ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,573 168-ตาลปุฏเถรคาถา3 อุบายข่มจิตของพระตาลปุฏเถระ
8 ตุลาคม 2566
66
8,572 167-ตาลปุฏเถรคาถา2 เนกขัมมวิตกของพระตาลปุฏเถระ
8 ตุลาคม 2566
42
8,571 166-ตาลปุฏเถรคาถา1 ความเป็นมาและคาถา55บท
8 ตุลาคม 2566
57
8,570 125-ภาวนา48 สรณะอันเกษมและรู้แจ้งธรรมปัจจุบัน
6 ตุลาคม 2566
96
8,569 1233-จูฬวิยูหสูตร1 เพราะทิฏฐิจึงยึดว่าตนถูกคนอื่นผิด
5 ตุลาคม 2566
80
8,568 1232-ขอบเขตความรู้ของกัมมัสสกตาญาณ
5 ตุลาคม 2566
78
8,567 890-ปรมัตถธรรมและพื้นฐานความรู้จิตเจตสิก ม.ราชภัฏพระนคร
1 ตุลาคม 2566
96
8,566 1231-กลหวิวาทสูตร2 สิ่งน่าพอใจไม่น่าพอใจเกิดเพราะผัสสะ
28 กันยายน 2566
88
8,565 1230-ท่านพระอนุรุทธะบรรลุธรรม
28 กันยายน 2566
87
8,564 1229-กลหวิวาทสูตร1 ทะเลาะวิวาทเกิดเพราะสิ่งเป็นที่รัก
28 กันยายน 2566
65
8,563 195-ธรรมปฏิบัติ142 ทำกุศลเพื่อละอกุศล
25 กันยายน 2566
101
8,562 1891-มิลินทปัญหา9(5) มัคคุปปาทนปัญหา ทำมรรคเก่าที่ยังไม่เกิดให้เกิด
24 กันยายน 2566
53
8,561 1890-มิลินทปัญหา9(4) กุสลากุสลมวิสมปัญหา กุศลกับอกุศลให้วิบากแตกต่างกัน
24 กันยายน 2566
48
8,560 1889-มิลินทปัญหา9(3) เมตตาภาวนานิสังสปัญหา เมตตาภาวนาอยู่กับจิตจึงได้อานิสงส์
24 กันยายน 2566
39
8,559 1888-มิลินทปัญหา9(2) อิทธิกัมมวิปากปัญหา วิบากแห่งกรรมมีกำลังมากกว่าทั้งหมด
24 กันยายน 2566
43
8,558 1887-มิลินทปัญหา9(1) ปิณฑปาตมหัปผลปัญหา อาหารมื้อสุดท้ายไม่มีโทษและอานิสงส์มาก
24 กันยายน 2566
31
8,557 337-มหาสกุลุทายิสูตร10 ปุพเพนิวาส ทิพพจุกขุ อาสวักขยญาณ
23 กันยายน 2566
42
8,556 336-มหาสกุลุทายิสูตร9 อิทธิวิธ ทิพพโสตธาตุ เจโตปริยญาณ
23 กันยายน 2566
29
8,555 335-มหาสกุลุทายิสูตร8 วิปัสสนาญาณ และ มโนมยิทธิญาณ
23 กันยายน 2566
41
8,554 334-มหาสกุลุทายิสูตร7 ฌาน4
23 กันยายน 2566
40
8,553 333-มหาสกุลุทายิสูตร6 กสิณายตนะ10
23 กันยายน 2566
34
8,552 1228-ปุราเภทสูตร2 พระอรหันต์สิ้นกิเลสก่อนขันธ์ดับ
21 กันยายน 2566
46
8,551 1227-การกำหนดรู้ทุกข์24ชุดในมูลปริยายสูตร
21 กันยายน 2566
55
8,550 1226-ปุราเภทสูตร1 สิ้นตัณหาก่อนตายดีที่สุด
21 กันยายน 2566
70
8,549 2876-โอวาทธรรมขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
92
8,548 2875-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
77
8,547 2874-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
63
8,546 2873-วิธีฝึกรวมองค์มรรค ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
112
8,545 2872-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
68
8,544 2871-ธรรม และ กฎแห่งธรรม ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2566
65
8,543 2870-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
89
8,542 2869-ขยายความหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2566
59
8,541 2868-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
98
8,540 2867-ฝึกปัญญาแนวสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2566
69
8,539 2866-กายคตาสติ และ สัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
64
8,538 2865-มรรคต้องมีประจำ3อย่าง ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
67
8,537 2864-มรรคเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2566
88
8,536 2863-ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
39
8,535 2862-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
9 กรกฎาคม 2566
48
8,534 889-การสอนวิปัสสนากรรมฐาน8 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
15 กันยายน 2566
33
8,533 888-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11 อินทรีย์5ในอินทรียวิภังค์
8 กันยายน 2566
54
8,532 887-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 อริยมมรรค8ในมัคคังควิภังค์
8 กันยายน 2566
39
8,531 886-การสอนวิปัสสนกรรมฐาน1 รายละเอียดและวัตถุประสงค์รายวิชา
8 กันยายน 2566
31
8,530 885-ปุคคลปัญญัตติปาลิ1 บัญญัติ6ประการ
4 กันยายน 2566
32
8,529 165-สุภากัมมารธีตุเถรีคาถา ออกจากกามแล้วไม่หวนกลับไปอีก
3 กันยายน 2566
80
8,528 164-อิสิทาสีเถรีคาถา ออกบวชปฏิบัติเพื่อความสิ้นกรรม
3 กันยายน 2566
61
8,527 163-สุเมธาเถรีคาถา ความยินดียิ่งในพระนิพพาน
3 กันยายน 2566
67
8,526 124-ภาวนา47 โอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า
1 กันยายน 2566
99
8,525 884-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(2) โพชฌังควิภังค์ อภิธรรมและปัญหาปุจฉกะ
30 สิงหาคม 2566
22
8,524 883-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(1) โพชฌังควิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
30 สิงหาคม 2566
21
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ