ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 47 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
35 016-สติปัฏฐาน 4 ตอน 4 บรรยายที่อัมพวา
5 ตุลาคม 2551
2311
34 015-สติปัฏฐาน 4 ตอน 3 บรรยายที่อัมพวา
5 ตุลาคม 2551
2546
33 018-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่11 อริยมรรค8 ตอนที่3
9 กันยายน 2551
2213
32 014-สติปัฏฐาน 4 ตอน 2 บรรยายที่อัมพวา
7 กันยายน 2551
2412
31 013-สติปัฏฐาน 4 ตอน 1 บรรยายที่อัมพวา
7 กันยายน 2551
2786
30 017-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่10 อริยมรรค8 ตอนที่2
26 สิงหาคม 2551
2352
29 012-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
2424
28 011-เอกายนมรรค2 บรรยายที่อัมพวา
3 สิงหาคม 2551
2375
27 010-เอกายนมรรค1 บรรยายที่อัมพวา
3 สิงหาคม 2551
2325
26 009-ทางพ้นทุกข์ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
19 กรกฎาคม 2551
2468
25 016-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่9 อริยมรรค8 ตอนที่1
8 กรกฎาคม 2551
2405
24 015-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่8 โพชฌงค์7 ครั้งที่2
10 มิถุนายน 2551
2034
23 008-ความเข้าใจธรรมะ เจ เอส แอล
2 มิถุนายน 2551
2469
22 007-การฝึกสติ2
1 มิถุนายน 2551
2736
21 006-การฝึกสติ1
1 มิถุนายน 2551
3092
20 005-วิธีการปฏิบัติ บรรยายที่อัมพวา3
25 พฤษภาคม 2551
2477
19 014-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่7 โพชฌงค์7 ครั้งที่1
13 พฤษภาคม 2551
2050
18 004-สาระสำคัญของมหาสติปัฏฐานสูตร2 นสพ.ผู้จัดการ
1 กันยายน 2550
2203
17 002-ศึกษาธรรม ศึกษาชีวิต2 นสพ.ผู้จัดการ
18 สิงหาคม 2550
2199
16 009-กุศลกรรมบถ10 นสพ.ผู้จัดการ
19 เมษายน 2551
2491
15 004-การศึกษาธรรมะ
1 พฤษภาคม 2550
2621
14 013-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่6 อินทรีย์5 พละ5
8 เมษายน 2551
2291
13 012-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่5 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4
11 มีนาคม 2551
2242
12 003-ลำดับการปฏิบัติ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดสุวรรณประสิทธิ์
12 กุมภาพันธ์ 2551
4972
11 002-หลักภาวนา บรรยายที่อัมพวา2
2 กุมภาพันธ์ 2551
3015
10 001-หลักภาวนา บรรยายที่อัมพวา1
3 กุมภาพันธ์ 2551
4245
9 011-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่4 สติปัฏฐาน4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร
12 กุมภาพันธ์ 2551
2307
8 010-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่3 ความสำคัญของสติปัฏฐาน
8 มกราคม 2551
2287
7 008-บุญกิริยาอันประณีต นสพ.ผู้จัดการ
8 มีนาคม 2551
2390
6 007-สติปัฏฐาน4 ตามแนวอานาปานัสสติสูตร นสพ.ผู้จัดการ
2 กุมภาพันธ์ 2551
2443
5 009-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่2 หลักสติปัฏฐาน4
4 ธันวาคม 2550
2495
4 005-หลักสูตรการปฏิบัติตามแนวคณกโมคคัลลานสูตร นสพ.ผู้จัดการ
6 ตุลาคม 2550
2366
3 003-สาระสำคัญของมหาสติปัฏฐานสูตร1 นสพ.ผู้จัดการ
01 กันยายน 2550
2395
2 001-ศึกษาธรรม ศึกษาชีวิต1 นสพ.ผู้จัดการ
18 สิงหาคม 2550
2965
1 008-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่1 ธรรมะเบื้องต้น
13 พฤศจิกายน 2550
3049
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ