ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
107 007-ขยันรู้สึกตัว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1911
106 006-ลำดับญาณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1673
105 005-เห็นความคิด ดับความทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1961
104 004-จิตอยู่บ้านปลอดภัย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1770
103 003-เป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1959
102 002-เพียร วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1938
101 001-สติ ผู้รู้ ผู้ถูกรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
20 ตุลาคม 2549
2431
100 050-นิโรธะ2
บรรยายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
1996
99 049-นิโรธะ1
1 พฤศจิกายน 2552
2224
98 106-ตอบปัญหาธรรม บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1802
97 105-สรณคมน์ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1601
96 104-ไตรสิกขา บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1588
95 103-สติปัฏฐาน4 บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1648
94 102-ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1651
93 101-ทุกขสุมทยอริสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1541
92 100-ทุกขอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1851
91 031-ปัญญาญาณ ตอนที่4
13 ตุลาคม 2552
2458
90 178-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค2
บรรยายวันที่ 11 ตุลาคม 2552
1971
89 177-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค1
บรรยายวันที่ 11 ตุลาคม 2552
2100
88 048-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท2
4 ตุลาคม 2552
2324
87 047-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท1
4 ตุลาคม 2552
2345
86 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1813
85 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
2002
84 030-ปัญญาญาณ ตอนที่3
8 กันยายน 2552
2336
83 046-ธรรมะสายกลาง2
6 กันยายน 2552
2098
82 045-ธรรมะสายกลาง1
6 กันยายน 2552
2140
81 044-ตอบปัญหาธรรม
30 สิงหาคม 2552
2159
80 043-อวิชชา-วิชชา บรรยายที่อัมพวา
30 สิงหาคม 2552
2135
79 042-ความจริงของกายกับใจ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
23 สิงหาคม 2552
2458
78 007-ไตรสิกขา
9 ตุลาคม 2550
2179
77 006-ปฏิจจสมุปบาทสายปฏิบัติ
11 กันยายน 2550
2609
76 005-ลำดับของการศึกษา
14 สิงหาคม 2550
2362
75 004-หลักการและเป้าหมายของการศึกษา
10 กรกฎาคม 2550
2222
74 003-เข้าใจชีวิตเข้าถึงธรรม
12 มิถุนายน 2550
2241
73 002-ชีวิตคือกายกับจิต
24 เมษายน 2550
2410
72 001-ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต
13 มีนาคม 2550
2980
71 029-ปัญญาญาณ ตอนที่2
11 สิงหาคม 2552
2273
70 028-ปัญญาญาณ ตอนที่1
28 กรกฎาคม 2552
2304
69 041-ตามรู้ ดูจิต บรรยายที่ศรีราชา
11 กรกฎาคม 2552
2596
68 040-สังโยชน์10 บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2650
67 039-ปัญญาละกิเลส บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2258
66 027-การรู้ขันธ์5 โดยอาการ7
9 มิถุนายน 2552
2469
65 038-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่2 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2244
64 037-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่1 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2208
63 036-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2235
62 035-อริยสัจ4 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2438
61 026-อนัตตาของขันธ์5
26 พฤษภาคม 2552
2200
60 034-ดูด้วยจิตที่เป็นกลาง วัดพุทธปัญญา
25 เมษายน 2552
2349
59 025-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 เมษายน 2552
2187
58 033-มนุสสธรรม
5 เมษายน 2552
2088
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ