ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,067 095-มหาปรินิพพานสูตร8 ภวตัณหาถูกถอนเพราะรู้อริยสัจ
23 ธันวาคม 2560
978
5,066 094-มหาปรินิพพานสูตร7 เลี้ยงพระอุทิศบุญให้เทวดา
23 ธันวาคม 2560
1031
5,065 197-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 ธันวาคม 2560
1078
5,064 187-ยมกปาฬิ4 ขันธยมก1 ปทโสธนวาระ
20 ธันวาคม 2560
1032
5,063 186-ปรมัตถธรรม14 ลักขณาทิจตุกกะของเจตสิกต่างๆ
20 ธันวาคม 2560
1047
5,062 185-ปรมัตถธรรม13 สรุปเรื่องเจตสิก
20 ธันวาคม 2560
1226
5,061 017-สัมมาทิฏฐินำชีวิต17 วิธีเจริญสมาธิภาวนา
19 ธันวาคม 2560
1315
5,060 073-ธรรมปฏิบัติ20 ประเภทของสมาธิภาวนา
18 ธันวาคม 2560
1056
5,059 981-ตอบปัญหาธรรม ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1286
5,058 980-โพชฌงค์7 ครุสติสถาน
17 ธันวาคม 2560
1048
5,057 107-อุปสมานุสสติ วิธีการเจริญและอานิสงส์
15 ธันวาคม 2560
1186
5,056 106-เทวตานุสสติ ความสำคัญและวิธีการเจริญ
15 ธันวาคม 2560
1288
5,055 1939-ตอบปัญหาและสรุปธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ
15 ธันวาคม 2560
1021
5,054 1938-โครงสร้างหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
15 ธันวาคม 2560
1046
5,053 1937-ตอบปัญหาธรรม2 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
14 ธันวาคม 2560
1031
5,052 1936-วิธีการทำให้เกิดและเจริญสมาธิ4แนวทาง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
938
5,051 1935-ความเพียรที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง รร.เฟลิกซ์ฯ
14 ธันวาคม 2560
940
5,050 1934-ละความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจด้วยสติปัฏฐาน
14 ธันวาคม 2560
1094
5,049 1933-ตอบปัญหาธรรม1 รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
988
5,048 1932-ทุกข์เกิดเพราะความรักติดข้องยืดถือ รร.เฟลิกซ์ฯ
13 ธันวาคม 2560
1146
5,047 1931-อันตรายและอุปการะของสมาธิ และอุบายละความง่วง
13 ธันวาคม 2560
994
5,046 1930-สัมปชัญญะ4 และวิธีการฝึก รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
13 ธันวาคม 2560
852
5,045 1929-กายคตาสติหมวดลมหายใจ อิริยาบถ และสัมปชัญญะ
12 ธันวาคม 2560
899
5,044 1928-นำภาวนา ฝึกสติ ตามดูในกาย รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
966
5,043 1927-เครื่องมืออุปกรณ์ภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
12 ธันวาคม 2560
860
5,042 1926-ความหมายของการปฏิบัติกับสมาธิภาวนา รร.เฟลิกซ์ฯ
12 ธันวาคม 2560
947
5,041 047-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1274
5,040 046-ดูลมหายใจให้ได้สติปัฏฐาน4 ตอนที่1
12 ธันวาคม 2560
1274
5,039 073-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1119
5,038 072-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่1
10 ธันวาคม 2560
1130
5,037 006-นโมนอบน้อม6 นโม..ของพรหมายุพราหมณ์และของเหล่าเทวดา
8 ธันวาคม 2560
1167
5,036 005-นโมนอบน้อม5 นโม..ของชาณุสโสณิพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
1027
5,035 004-นโมนอบน้อม4 นโม..ของการณปาลีกับอารามทัณฑพราหมณ์
8 ธันวาคม 2560
1213
5,034 672-อาฏานาฏิยสูตร4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับมนต์อาฏานาฏิยะ
7 ธันวาคม 2560
1031
5,033 671-ตอบปัญหาสมาธิที่เป็นฐานวิปัสสนา
7 ธันวาคม 2560
1464
5,032 670-อาฏานาฏิยสูตร3 เมืองเทวดาด้านทิศเหนือ
7 ธันวาคม 2560
1085
5,031 184-ยมกปาฬิ3 มูลยมก มูลกนัย มูลมูลกนัย และยมก3
6 ธันวาคม 2560
990
5,030 183-ปรมัตถธรรม12 ความรู้พิเศษเพิ่มเติมเรื่องเจตสิก
6 ธันวาคม 2560
1178
5,029 182-ปรมัตถธรรม11 โสภณะเจตสิก25ประเภท
6 ธันวาคม 2560
1121
5,028 077-เหตุเจริญด้วยโภคะและพละ
1 ธันวาคม 2560
1327
5,027 669-อาฏานาฏิยสูตร2 เมืองเทวดาท้าวจาตุมหาราช
30 พฤศจิกายน 2560
1193
5,026 668-ตอบปัญหาการละความโกรธตามลำดับมรรค
30 พฤศจิกายน 2560
1360
5,025 667-อาฏานาฏิยสูตร1 มนต์ป้องกันยักษ์
30 พฤศจิกายน 2560
1222
5,024 181-ยมกปาฬิ2 มูลยมก บท4 มูลนัย มูลมูลนัย
29 พฤศจิกายน 2560
1149
5,023 180-ปรมัตถธรรม10 อัญญสมานเจตสิกและอกุสลเจตสิก
29 พฤศจิกายน 2560
1074
5,022 179-ปรมัตถธรรม9 สรุปจิตปรมัตถ์
29 พฤศจิกายน 2560
1069
5,021 016-สัมมาทิฏฐินำชีวิต16 ฝึกเดินจงกรมอย่างมีสติ
28 พฤศจิกายน 2560
1290
5,020 072-ธรรมปฏิบัติ19 ฝึกสติเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา
27 พฤศจิกายน 2560
1181
5,019 147-มุทิตาภาวนา2 บทบริกรรมและการแผ่มุทิตา
26 พฤศจิกายน 2560
1156
5,018 146-มุทิตาภาวนา1 อานิสงส์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
26 พฤศจิกายน 2560
1214
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ