ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,879 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
229 025-สัลเลขสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
12 ตุลาคม 2550
1765
228 024-สัลเลขสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
3 ตุลาคม 2550
1927
227 023-สัมมาทิฏฐิสูตร2 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 กันยายน 2550
1859
226 022-สัมมาทิฏฐิสูตร1 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
21 กันยายน 2550
1841
225 021-จูฬโคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
14 กันยายน 2550
1977
224 020-โคปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
7 กันยายน 2550
1843
223 019-นกุลปิตุสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
24 สิงหาคม 2550
1937
222 018-เมฆิยสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
31 สิงหาคม 2550
1989
221 017-ปฐมรูปารามสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
17 สิงหาคม 2550
1908
220 016-ปฐมทารุกขันธสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
10 สิงหาคม 2550
1714
219 015-ปหาราทสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต
3 สิงหาคม 2550
2013
218 014-อัปปมาทสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
27 กรกฎาคม 2550
2020
217 013-อวิชชาสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
20 กรกฎาคม 2550
2065
216 012-สจิตตสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
13 กรกฎาคม 2550
1946
215 011-สัลลัตถสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
6 กรกฎาคม 2550
1908
214 010-ติณกัฏฐสูตรเป็นต้น สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
มิถุนายน 2550
1855
213 009-ปณิหิตอัจฉวรรค อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
22 มิถุนายน 2550
1929
212 008-ติตถายตนสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
15 มิถุนายน 2550
2007
211 007-สิกขานิสังสสูตร ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
8 มิถุนายน 2550
1907
210 006-พระโปฐิละ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
1 มิถุนายน 2550
2057
209 005-อุกกัณฐิตภิกขุ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
25 พฤษภาคม 2550
2213
208 004-การฟังธรรม ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
พฤษภาคม 2550
2193
207 003-ชฏาสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
20 เมษายน 2550
2086
206 002-โอฆตรณสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
4 เมษายน 2550
2298
205 001-อุปเนยยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
11 พฤษภาคม 2550
2803
204 112-สนใจจิตตนเอง วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1617
203 111-อริยมรรคมีองค์8 วัดเขาน้อยสามผาน
8 พฤศจิกายน 2552
1506
202 110-อริยสัจ4 วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1378
201 109-ศึกษาจากภายใน วัดเขาน้อยสามผาน
7 พฤศจิกายน 2552
1511
200 108-ละอคติ วัดเขาน้อยสามผาน
6 พฤศจิกายน 2552
1623
199 107-ให้กรรมฐาน วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
6 พฤศจิกายน 2552
1633
198 098-การปฏิบัติอันเรียบง่ายและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1739
197 097-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
20 กันยายน 2552
1583
196 096-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1573
195 095-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2552
1542
194 094-รู้ทุกข์เป็นสุขและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1462
193 093-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2552
1656
192 092-ตอบปัญหาธรรมและอริยสัจ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1607
191 091-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2552
1582
190 090-ธรรมะคืออะไร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์1
18 กันยายน 2552
1522
189 089-ความรู้อันเด็ดขาด บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
9 สิงหาคม 2552
1621
188 088-ตอนนี้กายใจเป็นอย่างไร
8 สิงหาคม 2552
1713
187 087-ธรรมะสายกลาง บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
8 สิงหาคม 2552
1487
186 086-ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1724
185 085-ธรรมะมีอุปการะมาก บ้านพุทธธรรมสวนหลวง
7 สิงหาคม 2552
1731
184 084-ระลึกถึงไว้ให้ไม่ประมาท บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
6 สิงหาคม 2552
1788
183 083-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1672
182 082-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
1611
181 081-โอวาทปิด ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1746
180 080-การถึงสรณะ ยุวพุทธฯ
24 พฤษภาคม 2552
1658
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8879 รายการ