ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,552 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,852 768-ตอบปัญหาการวิเคราะห์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาท
16 พฤษภาคม 2562
707
5,851 767-สํ.ข.สมาธิสูตร1 สมุทยของขันธ์5
16 พฤษภาคม 2562
681
5,850 2170-พระรัตนตรัยนำเข้าสู่การปฏิบัติธรรม
15 พฤษภาคม 2562
677
5,849 2169-สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรม อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2562
712
5,848 2168-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์และหมวดอริยสัจ
14 พฤษภาคม 2562
693
5,847 2167-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2562
686
5,846 2166-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2562
686
5,845 2165-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์และหมวดอายตนะ
13 พฤษภาคม 2562
747
5,844 2164-วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์
13 พฤษภาคม 2562
709
5,843 2163-วิธีปฏิบัติกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา
13 พฤษภาคม 2562
690
5,842 2162-กำหนดจุด ดูทั้งกาย ประกอบสัมปชัญญะ และพิจารณากาย
12 พฤษภาคม 2562
630
5,841 2161-เพิ่มการสังเกตฝึกสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
638
5,840 2160-ประกอบความเพียรตามที่กำหนดไว้ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
541
5,839 2159-ฝึกสติรู้อยู่ที่กาย อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2562
533
5,838 2158-มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วฝึกจิตและปัญญา อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
663
5,837 2157-หลักและภาพรวมของการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2562
604
5,836 106-ธรรมปฏิบัติ53 ทุกข์เกิดและทุกข์ไม่เกิดตอนผัสสะและเวทนาเกิด
8 พฤษภาคม 2562
793
5,835 110-กัมมัฏฐาน14 กายคตาสติ14 สาธยายมนต์, พิจารณาความแก่และเจ็บป่วย
7 พฤษภาคม 2562
690
5,834 262-สํ.ข.กาลัตตยอนิจจสูตรเป็นต้น พิจารณาขันธ์ให้เห็นไม่น่าเพลิน
5 พฤษภาคม 2562
591
5,833 261-สํ.ข.สมาธิสูตร จิตตั้งมั่นแล้วรู้ชัดความเกิดและความดับของขันธ์
5 พฤษภาคม 2562
739
5,832 093-ภาวนา16 วิธีกำหนดรู้จิต
3 พฤษภาคม 2562
782
5,831 766-สํ.ข.ขันธสูตร ขันธ5 กับ อุปาทานขันธ์5
2 พฤษภาคม 2562
763
5,830 765-ตอบปัญหาการพิจารณาอริยสัจ4ตามแนวเนตติปกรณ์
2 พฤษภาคม 2562
648
5,829 764-สํ.ข.สมนุปัสสนาสูตร ปุถุชนไม่มีสุตะ เห็นผิด เข้าถึงความผิดเพี้ยน
2 พฤษภาคม 2562
627
5,828 069-ตามรอย48 ธรรมคุณบทว่าสันทิฏฐิโก
29 เมษายน 2562
546
5,827 068-ตามรอย47 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต4
29 เมษายน 2562
486
5,826 067-ตามรอย46 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต3
29 เมษายน 2562
490
5,825 066-ตามรอย45 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต2
29 เมษายน 2562
528
5,824 065-ตามรอย44 ธรรมคุณบทว่าสวากขาโต1
29 เมษายน 2562
515
5,823 064-ตามรอย43 วิธีระลึกถึงพระธรรมคุณ
29 เมษายน 2562
532
5,822 174-ธัมมานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์1
28 เมษายน 2562
714
5,821 142-ปฐมโพธิกาล17 พระเจ้าพิมพิสารและชาวมคธเข้าเฝ้าฟังธรรม
27 เมษายน 2562
557
5,820 141-ปฐมโพธิกาล16 ชฎิลขอบวชและทรงแสดงอาทิตตปริยาย
27 เมษายน 2562
547
5,819 132-อัปปมัญญาภาวนา25 วิธีเจริญกรุณาภาวนา2
26 เมษายน 2562
582
5,818 238-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(3) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา3
24 เมษายน 2562
635
5,817 237-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์4(2) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา2
24 เมษายน 2562
618
5,816 236-วิปัสสนภาวนาในคัมภีร์4(1) ระบบเรียงลำดับเน้นปัญญา1
24 เมษายน 2562
716
5,815 032-สัมมาทิฏฐินำชีวิต32 สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์
23 เมษายน 2562
759
5,814 105-ธรรมปฏิบัติ52 ฝึกทำให้กิเลสไม่เกิด ทุกข์ไม่เกิด
22 เมษายน 2562
756
5,813 763-ตอบปัญหาการโยงปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจภาคปฏิบัติ
18 เมษายน 2562
773
5,812 762-มหาเวทัลลสูตร6 เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเลิศที่สุด
18 เมษายน 2562
737
5,811 761-มหาเวทัลลสูตร5 อทุกขมสุขเจโตวิมุตติและเจโตวิมุตติอีก4ชื่อ
18 เมษายน 2562
649
5,810 235-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(3) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ3
17 เมษายน 2562
651
5,809 234-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(2) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ2
17 เมษายน 2562
676
5,808 233-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์3(1) วิปัสสนาภาวนาที่จัดเป็นระบบ1
17 เมษายน 2562
736
5,807 232-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(2) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(2)
10 เมษายน 2562
810
5,806 231-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์2(1) วิปัสสนาภาวนาแบบต่างๆ(1)
10 เมษายน 2562
825
5,805 1025-มหัศจรรย์แห่งสติ ศปท.กระทรวงคมนาคม
4 เมษายน 2562
926
5,804 109-กัมมัฏฐาน13 กายคตาสติ13 ศพไร้ราคาและไปป่าช้าละความสำคัญผิด
9 เมษายน 2562
778
5,803 260-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
1016
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8552 รายการ