ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,498 026-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
2362
3,497 025-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
2623
3,496 041-มหานิทาน6; เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1623
3,495 040-มหานิทาน5; เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1812
3,494 818-วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ2 รร.อัมรินทร์ฯ พิษณุโลก
19 มิถุนายน 2558
1570
3,493 817-วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ1 รร.อัมรินทร์ฯ พิษณุโลก
19 มิถุนายน 2558
1524
3,492 449-ตอบปัญหา2; วิธีเจริญโพชฌงค์เมื่อจิตหดหู่กับฟุ้งซ่าน
18 มิถุนายน 2558
1634
3,491 448-ตอบปัญหา1; สมาธิที่เพียงพอต่อการพิจารณาธรรม
18 มิถุนายน 2558
1666
3,490 447-วิชยสูตร ขุ.สุ.พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา2
18 มิถุนายน 2558
1501
3,489 446-วิชยสูตร ขุ.สุ.พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา1
18 มิถุนายน 2558
1530
3,488 081-ธาตุกถา1; ความรู้พื้นฐานและโครงสร้างเนื้อหา
17 มิถุนายน 2558
1498
3,487 080-สติปัฏฐานภาวนา21; ตัวอย่างวิธีปฏิบัติมรรคให้เกิด
17 มิถุนายน 2558
1508
3,486 079-สติปัฏฐานภาวนา20; มรรควิธี 4 แบบ
17 มิถุนายน 2558
1473
3,485 078-สติปัฏฐานภาวนา19; สติปัฏฐานกับการปฏิบัติธรรม
17 มิถุนายน 2558
1519
3,484 1391-จากโยนิโสมนสิการสู่ปัญญาตรัสรู้
16 มิถุนายน 2558
1551
3,483 1390-โยนิโสมนสิการ ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1512
3,482 1389-ฉันทะ; แรงจูงใจในการทำความดี
15 มิถุนายน 2558
2312
3,481 1388-ความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2558
1175
3,480 1387-หิริโอตัปปะ ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2140
3,479 110-รู้กฎ..แจ้งธรรม2
14 มิถุนายน 2558
2404
3,478 109-รู้กฎ..แจ้งธรรม1
14 มิถุนายน 2558
2425
3,477 1386-สัมมาทิฎฐิเบื้องต้น ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2558
2277
3,476 1385-โทษของความไม่อดทน, อานิสงส์ของความอดทน
13 มิถุนายน 2558
2303
3,475 1384-ความเคารพ ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
2061
3,474 1383-อานิสงส์การฟังธรรม ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2558
1407
3,473 1382-วิธีละอาสวกิเลส 7 แบบ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
1346
3,472 1381-รู้จักนิพพานสุขด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2558
2242
3,471 1380-ฝึกจิต ทำสมถะวิปัสสนา เจริญมรรค ยุวพุทธฯ
12 พฤษภาคม 2558
1332
3,470 076-สติปัฏฐานภาวนา17; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน3
10 มิถุนายน 2558
1414
3,469 077-สติปัฏฐานภาวนา18; สติปัฏฐาน4 ในอานาปานสติ 16 ขั้น
10 มิถุนายน 2558
1651
3,468 075-สติปัฏฐานภาวนา16; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน2
10 มิถุนายน 2558
1533
3,467 175-ตอบปัญหาธรรม
7 มิถุนายน 2558
1694
3,466 174-อานิสงส์ของความอดทน
7 มิถุนายน 2558
1673
3,465 048-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี
5 มิถุนายน 2558
2521
3,464 1379-ปฏิบัติบันได 3 ขั้น ยุวพุทธฯ
6 มิถุนายน 2558
1442
3,463 1378-สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะและสัมมาสมาธิ
6 มิถุนายน 2558
1355
3,462 1377-สัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะ
5 มิถุนายน 2558
1247
3,461 1376-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2265
3,460 1375-อริยสัจ4 ตอนที่2 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1309
3,459 1374-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
2094
3,458 1373-อริยสัจ4 ตอนที่1 ยุวพุทธฯ
5 มิถุนายน 2558
1300
3,457 1372-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2249
3,456 1371-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
2094
3,455 1370-ความเข้าใจกรรมและผลของกรรม ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1372
3,454 1369-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
4 มิถุนายน 2558
1906
3,453 1368-ความเห็นถูกฝ่ายบุญ 10 อย่าง ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2292
3,452 1367-สติปัฏฐาน4 และตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2047
3,451 1366-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 มิถุนายน 2558
2044
3,450 1365-ความอดทนและกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
2 มิถุนายน 2558
1288
3,449 074-สติปัฏฐานภาวนา15; แง่มุมปลีกย่อยสติปัฏฐาน
3 มิถุนายน 2558
1502
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ