ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,038 469-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น9 รูป28 และนิพพาน
18 มิถุนายน 2564
48
7,037 468-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น8 เจตสิก52
18 มิถุนายน 2564
39
7,036 467-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น7 วิธีการจำแนกจิต9แบบ
18 มิถุนายน 2564
37
7,035 466-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น6 รูปาวจรจิต15 อรูปาวจรจิต12 โลกุตตรจิต8
18 มิถุนายน 2564
34
7,034 465-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น5 สเหตุกกามาวจรจิต24
18 มิถุนายน 2564
29
7,033 464-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น4 อเหตุกจิต18
18 มิภุนายน 2564
36
7,032 463-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น3 อกุศลจิต12
18 มิถุนายน 2564
41
7,031 462-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น2 การจำแนกจิต89หรือ121
18 มิถุนายน 2564
55
7,030 461-ปรมัตถธรรมเบื้องต้น1 ความหมายและประเภท
18 มิถุนายน 2564
52
7,029 460-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชา
18 มิถุนายน 2564
26
7,028 459-ปรมัตถธรรม1 รายละเอียดรายวิชา
17 มิถุนายน 2564
30
7,027 458-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1 รายละเอียดรายวิชา
17 มิถุนายน 2564
27
7,026 970-ตอบปัญหา ปรับปรุงความเพียร
17 มิถุนายน 2564
136
7,025 969-ขุ.ธ.พุทธวรรค3 ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายาก
17 มิถุนายน 2564
85
7,024 968-ตอบปัญหา เบื่อแบบกิเลส กับ เบื่อแบบปัญญา
17 มิถุนายน 2564
135
7,023 967-ตอบปัญหา เห็นทุกข์ทางทวาร6แล้วได้อะไร
17 มิถุนายน 2564
155
7,022 966-ขุ.ธ.พุทธวรรค2 เทวดาและมนุษย์ต่างชื่นชมพระพุทธเจ้า
17 มิถุนายน 2564
76
7,021 965-ขุ.ธ.พุทธวรรค1(2) ธิดาพญามารยั่วยวนพระพุทธเจ้า
17 มิถุนายน 2564
50
7,020 457-ยมกปาลิ1 รายละเอียดรายวิชา
16 มิถุนายน 2564
30
7,019 456-ธัมมสังคณี1 รายละเอียดรายวิชา
16 มิถุนายน 2564
29
7,018 455-เนตติปกรณ์1 รายละเอียดรายวิชา
15 มิถุนายน 2564
31
7,017 144-ธรรมปฏิบัติ91 จากศรัทธาสู่ปัญญารู้สัจจะ
14 มิถุนายน 2564
100
7,016 964-ตอบปัญหา ความหมายของอัตตานุทิฏฐิ
3 มิภุนายน 2564
156
7,015 963-ขุ.ธ.พุทธวรรค1 ชนะกิเลสแล้ว ไม่กลับมาแพ้อีก
3 มิถุนายน 2564
136
7,014 962-ตอบปัญหา คำแปลและอธิบาย เม, นาโถ
3 มิถุนายน 2564
85
7,013 961-ตอบปัญหา ข้อมูลสำหรับศึกษาสักกายทิฏฐิ20
3 มิถุนายน 2564
116
7,012 960-ตอบปัญหา กลไลของกิเลสและการออกฤทธิ์ของอริยมรรค
3 มิถุนายน 2564
166
7,011 959-ตอบปัญหา รู้สังขาร3แบบปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับ
3 มิถุนายน 2564
161
7,010 958-ขุ.ธ.โลกวรรค11 โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าเป็นจักรพรรดิ
3 มิถุนายน 2564
88
7,009 957-ขุ.ธ.โลกวรรค10 นักปราชญ์อนุโมทนาทานไปสวรรค์
3 มิถุนายน 2564
72
7,008 201-สุตมยญาณ36 มัคคสัจ12 สัมมาสมาธิในมัคคจิตกับโลกิยจิต
29 พฤษภาคม 2564
108
7,007 200-สุตมยญาณ35 มัคคสัจ11 อธิบายสัมมาสติระดับโลกิยะ
29 พฤษภาคม 2564
93
7,006 199-สุตมยญาณ33 มัคคสัจ10 สัมมาสติในมัคคจิตกับโลกิยจิต
29 พฤษภาคม 2564
102
7,005 198-สุตมยญาณ32 มัคคสัจ9 กิเลสที่ต้องทำความเพียรเพื่อละ
29 พฤษภาคม 2564
131
7,004 143-ธรรมปฏิบัติ90 ผู้ไม่มีศรัทธาอุปมาเหมือนคนยากจน
24 พฤษภาคม 2564
176
7,003 956-ขุ.ธ.โลกวรรค9 ผู้ผิดคำสัตย์จะไม่ทำบาปเป็นไม่มี
20 พฤษภาคม 2564
119
7,002 955-ขุ.ธ.โลกวรรค8 นักปราชญ์ชนะมารไปจากโลก
20 พฤษภาคม 2564
102
7,001 954-เชื่อมความรู้ตามธรรมตรงต่อกิจในอริยสัจอย่างไร
20 พฤษภาคม 2564
158
7,000 953-ขุ.ธ.โลกวรรค7 คนส่วนน้อยรู้แจ้งและไปดีงาม
20 พฤษภาคม 2564
107
6,999 952-ขุ.ธ.โลกวรรค6 ละบาปกรรมด้วยอรหัตตมรรค
20 พฤษภาคม 2564
101
6,998 142-ธรรมปฏิบัติ89 สิ่งที่ปรากฏได้ยากในโลก6อย่าง
10 พฤษภาคม 2564
197
6,997 951-ขุ.ธ.โลกวรรค5 ผู้ไม่ประมาททำขันธ์ให้สว่างด้วยมัคคญาณ
6 พฤษภาคม 2564
185
6,996 950-ขุ.ธ.โลกวรรค4 ความติดข้องไม่มีแก่ผู้รู้แจ้งโลก
6 พฤษภาคม 2564
129
6,995 949-ตอบปัญหา อวิชชาปิดบัง วิชชาแก้ไข
6 พฤษภาคม 2564
186
6,994 948-ขุ.ธ.โลกวรรค3 เห็นขันธ์เหมือนฟองน้ำและพยับแดด
6 พฤษภาคม 2564
128
6,993 947-ขุ.ธ.โลกวรรค2 พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต
6 พฤษภาคม 2564
97
6,992 946-ขุ.ธ.โลกวรรค1(2) ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท
6 พฤษภาคม 2564
127
6,991 101-ปาจิตตีย์6 ทุติยสหเสยยสิกขาบท นอนร่วมที่มุงบังเดียวกับหญิง
26 เมษายน 2564
88
6,990 100-ปาจิตตีย์5 สหเสยยสิกขาบท นอนร่วมกับอนุปสัมบันเกิน3คืน
26 เมษายน 2564
51
6,989 099-ปาจิตตีย์4 ปทโสธัมมสิกขาบท สอนอนุปสัมบันกล่าวบาฬีพร้อมตน
26 เมษายน 2564
49
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ