ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,838 438-กถาวัตถุปาลิ8 กถาว่าด้วยอสังขตะ6เรื่อง
14 มกราคม 2564
50
6,837 437-กถาวัตถุปาลิ7 สัพพมัตถีติกถา สติปัฏฐานกถา ปหานกถา
14 มกราคม 2564
45
6,836 067-นิสสัคคิย3 ภิกษุเก็บอกาลจีวรได้ไม่เกิน1เดือน
13 มกราคม 2564
49
6,835 066-นิสสัคคิย2(2) ที่เก็บจีวร15 นิสสัคคิย9 ทุกกฏ3
13 มกราคม 2564
52
6,834 436-ปัฏฐานปาลิ9 ตัวอย่างวิสัชชนาวาระของปัฏฐาน24
13 มกราคม 2564
38
6,833 435-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก5 อธิบาย พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น
12 มกราคม 2564
56
6,832 065-นิสสัคคิย2(1) ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรสิ้น1ราตรี
11 มกราคม 2564
38
6,831 064-นิสสัคคิย1(2) นิสสัคคิยปาจิตตีย์10กรณีและทุกกฏ3กรณี
11 มกราคม 2564
46
6,830 063-นิสสัคคิย1(1) ภิกษุเก็บอติเรกจีวรได้มากสุด10วัน
8 มกราคม 2564
74
6,829 917-มหาปัญญากถา5 วิปุลปัญญา คัมภีรปัญญา และอสามันตปัญญา
7 มกราคม 2564
83
6,828 916-ปัจจัยที่มีอิทธพลเยอะสุดและวิธีดูวิบากอย่างง่าย
7 มกราคม 2564
256
6,827 915-มหาปัญญากถา4 มหาปัญญา และ ปุถุปัญญา
7 มกราคม 2564
81
6,826 914-มหาปัญญากถา3 ปัญญาปฏิลาภะ ปัญญาพุทฒิ และปัญญเวปุลละ
7 มกราคม 2564
93
6,825 434-การถ่ายทอดและแปลบาลี9 ตัวอย่างโวหารกับอรรถะ
6 มกราคม 2563
33
6,824 433-ปัฏฐานปาลิ8 วิสัชชนาวาระ ธัมมานุโลม ติก-ทุกปฏฐาน
6 มกราคม 2564
38
6,823 432-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก4 นิกาย5องค์9และการนับธรรมขันธ์
5 มกราคม 2564
36
6,822 431-กถาวัตถุปาลิ6 การชำระความเห็นในปุคคลกถา(ต่อ)
5 มกราคม 2564
35
6,821 062-อนิยต2 ภิกษุนั่งในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสอง
4 มกราคม 2564
46
6,820 061-อนิยต1 ภิกษุนั่งในที่ลับตากับหญิงสองต่อสอง
4 มกราคม 2564
51
6,819 060-สรุปสังฆาทิเสส13สิกขาบท
4 มกราคม 256ภ
43
6,818 430-กถาวัตถุปาลิ5 การชำระความเห็นในปุคคลกถา
30 ธันวาคม 2563
61
6,817 429-ปัฏฐานปาลิ7 จำนวนคำถามทั้งหมดในปุจฉาวาระ
30 ธันวาคม 2563
46
6,816 428-การถ่ายทอดและแปลบาลี8 วิปัสสนาสำหรับท่านพระพาหิยะ
30 ธันวาคม 2563
61
6,815 427-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก3 ลักษณะของพระไตรปิฎก9อย่าง
29 ธันวาคม 2563
43
6,814 426-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก2 อธิบายบาลีและความหมายติปิฏก
29 ธันวาคม 2563
37
6,813 913-มหาปัญญากถา2 เหตุ4 ทำให้แจ้งผล5 เป็นไปเพื่อปัญญา16
24 ธันวาคม 2563
162
6,812 912-ตอบปัญหา เจตสิก ยุคลธรรม สัมมาสมาธิ สัญญา เป็นต้น
24 ธันวาคม 2563
183
6,811 911-มหาปัญญากถา1 เชื่อมโยงอนุปัสสนา7 ปัญญา10 ปฏิสัมภิทา4
24 ธันวาคม 2563
153
6,810 425-ปัฏฐานปาลิ6 การนับจำนวนคำถามในทุกปัฏฐาน
23 ธันวาคม 2563
44
6,809 424-การถ่ายทอดและแปลบาลี7 พระอานนท์ถูกตำหนิ5กรณี
23 ธันวาคม 2563
46
6,808 125-กัมมัฏฐาน29 อนุสสติ2 คุณประโยชน์และอานิสงส์2
22 ธันวาคม 2563
108
6,807 423-สัมมนาบาลีพระไตรปิฎก1 แนะนำวิธีการสัมมนาบาลี
22 ธันวาคม 2563
42
6,806 137-ธรรมปฏิบัติ84 ไม่เห็นรูปเป็นตน ไม่เห็นตนมีรูป เป็นต้น
21 ธันวาคม 2563
191
6,805 303-ธชัคคสูตร นึกถึงคุณพระรัตนตรัยความกลัวไม่เกิด
20 ธันวาคม 2563
135
6,804 302-อัคคัปปสาทสูตร เลื่อมใสในสิ่งเลิศ4ประการให้วิบากเลิศ
20 ธันวาคม 2563
136
6,803 301-สีหสูตร พระพุทธองค์ทรงบันลืออริยสัจธรรม
20 ธันวาคม 2563
82
6,802 1152-รู้แจ้งธรรมปัจจุบัน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
20 ธันวาคม 2563
172
6,801 136-ธรรมปฏิบัติ83 วิธีกำหนดความเจ็บปวดตอนนั่งสมาธิ
18 ธันวาคม 2563
181
6,800 910-ขุ.ธ.ชราวรรค9(2) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่2
17 ธันวาคม 2563
99
6,799 909-ตอบปัญหา ที่เกิด-ที่ดับและลักษณะของตัณหา
17 ธันวาคม 2563
232
6,798 908-ขุ.ธ.ชราวรรค9(1) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่1
17 ธันวาคม 2563
93
6,797 907-ขุ.ธ.ชราวรรค8 พุทธอุทานครั้งแรกหลังจากตรัสรู้
17 ธันวาคม 2563
105
6,796 422-กถาวัตถุปาลิ4 อัฏฐมุขนัยในปุคคลกถา
16 ธันวาคม 2563
38
6,795 421-ปัฏฐานปาลิ5 การนับจำนวนคำถามในติกปัฏฐาน
16 ธันวาคม 2563
37
6,794 420-การถ่ายทอดและแปลบาลี6 บทบาลีคุณพระรัตนตรัย
16 ธันวาคม 2563
42
6,793 2448-โอวาทธรรม ปลากาญจน์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
15 ธันวาคม 2563
104
6,792 2447-ปฏิบัติอริยมรรคโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำ
15 ธันวาคม 2563
148
6,791 2446-สาธยายคุณพระรัตนตรัยและอริยมรรคมีองค์8
15 ธันวาคม 2563
74
6,790 2445-พิจารณาอริยสัจในชีวิตประจำวันให้หยั่งลงสู่มรรค
14 ธันวาคม 2563
191
6,789 2444-สาธยายธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2563
103
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ