
3 มีนาคม 2556
2204
2,049 003-ทางให้ถึงนิพพาน ตอนที่1
3 มีนาคม 2556
2228
2,048 024-ธรรม 3 ประการทำให้กุศลเจริญไม่มีเสื่อม
1 มีนาคม 2556
2119
2,047 252-อานาปานสติ อธิบายในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่25
28 กุมภาพันธ์ 2556
1722
2,046 251-อานาปานสติ อธิบายในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่24
28 กุมภาพันธ์ 2556
1676
2,045 250-อานาปานสติ อธิบายในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่23
28 กุมภาพันธ์ 2556
1662
2,044 249-สักกายทิฏฐิและสังขารนิมิต
28 กุมภาพันธ์ 2556
1920
2,043 061-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่4
27 กุมภาพันธ์ 2556
2193
2,042 004-ความเข้าใจอายตนะ12
24 กุมภาพันธ์ 2556
2108
2,041 038-โพชฌงค์7 ตอนที่4
24 กุมภาพันธ์ 2556
1866
2,040 037-โพชฌงค์7 ตอนที่3
24 กุมภาพันธ์ 2556
1949
2,039 043-ตอบปัญหาเรื่องสัมมาสมาธิ
23 กุมภาพันธ์ 2556
1844
2,038 042-อริยมรรค; ความหมาย, ความสำคัญและองค์มรรค
23 กุมภาพันธฺ 2556
1775
2,037 824-กลับมาฝึกตนและโอวาทธรรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ
23 กุมภาพันธ์ 2556
1780
2,036 823-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
23 กุมภาพันธ์ 2556
1769
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ