ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,552 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,252 127-ธรรมเครื่องอยู่ของอริยสาวกคฤหัสถ์
7 กรกฎาคม 2556
1941
2,251 027-สุข 4 ประการของคฤหัสถ์ครองเรือน
5 กรกฎาคม 2556
1789
2,250 523-ศรัทธาที่ถูกต้อง ธ.Exim
4 กรกฎาคม 2556
1728
2,249 522-ตอบปัญหาและแนะนำวิธีฝึกสติ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1828
2,248 521-ทางดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1878
2,247 520-พื้นฐานให้งดเว้นทุจริต10 และธรรม40 กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2556
1855
2,246 519-ธรรมะคืออะไร กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1715
2,245 518-วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน หมู่บ้านวินด์มิลล์
30 มิถุนายน 2556
1980
2,244 517-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ, ปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่
30 มิถุนายน 2556
1833
2,243 516-ตอบปัญหา: ปฏิบัติแล้วทุกข์และเห็นตัวเองมีกิเลสมาก
30 มิถุนายน 2556
1807
2,242 515-ตอบปัญหา: ปฏิบัติแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้ หมู่บ้านวินด์มิลล์
30 มิถุนายน 2556
1899
2,241 007-ความเข้าใจปฏิจจสมุปบาท
23 มิถุนายน 2556
2379
2,240 046-มรรค; แนวทางปฏิบัติธรรม 4 แบบ
23 เมษายน 2556
2208
2,239 045-สมาธิภาวนา 4 แบบ
23 มิถุนายน 2556
1985
2,238 513-เสขพละ; กำลังของผู้ปฏิบัติธรรม WBTV วัดยานนาวา
22 มิถุนายน 2556
1692
2,237 276-ขยายความวจีทุจริต4 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1701
2,236 275-ขยายความกายทุจริต3 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
2617
2,235 274-เหตุ 5 ประการทำให้เกิดกรรมชั่วและกรรมดี อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1776
2,234 273-การพูดกับตนเอง; ตัวสภาวะ ประโยชน์ และการฝึกหัด
20 มิถุนายน 2556
1759
2,233 512-ปุถุชนทำตนเดือดร้อน อริยสาวกดับทุกข์ด้วยตน intro condo
16 มิถุนายน 2556
1792
2,232 007-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่2
16 มิถุนายน 2556
2122
2,231 006-5 สิ่งควรพิจารณาเนืองๆ และประโยชน์ ตอนที่1
16 มิถุนายน 2556
2834
2,230 891-เหตุให้พ้นทุกข์ในอบายและพ้นทุกข์ในวัฏฏะ วัดสารนาถธรรมาราม
15 มิถุนายน 2556
1696
2,229 890-ปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรม วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง
14 มิถุนายน 2556
1769
2,228 889-ฝึกจิตให้เหนือคน วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
14 มิถุนายน 2556
1875
2,227 888-จงฉลาดในวาระจิตของตนเอง วัดสารนาถธรรมาราม
14 มิถุนายน 2556
1819
2,226 887-เหตุให้เกิดบาปกรรมและข้อปฏิบัติละกิเลส วัดสารนาถธรรมาราม
13 มิถุนายน 2556
1866
2,225 886-ตั้งจิตไว้ให้ถูกต้อง วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง
13 มิถุนายน 2556
1726
2,224 063-ความต่างแห่งบุคคล ตอนที่6
11 มิถุนายน 2556
2151
2,223 039-ทุจริตนำไปนรก สุจริตนำไปสวรรค์
11 มิถุนายน 2556
3850
2,222 026-ธรรม 4 ประการเพื่อความสุขในภพนี้
7 มิถุนายน 2556
1968
2,221 507-ความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "กรรม" ธ.Exim
6 มิถุนายน 2556
1818
2,220 272-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่2
6 มิถุนายน 2556
1734
2,219 271-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่1
6 มิถุนายน 2556
1832
2,218 270-ปรินิพพานแล้วไปไหน..เหมือนไฟสิ้นเชื้อ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
6 มิถุนายน 2556
1808
2,217 269-ศีล 5 พาไปสวรรค์
6 พฤษภาคม 2556
3031
2,216 885-ฝึกจิตตนเอง รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1611
2,215 884-การใช้ชีวิตประเสริฐ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1511
2,214 883-สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1669
2,213 882-คุณค่าแห่งชีวิต รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1663
2,212 881-วิธีทำความรู้สึกตัวและฝึกสติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1893
2,211 880-ชีวิตและข้อจำกัดตามธรรมชาติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1536
2,210 126-ตอบปัญหาเรื่องกายสังขารเป็นต้น
2 มิถุนายน 2556
1904
2,209 125-เหตุให้บรรลุถึงกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ
2 มิถุนายน 2556
1908
2,208 124-ละธรรม 6 ประการจึงสามารถเจริญสติปัฏฐาน4 ได้
2 มิถุนายน 2556
1964
2,207 123-ต่างคน ต่างความประสงค์ ต่างความนิยมเป็นต้น
2 มิถุนายน 2556
1858
2,206 506-ธรรมที่ทำให้เป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสและเริ่มต้นละกิเลส
2 มิถุนายน 2556
1918
2,205 005-สิ่งที่หาได้ยากในโลก 6 ประการ
2 มิถุนายน 2556
2793
2,204 504-ตอบปัญหาธรรม ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
31 พฤษภาคม 2556
1847
2,203 503-การเป็นข้าราชการที่ดีตามวิถีพุทธ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
31 พฤษภาคม 2556
1639
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8552 รายการ