ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,998 1911-เหตุ5ประการทำกรรมฐานบรรลุผลเร็ว
19 พฤศจิกายน 2560
1095
4,997 093-มหาปรินิพพานสูตร6 การสร้างเมืองปาฏลีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
980
4,996 092-มหาปรินิพพานสูตร5 อานิสงส์ของการมีศีล5ประการ
18 พฤศจิกายน 2560
1135
4,995 091-มหาปรินิพพานสูตร4 การบันลือสีหนาทของท่านพระสารีบุตร
18 พฤศจิกายน 2560
1037
4,994 090-มหาปรินิพพานสูตร3 ภิกขุอปริหานิยธรรมอีก3หมวด
18 พฤศจิกายน 2560
1032
4,993 1910-ตอบปัญหาธรรม2และเหตุแห่งวิชชาวิมุตติ
18 พฤศจิกายน 2560
924
4,992 1909-อารักขกรรมฐาน4อย่าง ยุวพุทธฯ ศูนย์4
18 พฤศจิกายน 2560
905
4,991 1908-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ ศูนย์4
17 พฤศจิกายน 2560
1057
4,990 1907-วิธีเจริญสติสมาธิปัญญาโดยการพิจารณากาย
17 พฤศจิกายน 2560
1064
4,989 1906-สังเกตกายและใจให้ได้อสัมโมหสัมปชัญญะ
16 พฤศจิกายน 2560
1143
4,988 1905-สติในแบบวิปัสนา ยุวพุทธฯ ศูนย์4
16 พฤศจิกายน 2560
1058
4,987 1904-อุปสรรคขัดขวางวิปัสสนา ยุวพุทธฯ ศูนย์4
16 พฤศจิกายน 2560
978
4,986 176-ยมกปาฬิ1 ความหมายคัมภีร์และโครงสร้างของมูลยมก
15 พฤศจิกายน 2560
1071
4,985 175-ปรมัตถธรรม6 อกุศลจิต12 อเหตุกจิต18
15 พฤศจิกายน 2560
1109
4,984 174-ปรมัตถธรรม5 จิต89จำแนกโดยภูมิ4
15 พฤศจิกายน 2560
1113
4,983 092-สูตรโสดาบัน45 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน38
14 พฤศจิกายน 2560
1360
4,982 071-ธรรมปฏิบัติ18 อุบายแก้ความง่วง
13 พฤศจิกายน 2560
1072
4,981 196-หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน คอร์สพัฒนาจิตฯ
11 พฤศจิกายน 2560
1137
4,980 105-จาคานุสสติ วิธีการเจริญจาคานุสสติ
10 พฤศจิกายน 2560
1223
4,979 104-สีลานุสสติ2 วิธีการเจริญสีลานุสสติ
10 พฤศจิกายน 2560
1145
4,978 103-สีลานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่าและอานิสงส์
10 พฤศจิกายน 2560
1224
4,977 173-ปรมัตถธรรม4 รูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
1256
4,976 172-ปรมัตถธรรม3 จิตปรมัตถ์กับเจตสิกปรมัตถ์
8 พฤศจิกายน 2560
1287
4,975 171-ปรมัตถธรรม2 ความเข้าใจปรมัตถธรรมเบื้องต้น
1 พฤศจิกายน 2560
1196
4,974 228-ตอบปัญหาธรรม
5 พฤศจิกายน 2560
1219
4,973 227-ความสามัคคีร่วมใจไม่วิวาทกันในหมู่ชาวพุทธ
5 พฤศจิกายน 2560
1171
4,972 076-เหตุให้ได้อายุ วรรณะ สุข
3 พฤศจิกายน 2560
1256
4,971 003-นโมนอบน้อม3 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่3
3 พฤศจิกายน 2560
1183
4,970 002-นโมนอบน้อม2 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่2
3 พฤศจิกายน 2560
1207
4,969 001-นโมนอบน้อม1 ขยายความ นโม ตสฺส ตอนที่1
3 พฤศจิกายน 2560
1132
4,968 666-สิกขาบทวิภังค์3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิขาการอภิธรรม
2 พฤศจิกายน 2560
1022
4,967 665-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1259
4,966 664-สิกขาบทวิภังค์2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
1191
4,965 170-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา
1 พฤศจิกายน 2560
1148
4,964 145-กรุณาภาวนา4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
1181
4,963 144-กรุณาภาวนา3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
1233
4,962 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1227
4,961 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1108
4,960 089-มหาปรินิพพานสูตร2 ภิกขุอปริหานิยธรรม7ประการ3หมวด
28 ตุลาคม 2560
1080
4,959 088-มหาปรินิพพานสูตร1 วัชชีอปริหานิยธรรม7ประการ
28 ตุลาคม 2560
1062
4,958 015-สัมมาทิฏฐินำชีวิต15 ไม่รู้อริยสัจเบาเหมือนปุยนุ่น
24 ตุลาคม 2560
1340
4,957 1903-บุญกิริยาวัตถุ10ประการ วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1060
4,956 1902-มุ่งมั่นเดินมรรค วัดทัพช้าง
23 ตุลาคม 2560
1067
4,955 1901-จากวิปัสสนาสู่การเห็นอริยสัจ4 วัดทัพช้าง
22 ตุลาคม 2560
1021
4,954 1900-ฝึกปัญญาถอนความเพ่งเล็งและความทุกข์ใจ
22 ตุลาคม 2560
1169
4,953 1899-ฝึกสติสมาธิด้วยลมหายใจเข้าออก
22 ตุลาคม 2560
1000
4,952 1898-อยู่กับกาย ดูกาย พิจารณากาย วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
997
4,951 1897-ฝึกสติ สังเกตกาย เวทนา จิต ธรรม วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
966
4,950 1896-บุญ กุศล ขั้นทาน ศีล ภาวนา วัดทัพช้าง
21 ตุลาคม 2560
1063
4,949 102-สังฆานุสสติ4 การได้สมาธิและอานิสงส์10อย่าง
20 ตุลาคม 2560
1204
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ