ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,857 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
407 101-วิปัสสนากถา2 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1750
406 100-วิปัสสนากถา1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1828
405 099-ปัญจเวรภยสูตร
30 กรกฎาคม 2552
1816
404 098-สัมมสสูตร2
25 มิถุนายน 2552
1899
403 097-สัมมสสูตร1
25 มิถุนายน 2552
1814
402 096-การพัฒนาตนเอง
11 มิถุนายน 2552
1767
401 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1748
400 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1848
399 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1766
398 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1777
397 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1760
396 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2308
395 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1781
394 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1837
393 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1677
392 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1587
391 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1789
390 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1558
389 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1638
388 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1712
387 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1830
386 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1955
385 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1753
384 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1870
383 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1979
382 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1886
381 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1776
380 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1653
379 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1965
378 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1628
377 071-ติตถายตนสูตร5
27 มีนาคม 2551
1720
376 070-ติตถายตนสูตร4
27 มีนาคม 2551
1736
375 069-ติตถายตนสูตร3
13 มีนาคม 2551
1637
374 068-ติตถายตนสูตร2
13 มีนาคม 2551
1761
373 067-ติตถายตนสูตร1
13 มีนาคม 2551
1793
372 066-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2551
1989
371 065-สัตตัฏฐานสูตร6
21 กุมภาพันธ์ 2551
1632
370 064-สัตตัฏฐานสูตร5
21 กุมภาพันธ์ 2551
1776
369 063-สัตตัฏฐานสูตร4
31 มกราคม 2551
1739
368 062-สัตตัฏฐานสูตร3
31 มกราคม 2551
1862
367 061-สัตตัฏฐานสูตร2
20 ธันวาคม 2550
1715
366 060-สัตตัฏฐานสูตร1
20 ธันวาคม 2550
1926
365 059-อนัตตลักขณสูตร2
29 พฤศจิกายน 2550
1884
364 058-อนัตตลักขณสูตร1
29 พฤศจิกายน 2550
1894
363 057-ถามตอบ
25 ตุลาคม 2550
1959
362 056-นิพเพธิกสูตร5
25 ตุลาคม 2550
1935
361 055-นิพเพธิกสูตร4
25 ตุลาคม 2550
1674
360 054-นิพเพธิกสูตร3
27 กันยายน 2550
1803
359 053-นิพเพธิกสูตร2
27 กันยายน 2550
1723
358 052-นิพเพธิกสูตร1
27 กันยายน 2550
1846
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8857 รายการ