ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 280 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,807 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,448 243-สํ.นิ.นครสูตร; พบเมืองเก่า ทางเข้าคือมรรค8
5 สิงหาคม 2561
980
5,447 242-สํ.นิ.นฬกลาปิสูตร; นามรูปกับวิญญาณอิงอาศัยกัน
5 สิงหาคม 2561
868
5,446 215-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
1164
5,445 214-จากไตรลักษณ์สู่ไตรสิกขา ยุวพุทธฯศูนย์2
4 สิงหาคม 2561
919
5,444 084-ภาวนา7 พิจารณากายนี้ไม่อาจพ้นความเป็นศพและถูกสัตว์กิน
3 สิงหาคม 2561
879
5,443 039-ตามรอย18 พุทธคุณบทว่าโลกวิทู2
3 สิงหาคม 2561
780
5,442 038-ตามรอย17 พุทธคุณบทว่าโลกวิทู1
3 สิงหาคม 2561
845
5,441 037-ตามรอย16 พุทธคุณบทว่าสุคโต2
3 สิงหาคม 2561
747
5,440 036-ตามรอย15 พุทธคุณบทว่าสุคโต1
3 สิงหาคม 2561
768
5,439 035-ตามรอย14 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน5
3 สิงหาคม 2561
816
5,438 034-ตามรอย13 พุทธคุณบทว่าวิชชาจรณสัมปันโน4
3 สิงหาคม 2561
913
5,437 711-ฌานวิภังค์11 สถานที่และอิริยาบถที่เหมาะต่อการทำฌาน
2 สิงหาคม 2561
1537
5,436 710-ตอบปัญหาการพิจารณาสมุทัยสัจปัจจุบันและอดีต
2 สิงหาคม 2561
1010
5,435 709-ฌานวิภังค์10 ประกอบภาวนาและกระทำสัมปชัญญะ
2 สิงหาคม 2561
885
5,434 708-ฌานวิภังค์9 รู้ความพอดีในอาหารและตื่นอยู่เสมอ
2 สิงหาคม 2561
871
5,433 216-ธาตุกถา5 จัดองค์ธรรมปฏิจจสมุปบาท12
1 สิงหาคม 2561
728
5,432 163-พุทธานุสสติ4 ประโยชน์และอานิสงส์4
29 กรกฎาคม 2561
1019
5,431 162-พุทธานุสสติ3 ประโยชน์และอานิสงส์3
29 กรกฎาคม 2561
910
5,430 2034-ละเว้นความชั่ว ทำบุญกุศล และอยู่อย่างไม่ประมาท
28 กรกฎาคม 2561
1058
5,429 2033-หลักปฏิบัติต่อสัจจะ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
27 กรกฎาคม 2561
823
5,428 2032-รู้อะไรเป็นอะไรในสัจจะ4 มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
27 กรกฎาคม 2561
866
5,427 2031-ขันธ์5เป็นความจริงของตัวเรา มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์
27 กรกฎาคม 2561
859
5,426 2030-หลักการฝึกให้มีสติรู้อยู่ในกาย ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
26 กรกฎาคม 2561
807
5,425 2029-วิธีฝึกสติเบื้องต้น ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
26 กรกฎาคม 2561
888
5,424 2028-ภาวนาให้เปลี่ยนจากเดิม ศูนย์วิปัสสนาสุรินทร์
26 กรกฎาคม 2561
806
5,423 1013-มห้ศจรรย์แห่งสติ บ.โตโยต้า ไดฮัทสุฯ
24 กรกฎาคม 2561
1159
5,422 023-สัมมาทิฏฐินำชีวิต23 ละมิจฉามรรค เดินตามอริยมรรค
24 กรกฎาคม 2561
987
5,421 048-นิพพานในพระพุทธศาสนา8 วิธีเข้าถึงนิพพาน3
22 กรกฎาคม 2561
964
5,420 047-นิพพานในพระพุทธศาสนา7 วิธีเข้าถึงนิพพาน2
22 กรกฎาคม 2561
955
5,419 046-นิพพานในพระพุทธศาสนา6 วิธีเข้าถึงนิพพาน1
22 กรกฎาคม 2561
829
5,418 045-นิพพานในพระพุทธศาสนา5 ประเภทของนิพพาน2
22 กรกฎาคม 2561
911
5,417 044-นิพพานในพระพุทธศาสนา4 ประเภทของนิพพาน1
21 กรกฎาคม 2561
890
5,416 043-นิพพานในพระพุทธศาสนา3 สภาวะของนิพพาน
21 กรกฎาคม 2561
881
5,415 042-นิพพานในพระพุทธศาสนา2 ชื่อของนิพพาน2
21 กรกฎาคม 2561
929
5,414 041-นิพพานในพระพุทธศาสนา1 ชื่อของนิพพาน1
21 กรกฎาคม 2561
910
5,413 215-ปรมัตถธรรม4(3) รูปในพระสูตร พระอภิธรรม และอรรถกถา
20 กรกฎาคม 2561
998
5,412 214-ปรมัตถธรรม4(2) รูป28จำแนกเป็น11กลุ่ม
20 กรกฎาคม 2561
882
5,411 213-ปรมัตถธรรม4(1) สัมปโยคนัย สังคหนัยและตทุภยมิสสกนัย
20 กรกฎาคม 2561
1078
5,410 2027-รู้ชัดและศึกษา ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
19 กรกฎาคม 2561
984
5,409 2026-จากสติสัมปชัญญะไปสู่การเห็นสัจจะ
19 กรกฎาคม 2561
1150
5,408 2025-ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการ มมังการและมานานุสัย
18 กรกฎาคม 2561
1043
5,407 2024-เพราะยึดมั่นขันธ์5ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น
18 กรกฎาคม 2561
1042
5,406 2023-พิจารณาอริยสัจในทวาร6 ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
18 กรกฎาคม 2561
993
5,405 2022-วิธีพิจารณาธาตุ4 ลงเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
17 กรกฎาคม 2561
1254
5,404 2021-กัลยาณปุถุชน สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
17 กรกฎาคม 2561
881
5,403 2020-มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
17 กรกฎาคม 2561
1034
5,402 088-ธรรมปฏิบัติ35 ใคร? ของใคร? เพราะอะไร?
16 กรกฎาคม 2561
850
5,401 1012-อริยมรรค4 วิธีรวมมรรคและเหตุให้ถึงมรรค
15 กรกฎาคม 2561
956
5,400 1011-อริยมรรค3 แจกแจงขยายความองค์มรรค
15 กรกฎาคม 2561
820
5,399 1010-อริยมรรค2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าของมรรค
15 กรกฎาคม 2561
835
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ