ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,832 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
132 032-อภิสังขารไม่ใช่มรรค รู้เป็นมรรค บ้านพุทธธรรมสวนหลวง กรุงเทพฯ
7 สิงหาคม 2551
1660
131 031-แสดงความเห็น อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2551
1647
130 030-ประพฤติพรหมจรรย์
13 พฤษภาคม 2551
1555
129 029-โพชฌงค์7 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1631
128 028-ให้ปฏิบัติ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1544
127 027-สติกับสัมปชัญญะ อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1640
126 026-รู้สึกตัวเดิน อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2551
1397
125 025-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1661
124 024-พึ่งตนเอง อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1514
123 023-ละนิวรณ์ อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2551
1703
122 022-ศีล สมาธิ ปัญญา อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1487
121 021-ให้ไปปฏิบัติ อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1594
120 020-สติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
10 พฤษภาคม 2551
1566
119 019-เริ่มต้นปฏิบัติ อาศรมมาตา
9 พฤษภาคม 2551
1627
118 018-ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4 อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
9 พฤษภาคม 2551
1692
117 017-พัฒนาการทางปัญญา
15 เมษายน 2550
1812
116 016-ความหลากหลายในการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1618
115 015-การอยู่ด้วยธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
14 เมษายน 2550
1833
114 014-อยู่กับปัจจุบัน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1838
113 013-การปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธะ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
13 เมษายน 2550
1647
112 012-ธรรมะเกื้อกูลการภาวนา
12 เมษายน 2550
1657
111 011-หลักการภาวนา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
12 เมษายน 2550
1855
110 010-สามัญญผลสูตร2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 ตุลาคม 2549
1574
109 009-สามัญญผลสูตร1 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1637
108 008-สติปัฏฐานจากพระไตรปิฎก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 ตุลาคม 2549
1822
107 007-ขยันรู้สึกตัว วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1913
106 006-ลำดับญาณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 ตุลาคม 2549
1678
105 005-เห็นความคิด ดับความทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1965
104 004-จิตอยู่บ้านปลอดภัย วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 ตุลาคม 2549
1775
103 003-เป้าหมายของชีวิตคือพระนิพพาน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1962
102 002-เพียร วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 ตุลาคม 2549
1941
101 001-สติ ผู้รู้ ผู้ถูกรู้ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
20 ตุลาคม 2549
2435
100 050-นิโรธะ2
บรรยายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
1998
99 049-นิโรธะ1
1 พฤศจิกายน 2552
2230
98 106-ตอบปัญหาธรรม บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1806
97 105-สรณคมน์ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1603
96 104-ไตรสิกขา บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1590
95 103-สติปัฏฐาน4 บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1652
94 102-ทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1654
93 101-ทุกขสุมทยอริสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1544
92 100-ทุกขอริยสัจ บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
บรรยายที่วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
1854
91 031-ปัญญาญาณ ตอนที่4
13 ตุลาคม 2552
2462
90 178-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค2
บรรยายวันที่ 11 ตุลาคม 2552
1973
89 177-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค1
บรรยายวันที่ 11 ตุลาคม 2552
2104
88 048-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท2
4 ตุลาคม 2552
2327
87 047-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท1
4 ตุลาคม 2552
2350
86 103-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่2
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
1816
85 102-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน ตอนที่1
บรรยายวันที่ 24 กันยายน 2552
2004
84 030-ปัญญาญาณ ตอนที่3
8 กันยายน 2552
2341
83 046-ธรรมะสายกลาง2
6 กันยายน 2552
2101
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8832 รายการ