ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 280 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,807 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
348 042-มหาสติปัฏฐานสูตร15
31 พฤษภาคม 2550
1690
347 041-มหาสติปัฏฐานสูตร14
26 เมษายน 2550
1740
346 040-มหาสติปัฏฐานสูตร13
26 เมษายน 2550
1928
345 039-มหาสติปัฏฐานสูตร12
26 เมษายน 2550
1695
344 038-มหาสติปัฏฐานสูตร11
26 เมษายน 2550
1894
343 037-มหาสติปัฏฐานสูตร10
29 มีนาคม 2550
1816
342 036-มหาสติปัฏฐานสูตร9
29 มีนาคม 2550
1832
341 035-มหาสติปัฏฐานสูตร8
22 กุมภาพันธ์ 2550
1778
340 034-มหาสติปัฏฐานสูตร7
22 กุมภาพันธ์ 2550
1744
339 033-มหาสติปัฏฐานสูตร6
25 มกราคม 2550
1932
338 032-มหาสติปัฏฐานสูตร5
25 มกราคม 2550
1756
337 031-มหาสติปัฏฐานสูตร4
11 มกราคม 2550
1755
336 030-มหาสติปัฏฐานสูตร3
11 มกราคม 2550
1901
335 029-มหาสติปัฏฐานสูตร2
11 มกราคม 2550
1899
334 028-มหาสติปัฏฐานสูตร1
11 มกราคม 2550
2024
333 027-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4
28 ธันวาคม 2549
1600
332 026-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3
28 ธันวาคม 2549
1684
331 025-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2
28 พฤศจิกายน 2549
2001
330 024-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1
28 พฤศจิกายน 2549
2026
329 023-ภัทเทกรัตตคาถา2
26 ตุลาคม 2549
1746
328 022-ภัทเทกรัตตคาถา1
26 ตุลาคม 2549
1847
327 021-โอวาทปาติโมกขคาถา2
28 กันยายน 2549
1867
326 020-โอวาทปาติโมกขคาถา1
28 กันยายน 2549
1921
325 019-กรณียเมตตสูตร9
28 กันยายน 2549
1764
324 018-กรณียเมตตสูตร8
31 สิงหาคม 2549
1875
323 017-กรณียเมตตสูตร7
31 สิงหาคม 2549
1719
322 016-กรณียเมตตสูตร6
31 สิงหาคม 2549
1769
321 015-กรณียเมตตสูตร5
31 สิงหาคม 2549
1804
320 014-กรณียเมตตสูตร4
27 กรกฏาคม 2549
1697
319 013-กรณียเมตตสูตร3
27 กรกฏาคม 2549
1752
318 012-กรณียเมตตสูตร2
27 กรกฎาคม 2549
1709
317 011-กรณียเมตตสูตร1
22 มิถุนายน 2549
1853
316 010-มงคลสูตร10
22 มิถุนายน 2549
1763
315 009-มงคลสูตร9
22 มิถุนายน 2549
1854
314 008-มงคลสูตร8
22 มิถุนายน 2549
1713
313 007-มงคลสูตร7
24 พฤษภาคม 2549
1793
312 006-มงคลสูตร6
24 พฤษภาคม 2549
1803
311 005-มงคลสูตร5
24 พฤษภาคม 2549
1875
310 004-มงคลสูตร4
27 เมษายน 2549
2743
309 003-มงคลสูตร3
27 เมษายน 2549
1646
308 002-มงคลสูตร2
27 เมษายน 2549
10171
307 001-มงคลสูตร1
23 มีนาคม 2549
88120
306 033-ความเข้าใจเรื่องกรรม ตอนที่2
8 ธันวาคม 2552
2239
305 052-ตอบปัญหาเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อออกจากโลกและบุคคลทำบุญไปนรกเป็นต้น
6 ธันวาคม 2552
2285
304 051-อธิษฐานธรรม 4 อย่าง
6 ธันวาคม 2552
2532
303 017-ญาณรู้อริยสัจ 12 อาการ สารนาถ พาราณสี
1 ธันวาคม 2552
1839
302 016-ตอบปัญหาธรรมเรื่องพระอริยะเจ้า พาราณสี
30 พฤศจิกายน 2552
1986
301 015-ใบไม้กำมือเดียว สาวัตถี อินเดีย
29 พฤศจิกายน 2552
2006
300 014-ตอบปัญหาธรรมเรื่องการทำสมาธิ ลุมพินี
28 พฤศจิกายน 2552
2117
299 013-มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก สวนลุมพินี เนปาล
28 พฤศจิกายน 2552
1879
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ