ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,507
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,250 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,557 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,157 1627-สละคืนกายและเวทนา วังรีรีสอร์ท
5 กรกฎาคม 2559
1459
4,156 1626-พึงมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1380
4,155 1625-ฝึกผูกใจให้อยู่กับปัจจุบัน วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1374
4,154 1624-หลักสำคัญการปฏิบัติธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กรกฎาคม 2559
1391
4,153 195-การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
3 กรกฎาคม 2559
1746
4,152 194-จงเห็นบาปว่าเป็นบาปและเปลื้องตนให้พ้นบาป
3 กรกฎาคม 2559
1567
4,151 055-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1649
4,150 054-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1588
4,149 884-หลักการปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน)
2 กรกฎาคม 2559
1522
4,148 061-โทษของศีลวิบัติและอานิสงส์ของศีลสมบัติ
1 กรกฎาคม 2559
1690
4,147 542-ขุททกวัตถุวิภังค์22 กิเลสหมวดละสาม9
30 มิถุนายน 2559
1286
4,146 541-ตอบปัญหาธรรม
30 มิถุนายน 2559
1660
4,145 540-ขุททกวัตถุวิภังค์21 กิเลสหมวดละสาม8
30 มิถุนายน 2559
1390
4,144 539-ขุททกวัตถุวิภังค์20 กิเลสหมวดละสาม7
30 มิถุนายน 2559
1361
4,143 128-กถาวัตถุ3 ปุคคลกถา2
29 มิถุนายน 2559
1450
4,142 115-เมตตาภาวนา8 ความสำคัญและคุณประโยชน์8
26 มิถุนายน 2559
1718
4,141 114-เมตตาภาวนา7 ความสำคัญและคุณประโยชน์7
26 มิถุนายน 2559
1593
4,140 045-ที.สี.พรหมชาลสูตร15 อุจเฉทวาท7แบบ
25 มิถุนายน 2559
1415
4,139 044-ที.สี.พรหมชาลสูตร14 อสัญญีและเนวสัญญีนาสัญญีวาท
25 มิถุนายน 2559
1441
4,138 043-ที.สี.พรหมชาลสูตร13 สัญญีวาท16แบบ
25 มิถุนายน 2559
1400
4,137 042-ที.สี.พรหมชาลสูตร12 อธิจจสมุปปันนวาท2แบบ
25 มิถุนายน 2559
1442
4,136 072-มรณสติ6 วิธีเจริญมรณสติ5
24 มิถุนายน 2559
1445
4,135 071-มรณสติ5 วิธีเจริญมรณสติ4
24 มิถุนายน 2559
1469
4,134 127-กถาวัตถุ2 ปุคคลกถา1
22 มิถุนายน 2559
1366
4,133 152-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2559
1631
4,132 151-อริยมรรคมีองค์8
21 มิถุนายน 2559
1420
4,131 039-ความเข้าใจเรื่องกรรม18 เหตุให้เป็นผู้มีโภคะน้อยเป็นต้น
20 มิถุนายน 2559
2405
4,130 034-ตอบปัญหาธรรม
19 มิถุนายน 2559
1505
4,129 033-วิธีฝึกเมตตาอย่างง่าย
19 มิถุนายน 2559
1648
4,128 032-ความบ้าเพี้ยนในจิต; วิปลาส3 และวิปลาส12
19 มิถุนายน 2559
1652
4,127 053-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1526
4,126 052-เหตุให้เดือดร้อนและสิ่งที่ผู้ปรารถนาสุขพึงทำ
19 มิถุนายน 2559
1681
4,125 538-ขุททกวัตถุวิภังค์19 กิเลสหมวดละสาม6
16 มิถุนายน 2559
1417
4,124 537-ตอบปัญหาธรรม
16 มิถุนายน 2559
1590
4,123 536-ขุททกวัตถุวิภังค์18 กิเลสหมวดละสาม5
16 มิถุนายน 2559
1348
4,122 535-ขุททกวัตถุวิภังค์17 กิเลสหมวดละสาม4
16 มิถุนายน 2559
1256
4,121 126-กถาวัตถุ1 ความหมาย ความเป็นมาและโครงสร้างคัมภีร์
15 มิถุนายน 2559
1532
4,120 075-สูตรโสดาบัน28 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน21
15 มิถุนายน 2559
1490
4,119 038-ความเข้าใจเรื่องกรรม17 เหตุให้อายุสั้นเป็นต้น
13 มิถุนายน 2559
2374
4,118 883-การสร้างแรงบันดาลใจและมีจิตสาธารณะ ศูนย์วิจัยฯสัตวแพทย์ฯ
9 มิถุนายน 2559
1536
4,117 193-เหตุให้อยู่เป็นทุกข์อึดอัดกระวนกระวาย
5 มิถุนาย 2559
1752
4,116 192-ทาน ศีล และเมตตา
5 มิถุนายน 2559
1618
4,115 060-ธรรม40ประการนำไปนรก-สวรรค์
3 มิถุนายน 2559
1542
4,114 1623-โอวาทปิด; จงมีฉันทะในกุศล ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1350
4,113 1622-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1400
4,112 1621-สัมมาสังกัปปะและสรุปมรรค ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2559
1229
4,111 1620-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1279
4,110 1619-รู้อริยสัจ4 สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
2111
4,109 1618-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1438
4,108 1617-สัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐาน10ข้อ ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2559
1586
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8557 รายการ