ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,567 378-อริยสัจวิเคราะห์7 ความสำคัญของอริยสัจ
21 สิงหาคม 2563
128
6,566 377-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 โครงสร้างและเนื้อหาธาตุกถาปาลิ
21 สิงหาคม 2563
76
6,565 874-ขุ.ธ.ปาปวรรค10 เรื่องพระติสสะผู้เข้าถึงตระกูลช่างมณี
20 สิงหาคม 2563
123
6,564 873-ขุ.ธ.ปาปวรรค9 เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ
20 สิงหาคม 2563
115
6,563 872-วิธีพิจารณาโทษของสังขาร5แบบและความดับ8แบบ
20 สิงหาคม 2563
239
6,562 871-ขุ.ธ.ปาปวรรค8 เรื่องนายพรานเนื้อชื่อกุกกุฏมิต
20 สิงหาคม 2563
120
6,561 376-ยมกปาลิ9 สุทธขันธวาระและสุทธขันธมุลจักกวาระ
19 สิงหาคม 2563
74
6,560 375-วิภังคปาลิ1 โครงสร้างคัมภีร์ ธรรม18หมวดและวิธี3แบบ
19 สิงหาคม 2563
81
6,559 121-อานาปานสติ11 วิธีพิจารณาเห็นความคลายออกและความไม่เกิด
18 สิงหาคม 2563
216
6,558 374-ธาตุกถาปาลิ8 ทุติยนยและตติยนย
17 สิงหาคม 2563
86
6,557 129-ธรรมปฏิบัติ76 ความปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นได้5อย่าง
17 สิงหาม 2563
175
6,556 2366-ตอบปัญหาธรรม บ้านจิตสบาย
16 สิงหาคม 2563
198
6,555 2365-ธรรมพื้นฐานสมาธิเพื่อเจริญปัญญา บ้านจิตสบาย
16 สิงหาคม 2563
147
6,554 2364-โสดาปัตติมรรคละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
16 สิงหาคม 2563
173
6,553 2363-ผลที่ถูกต้องของการปฏิบัติธรรม บ้านจิตสบาย
16 สิงหาคม 2563
218
6,552 144-วิปัสสนา9 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน1
14 สิงหาคม 2563
258
6,551 373-ปรมัตถธรรม5 วิธีการจำแนกจิต9แบบ
14 สิงหาคม 2563
91
6,550 372-อริยสัจวิเคราะห์6 การวิเคราะห์อริยสัจในสัจจยมก
14 สิงหาคม 2563
102
6,549 371-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 เนื้อหาอริยสัจ4ในสัจจวิภังค์
14 สิงหาคม 2563
89
6,548 1147-ปุคคลปัญญัตติในชีวิตประจำวัน ป.โท.เอก.ปวน.มจร.วังน้อย
13 สิงหาคม 2563
170
6,547 370-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างและเนื้อหาธาตุกถาปาลิ
13 สิงหาคม 2563
84
6,546 369-ธาตุกถาปาลิ7 ทุติยนย สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
10 สิงหาคม 2563
106
6,545 368-ธาตุกถาปาลิ6 ปฐมนย เฉลยแบบฝึกหัด4ข้อ
10 สิงหาคม 2563
96
6,544 128-ธรรมปฎิบัติ75 ปฏิบัติเพื่อถึงภาวะทุกข์และกิเลสไม่เกิดอีก
10 สิงหาคม 2563
179
6,543 104-ภาวนา27 ทุกคนมีความทุกข์อยู่เบื้องหน้า
7 สิงหาคม 2563
188
6,542 367-ปรมัตถธรรม4 กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตตรจิต
7 สิงหาคม 2563
127
6,541 366-อริยสัจวิเคราะห์5 วิเคราะห์การแสดงอริยสัจ4ในสัจจวิภังค์
7 สิงหาคม 2563
145
6,540 365-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 โครงสร้างของคัมภีร์วิภังค์
7 สิงหาคม 2563
104
6,539 870-ขุ.ธ.ปาปวรรค7 เรื่องเศรษฐีมีทรัพย์มากเลี่ยงทางมีภัย
6 สิงหาคม 2563
137
6,538 869-อธิบายลักษณะการบวงสรวง ตามบาลีว่า หุตํ
6 สิงหาคม 2563
117
6,537 868-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาทุกขสัจอย่างครอบคลุม
6 สิงหาคม 2563
231
6,536 867-ขุ.ธ.ปาปวรรค6 เรื่องเศรษฐีผู้ให้ทานเหมือนเท้าแมว
6 สิงหาคม 2563
161
6,535 866-ขุ.ธ.ปาปวรรค5 เรื่องพระภิกษุไม่ดูแลเก็บรักษาบริขาร
6 สิงหาคม 2563
131
6,534 865-ขุ.ธ.ปาปวรรค4 เรื่องเทวดาบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
6 สิงหาคม 2563
136
6,533 364-ยมกปาลิ8 ขันธยมก ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม
5 สิงหาคม 2563
112
6,532 363-ธัมมสังคณี8 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ และอัฏฐกถากัณฑ์
5 สิงหาคม 2563
94
6,531 2362-ตอบปัญหาธรรม2 วังรีรีสอร์ท
5 สิงหาคม 2563
175
6,530 2361-ตอบปัญหาธรรม1 วังรีรีสอร์ท
5 สิงหาคม 2563
195
6,529 2360-ไม่ประมาทในผลอื่นมุ่งแก่นพรหมจรรย์ วังรีรีสอร์ท
4 สิงหาคม 2563
178
6,528 2359-ภาวนาทำให้เกิดมรรคในจิต วังรีรีสอร์ท
4 สิงหาคม 2563
235
6,527 2358-ปฏิบัติให้ถูกตรงมรรคผล วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2563
211
6,526 2357-ความรู้อริยสัจนำเข้าสู่ปฏิบัติอริยมรรค วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2563
212
6,525 362-ธาตุกถาปาลิ5 ปฐมนยธาตุ18สัจจะ4อินทรีย์22และพาหิรมาติกา
3 สิงหาคม 2563
118
6,524 293-สํ.นิ.กลิงครสูตร นอนหมอนไม้มารไม่ได้ช่อง
2 สิงหาคม 2563
146
6,523 292-ตอบคำถามคัมภีร์วิสุทธิมรรคสำคัญอย่างไร
2 สิงหาคม 2563
185
6,522 291-สํ.นิ.อาณิสูตร ควรเรียนสุตตันตะลึกซึ้งขั้นโลกุตตระ
2 สิงหาคม 2563
149
6,521 290-สํ.นิ.ธนุคคหสูตร อายุสังขารสิ้นไปเร็วกว่าความเร็วอื่น
2 สิงหาคม 2563
143
6,520 289-สํ.นิ.สัตติสูตร ผู้มีเมตตาเจโตวิมุตติอมนุษย์ทำให้จิตฟุ้งซ่านไม่ได้
2 สิงหาคม 2563
181
6,519 361-ปรมัตถธรรม3 จำแนกกามาวจรจิต54
31 กรกฎาคม 2563
137
6,518 360-อริยสัจวิเคราะห์4 กิจของญาณและบทแสดงอริยสัจ
31 กรกฎาคม 2563
143
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ