ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 278 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,807 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,898 1880-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2560
1206
4,897 1879-วิธีฝึกสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2560
1201
4,896 1878-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1338
4,895 1877-กายคตาสติขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1157
4,894 1876-ปัญญา วิริยะ สติ และนำฝึกสติ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1080
4,893 1875-ข้อปฏิบัติเน้นวิปัสสนาแนวอริยมรรค ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2560
1216
4,892 652-สังเลขสูตร2 วิธีละทิฏฐิและสิ่งที่ไม่ใช่สัลเลขธรรม
14 กันยายน 2560
1343
4,891 651-ตอบปัญหาศรัทธา,สัทธินทรีย์,สัทธาพละ,สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
1384
4,890 650-สัลเลขสูตร1 ธรรม44อย่าง5นัย
14 กันยายน 2560
1374
4,889 649-ญาณวิภังค์29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
1345
4,888 168-กถาวัตถุ11 แค่สมาทานศีลก็เจริญขึ้น,พระพุทธเจ้าอยู่ทุกทิศหรือ
13 กันยายน 2560
1300
4,887 167-กถาวัตถุ10 อันตรภพคือระหว่างภพมีอยู่หรือ
6 กันยายน 2560
1277
4,886 090-สูตรโสดาบัน43 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน36
12 กันยายน 2560
1414
4,885 067-ธรรมปฏิบัติ14 อุบายแก้จิตฟุ้งซ่าน
11 กันยายน 2560
1595
4,884 194-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิต
10 กันยายน 2560
1273
4,883 193-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ2 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1368
4,882 192-วิธีการฝึกสัมปชัญญะ1 ห้องสาวัตถีธรรมะเธียร์เตอร์
10 กันยายน 2560
1366
4,881 961-ทำอย่างไร การรักษาศีล5จึงจะบริสุทธิ์ คลีนิคปากน้ำ
10 กันยายน 2560
2115
4,880 1874-ปฏิบัติธรรมตามลำดับ วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2560
1322
4,879 1873-รู้เท่าทันโลกและชีวิต วังรีรีสอร์ท
8 กันยายน 2560
1301
4,878 1872-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1280
4,877 1871-ละความเห็นผิดก่อน จึงละตัณหาได้ วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1204
4,876 1870-รู้ทุกข์ ไม่ถูกทุกข์บีบคั้นจิต วังรีรีสอร์ท
7 กันยายน 2560
1208
4,875 1869-หลีกเลี่ยงสองความสุดโต่ง มุ่งตรงเข้าสู่มรรค
6 กันยายน 2560
1253
4,874 1868-สติสัมปชัญญะตลอดเวลา สมถะวิปัสสนาบางกาล
6 กันยายน 2560
1433
4,873 1867-วิธีหัดเจริญปัญญาแยกรูปแยกนาม วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2560
1530
4,872 1866-พิจารณากายเป็นปฏิกูล เป็นธาตุ และเป็นเหมือนศพ
5 กันยายน 2560
1305
4,871 1865-อันตรายและอุปการะของสมาธิ วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2560
1199
4,870 1864-มีสติอยู่กับกาย และนึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ
4 กันยายน 2560
1376
4,869 1863-ลงสมรภูมิรบข้าศึกคือกิเลส วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2560
1236
4,868 1862-ปฏิบัติธรรมทำเพื่อไปนิพพาน วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2560
1278
4,867 224-ความรู้และข้อปฏิบัติที่ทำให้ละความเร่าร้อนเพราะกามได้
3 กันยายน 2560
1454
4,866 223-กามทั้งหลายมีสัมผัสเป็นทุกข์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน
3 กันยายน 2560
1346
4,865 074-โลกเสื่อมและโลกเจริญ ตอนที่2
1 กันยายน 2560
1246
4,864 1861-คุณลักษณะของพระโสดาบัน รร.คุ้มภูคำ
31 สิงหาคม 2560
1316
4,863 1860-ตอบปัญหาธรรม4 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2560
1181
4,862 1859-เหตุเกิดทุกข์ กับ ความดับทุกข์ รร.คุ้มภูคำ
31 สิงหาคม 2560
1306
4,861 1858-ตอบปัญหาธรรม3 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2560
1270
4,860 1857-บริหารชีวิต บริหารทุกข์ รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1338
4,859 1856-ตอบปัญหาธรรม2 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2560
1230
4,858 1855-ตอบปัญหาธรรม1 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2560
1167
4,857 1854-ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูจิต รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1238
4,856 1853-ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูกายและดูเวทนา รร.คุ้มภูคำ
30 สิงหาคม 2560
1238
4,855 1852-กายคตาสติแบบพื้นฐานและแบบลึกซึ้ง รร.คุ้มภูคำ
29 สิงหาคม 2560
1193
4,854 1851-อันตรายและอุปการะของสมาธิอย่างละ8ประการ
29 สิงหาคม 2560
1286
4,853 1850-ฝึกสติ ผูกจิตไว้ รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
29 สิงหาคม 2560
1274
4,852 1849-ความหมายและหลักการปฏิบัติธรรม รร.คุ้มภูคำ
29 สิงหาคม 2560
1332
4,851 960-ตอบปัญหาธรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
1373
4,850 960-อยู่อย่างไร..ไม่ให้เป็นทุกข์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2560
2009
4,849 141-เมตตาภาวนา34 วิธีการแผ่เมตตา2
27 สิงหาคม 2560
1295
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ