ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,552 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,502 594-ขุ.อิติ2 ปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
19 มกราคม 2560
1498
4,501 593-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2560
1396
4,500 592-ขุ.อิติ1 ทาน, การจำแนก, อนุเคราะห์และยัญ
19 มกราคม 2560
1103
4,499 144-ยมก9 อายตนยมก ตอนที่3
18 มกราคม 2560
1334
4,498 143-ยมก8 อายตนยมก ตอนที2
18 มกราคม 2560
1222
4,497 082-สูตรโสดาบัน35 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน28
17 มกราคม 2560
1443
4,496 052-ความเข้าใจเรื่องกรรม31 บุพพกรรมของเปรตอีก11ตน
16 มกราคม 2560
2088
4,495 922-วิธีเข้าถึงความสุข2 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1954
4,494 921-วิธีเข้าถึงความสุข1 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1979
4,493 174-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1399
4,492 065-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทส
14 มกราคม 2560
1470
4,491 064-ที.สี.สามัญญผลสูตร15 สรรเสริญเทศนาและแก้ไขกรรม
14 มกราคม 2560
1423
4,490 063-ที.สี.สามัญญผลสูตร14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1576
4,489 141-ยมก7 ขันธยมก ตอนที่3 และอายตนยมก
11 มกราคม 2560
1268
4,488 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1518
4,487 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1504
4,486 171-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1426
4,485 207-ตอบปัญหาธรรม
8 มกราคม 2560
1502
4,484 206-พิจารณาธรรมดา3อย่างเพื่อละความมัวเมา3อย่าง
8 มกราคม 2560
1409
4,483 205-ความสงัดจากกิเลส3ประการ
8 มกราคม 2560
1532
4,482 067-เทวทูต3เตือนให้ไม่ประมาทเร่งทำความดี
6 มกราคม 2560
1616
4,481 591-ขันธวิภังค์7 ขยายความวิญญาณขันธ์
5 มกราคม 2560
1197
4,480 590-ตอบปัญหาวิธีเข้าถึงความสุข
5 มกราคม 2560
1558
4,479 589-ขันธวิภังค์6 ขยายความสังขารขันธ์
5 มกราคม 2560
1428
4,478 920-ธรรมะรับปีใหม่ พนง.บจก.ดอกบัวคู่
4 มกราคม 2560
1331
4,477 1750-สรุปหลักธรรมสำคัญ อาศรมมาตา
3 มกราคม 2560
1198
4,476 1749-เจริญมรรคจึงรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธ
2 มกราคม 2560
1332
4,475 1748-เบื่อหน่ายคือวัตถุประสงค์ของวิปัสสนา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1465
4,474 1747-สิ่งขวางความก้าวหน้าทางปัญญา อาศรมมาตา
2 มกราคม 2560
1340
4,473 1746-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1270
4,472 1745-ฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1264
4,471 1744-ผู้ตื่นด้วยดีอยู่เสมอ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1050
4,470 1743-พรปีใหม่และธรรมประจำกาย อาศรมมาตา
1 มกราคม 2560
1206
4,469 1742-พิจารณากายละความคิดฟุ้งซ่านอาศัยเรือน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1326
4,468 1741-ทำความเพียรละอุปสรรคการภาวนา อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1298
4,467 1740-อยู่กับปัจจุบันทำประโยชน์ตน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2559
1204
4,466 1739-ชนะตน ชนะกิเลส อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2559
1274
4,465 1738-ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ชีวิตในธรรม อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2559
1273
4,464 919-เติมเต็มความสุขในชีวิต บจก.พี.โอ.แคร์
28 ธันวาคม 2559
2102
4,463 005-สัมมาทิฏฐินำชีวิต5 อกุศลกุศลและธรรม40ประการนำไปนรกสวรรค์
27 ธันวาคม 2559
1831
4,462 051-ความเข้าใจเรื่องกรรม30 บุพพกรรมของเปรต10ตน
26 ธันวาคม 2559
2243
4,461 127-เมตตาภาวนา20 อุบายบรรเทาความโกรธ5
25 ธันวาคม 2559
1550
4,460 126-เมตตาภาวนา19 อุบายบรรเทาความโกรธ4
25 ธันวาคม 2559
1544
4,459 062-ที.สี.สามัญญผลสูตร13 ทิพพจักขุญาณหรือจุตูปปาตญาณ
24 ธันวาคม 2559
1342
4,458 061-ที.สี.สามัญญผลสูตร12 เจโตปริยญาณและปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 ธันวาคม 2559
1543
4,457 060-ที.สี.สามัญญผลสูตร11 อิทธิวิธญาณและทิพพโสตญาณ
24 ธันวาคม 2559
1471
4,456 059-ที.สี.สามัญญผลสูตร10 วิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิญาณ
24 ธันวาคม 2559
1453
4,455 169-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1363
4,454 588-ขันธวิภังค์5 ขยายความสัญญาขันธ์
22 ธันวาคม 2559
1351
4,453 587-ตอบปัญหาธรรม
22 ธันวาคม 2559
1475
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8552 รายการ