ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
735 185-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่2 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1531
734 184-ความรู้เกี่ยวกับกรรม ตอนที่1 และตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1695
733 183-ความจริงอันประเสริฐสุด รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1473
732 182-ชีวิตเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5 รพ.กรุงเทพจุรีเวช
9 พฤษภาคม 2553
1470
731 181-ไม่ทำบาปทั้งปวงและตอบปัญหาธรรม รพ.กรุงเทพจุรีเวช
8 พฤษภาคม 2553
1463
730 180-เพียรละกิเลส รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1632
729 179-ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤษภาคม 2553
1544
728 074-เรียนพระอภิธรรม นำสู่การภาวนา มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
5 พฤษภาคม 2553
2332
727 060-กรรมกับความเพียร
2 พฤษภาคม 2553
2391
726 059-ความรู้เรื่องกรรมหมวดละ 6 และหมวดละ 4
2 พฤษภาคม 2553
2099
725 117-อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1590
724 116-ยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1721
723 058-อินทรีย์ 5 มีสัทธินทรีย์เป็นต้น
25 เมษายน 2553
2091
722 057-วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกข์และสุข
25 เมษายน 2553
2210
721 178-พึ่งตนเองกลับบ้าน อาศรมมาตา
24 เมษายน 2553
1667
720 177-กรรมและวิธีการปฏิบัติต่อทุกข์และสุข อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1605
719 176-เกิดกับไม่เกิด ตายกับไม่ตาย อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1649
718 175-ความสว่างละความมืด อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1604
717 174-อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ อาศรมมาตา
23 เมษายน 2553
1697
716 173-หลักการฝึกสติ อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1533
715 172-การพัฒนาตามลำดับไตรสิกขา อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1557
714 171-พัฒนาจิต พัฒนางาน อาศรมมาตา
22 เมษายน 2553
1658
713 073-ความคิด รากฐานแห่งการสอน วัดพระนอนจีกรสีห์ฯ จ.สิงห์บุรี
22 เมษายน 2553
1735
712 072-ธรรมะกับความสุขใจในการทำงาน บจก.ทิปโก้ฯ (มหาชน)
20 เมษายน 2553
1649
711 170-สุขโดยไม่ต้องทุกข์ พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1653
710 169-ที่ดูอินทรีย์5 พุทธธรรมสวนหลวง
11 เมษายน 2553
1770
709 168-ละความยินดียินร้ายในโลก พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1732
708 167-ความจริงของสิ่งทั้งปวง พุทธธรรมสวนหลวง
10 เมษายน 2553
1683
707 166-ความรู้เกี่ยวกับกรรม2 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1608
706 165-ความรู้เกี่ยวกับกรรม1 พุทธธรรมสวนหลวง
9 เมษายน 2553
1539
705 164-ธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ พุทธธรรมสวนหลวง
4 เมษายน 2553
1552
704 163-องค์มรรคมีสัมมาทิฐิเป็นหัวหน้า พุทธธรรมสวนหลวง
8 เมษายน 2553
1644
703 071-สัมมาทิฐินำหน้า กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
7 เมษายน 2553
1834
702 002-ตามรู้..ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข
6 เมษายน 2553
2222
701 198-มหากัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
4 เมษายน 2553
1828
700 197-มหากัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
4 เมษายน 2553
2109
699 069-ทางกลับบ้านและเหตุแห่งความสำเร็จ รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1861
698 068-การอยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่ควรอธิษฐาน รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1877
697 067-ตอบปัญหาธรรมและความรู้เกี่ยวกับกรรม รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
2089
696 066-ศีล สมาธิ ปัญญา ละกิเลส รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
1 เมษายน 2553
1908
695 065-บุพพภาคมรรค รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
1670
694 064-อัตตาตัวตนไม่มีจริง รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
1822
693 063-ความจริงของพระอริยะเจ้า รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
1684
692 062-อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี
31 มีนาคม 2553
2016
691 196-อนังคณสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
28 มีนาคม 2553
2010
690 195-อนังคณสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
28 มีนาคม 2553
1853
689 079-นันทนสูตรและปฐมอายุสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
26 มีนาคม 2553
2074
688 115-อริยวังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1799
687 114-โคตมกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1673
686 016-สิ่งที่ควรตั้งไว้ในใจ
24 มีนาคม 2553
1774
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ