ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 278 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,807 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,548 1773-สัจจะจริงแท้ รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2560
1311
4,547 1772-ตัวเราเป็นสมมติ กองทุกข์เป็นสัจจะ รร.เฟลิกซ์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1351
4,546 1771-ความสันโดษและธรรมะฆราวาส รพ.เฟลิกซ์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1377
4,545 1770-พิจารณากาย พิจารณากรรม รพ.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2560
1341
4,544 1769-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย รร.เฟลิกซ์ฯ
10 กุมภาพันธ์ 2560
1296
4,543 1768-ผูกใจไว้ อย่าให้เลื่อนลอย รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมพาพันธ์ 2560
2323
4,542 1767-นโม, สรณะ และสิกขาบท5 รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2560
1925
4,541 148-ยมก13 สัจจยมก ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1557
4,540 147-ยมก12 ธาตุยมก ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1159
4,539 083-สูตรโสดาบัน36 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน29
7 กุมภาพันธ์ 2560
1587
4,538 054-ธรรมปฏิบัติ1 สติ2ลักษณะและวิธีฝีกสติเบื้องต้น
6 กุมภาพันธ์ 2560
2446
4,537 209-อาธิปไตย3คืออัตตาโลกาธัมมาและตอบปัญหา
5 กุมภาพันธ์ 2560
1380
4,536 208-แมลงวันคืออกุศลวิตกตอมคนจิตเน่า
5 กุมภาพันธ์ 2560
1466
4,535 068-คนสองตาและความสมบูรณ์ด้วยศีลจิตและทิฏฐิ
3 กุมภาพันธ์ 2560
1544
4,534 926-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน บ.น้ำตาลมิตรผล
2 กุมภาพันธ์ 2560
2283
4,533 599-ขุ.อิติ6 ตัณหาเกิดเพราะเหตุ4อย่าง
2 กุมภาพันธ์ 2560
1309
4,532 598-ขุ.อิติ5 พระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยธรรม5
2 กุมภาพันธ์ 2560
1291
4,531 597-ตอบปัญหาธรรม
2 กุมภาพันธ์ 2560
1419
4,530 596-ขุ.อิติ4 สมณะและพราหมณ์แท้รู้ชัดอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1306
4,529 595-ขุ.อิติ3 ความสิ้นอาสวะมีเพราะรู้เห็นอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1372
4,528 146-ยมก11 ธาตุยมก ตอนที่1
1 กันยายน 2560
1388
4,527 145-ยมก10 อายตนยมก ตอนที่4
1 กุมภาพันธ์ 2560
1326
4,526 006-สัมมาทิฏฐินำชีวิต6 มิจฉาทิฏฐิที่เป็นมโนทุจริต10อย่าง
31 มกราคม 2560
1696
4,525 053-ความเข้าใจเรื่องกรรม32 เทวทูตตักเตือนให้ทำความดี
30 มกราคม 2560
2225
4,524 129-เมตตาภาวนา22 อุบายบรรเทาความโกรธ7
29 มกราคม 2560
1631
4,523 128-เมตตาภาวนา21 อุบายบรรเทาความโกรธ6
29 มกราคม 2560
1399
4,522 086-พุทธานุสสติ10 วิธีเจริญพุทธานุสสติ4
27 มกราคม 2560
1795
4,521 085-พุทธานุสสติ9 วิธีเจริญพุทธานุสสติ3
27 มกราคม 2560
1862
4,520 924-การเจริญกุศลธรรมเพื่อทำลายกิเลส ญาติธรรม จ.เชียงราย
25 มกราคม 2560
1656
4,519 1766-สรุปธรรมและโอวาทปาติโมกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1364
4,518 1765-ตอบปัญหาธรรม2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1340
4,517 1764-ลักษณะที่เป็นทุกข์ของทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1430
4,516 1763-ขยายความอริยสัจ4 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1173
4,515 1762-อวิชชาความไม่รู้อริยสัจเป็นปัญหาหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1369
4,514 1761-มรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำกับสิกขา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1232
4,513 1760-ตอบปัญหาธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1396
4,512 1759-ธรรมประจำกาย10ควรพิจารณาบ่อยๆ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1195
4,511 1758-วิธีรู้ธรรมคือนิวรณ์และขันธ์5 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
2062
4,510 1757-แจกแจงขยายความสติปัฏฐาน21หมวด วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
2043
4,509 1756-วิธีฝึกดูกาย เวทนา จิต แบบง่ายขั้นพื้นฐาน
22 มกราคม 2560
2171
4,508 1755-สติปัฏฐาน4 ผู้สังเกต กับ ผู้ถูกสังเกต วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
1903
4,507 923-ปรารภธรรมทำความเห็นให้ตรง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
21 มกราคม 2560
1345
4,506 1754-พื้นฐานดีทำกุศลธรรมเจริญไม่มีเสื่อม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2560
1291
4,505 1753-ทำความเพียร3แบบและที่หลบเร้นสำหรับคนไม่เคยทำบุญ
21 มกราคม 2560
1084
4,504 1752-ปัญญารักษาตน3แบบและอธิปไตย3อย่าง
21 มกราคม 2560
1305
4,503 1751-ความประมาทมัวเมา3อย่าง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2560
1210
4,502 594-ขุ.อิติ2 ปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
19 มกราคม 2560
1488
4,501 593-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2560
1388
4,500 592-ขุ.อิติ1 ทาน, การจำแนก, อนุเคราะห์และยัญ
19 มกราคม 2560
1097
4,499 144-ยมก9 อายตนยมก ตอนที่3
18 มกราคม 2560
1331
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ