ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,748 2144-ขันธ์5เป็นทุกขสัจควรกำหนดรอบรู้ ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
697
5,747 2143-การเห็นธรรมว่าเป็นธรรม ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
658
5,746 2142-ฝึกปัญญาด้วยหลักอนุปัสสนา7อย่าง ยุวพุทธฯ
24 กุมภาพันธ์ 2562
695
5,745 2141-ฝึกสัมปชัญญะหัดแยกกาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
735
5,744 2140-ฝึกจิตด้วยกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
651
5,743 2139-ปฏิบัติธรรมในแนวทางอริยมรรค ยุวพุทธฯ
23 กุมภาพันธ์ 2562
650
5,742 130-อัปปมัญญาภาวนา23 อุบายบรรเทาความโกรธ7
22 กุมภาพันธ์ 2562
742
5,741 752-ภยเภรวสูตร4 การบรรลุฌานและวิชชาของพระพุทธเจ้า
21 กุมภาพันธ์ 2562
722
5,740 751-ตอบปัญหาพัฒนาการขององค์มรรคประจำ
21 กุมภาพันธ์ 2562
828
5,739 750-ภยเภรวสูตร3 วิธีกำจัดความกลัวและความขลาด
21 กุมภาพันธ์ 2562
886
5,738 101-ธรรมปฏิบัติ48 รู้เข้าใจทุกข์ ไม่หวงทุกข์ไว้
18 กุมภาพันธ์ 2562
862
5,737 2138-ตอบปัญหาธรรม3 พุทธมณฑล จ.นครปฐม
17 กุมภาพันธ์ 2562
775
5,736 2137-ตอบปัญหาธรรม2 พุทธมณฑล จ.นครปฐม
17 กุมภาพันธ์ 2562
779
5,735 2136-กำหนดรู้ทุกข์ เพื่อละสมุทัย แจ้งนิโรธ เป็นการเจริญมรรค
16 กุมภาพันธ์ 2562
812
5,734 2135-ตอบปัญหาธรรม พุทธมณฑล จ.นครปฐม
16 กุมภาพันธ์ 2562
799
5,733 2134-ปฏิบัติเพื่อละสักกายทิฏฐิ20วิจิกิจฉา8 และสีลัพพตปรามาส
16 กุมภาพันธ์ 2562
764
5,732 2133-ฝึกวิปัสสนาตามแนวอนุปัสสนา7 พุทธมณฑล จ.นครปฐม
16 กุมภาพันธ์ 2562
689
5,731 2132-จากสมาธิสู่การเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน พุทธมณฑล
15 กุมภาพันธ์ 2562
710
5,730 2131-มีสติ เพิ่มการสังเกต และประกอบความเพียร พุทธมณฑล จ.นครปฐม
15 กุมภาพันธ์ 2562
641
5,729 2130-ปฏิบัติธรรม; ความหมาย วิธีการ และพิธีกรรม พุทธมณฑล
15 กุมภาพันธ์ 2562
614
5,728 107-กัมมัฏฐาน11 กายคตาสติ11 กายคตาสติกับพระมหากัสสปะเป็นต้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
786
5,727 2129-ฝึกสติสัมปชัญญะด้วยการนั่งดูลมหายใจ บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
812
5,726 2128-ฝึกสติสัมปชัญญะด้วยการเดินจงกรม บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
655
5,725 2127-ฝึกทำกายคตาสติ บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
655
5,724 2126-เข้ากรรมฐานและปฏิบัติธรรม บ้านจิตสบาย
10 กุมภาพันธ์ 2562
675
5,723 749-ภยเภรวสูตร2 เหตุให้เกิดความสะดุ้งและอารมณ์น่ากลัว16อย่าง
7 กุมภาพันธ์ 2562
737
5,722 748-ตอบปัญหาความละเอียดของสัมมาสังกัปปะ
7 กุมภาพันธ์ 2562
820
5,721 747-ภยเภรวสูตร1 นิทานของพระสูตร
7 กุมภาพันธ์ 2562
716
5,720 100-ธรรมปฏิบัติ47 ตัณหา3และ108ประเภท
4 กุมภาพันธ์ 2562
658
5,719 256-ชฏาสูตร, คุณสมบัติบุคคลผู้สามารถแก้ตัณหาได้6อย่าง
3 กุมภาพันธ์ 2562
769
5,718 255-โอฆตรณสูตร, ไม่พัก ไม่เพียร, ไม่จม ไม่ลอย ข้ามโอฆะได้
3 กุมภาพันธ์ 2562
735
5,717 090-ภาวนา13 สติปัฏฐานเริ่มต้นวิปัสสนาภาวนา
1 กุมภาพันธ์ 2562
683
5,716 029-สัมมาทิฏฐินำชีวิต29 แจกแจงทุกขอริยสัจโดยพิสดาร11อย่าง
29 มกราคม 2562
1068
5,715 172-พุทธานุสสติ13 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท
27 มกราคม 2562
703
5,714 136-ปฐมโพธิกาล12พระอรหันต์61องค์และการจาริกเผยแผ่ธรรม
26 มกราคม 2562
652
5,713 135-ปฐมโพธิกาล11 การบรรพชาของท่านพระยสะ
26 มกราคม 2562
761
5,712 1021-ใช้ชีวิตและทำงานไม่ทุกข์ มีความสุข รร.อนุบาลมณีรัตน์
26 มกราคม 2562
817
5,711 129-อัปปมัญญาภาวนา22 อุบายบรรเทาความโกรธ6
25 มกราคม 2562
818
5,710 230-อริยมรรคมีองค์8 คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 มกราคม 2562
884
5,709 254-ตอบปัญหาธรรม
20 มกราคม 2562
922
5,708 253-สมิทธิสูตร-วิธีปฏิบัติแนวอริยมรรค
20 มกราคม 2562
842
5,707 746-เทวธาวิตักกสูตร4 อุปมาฝูงเนื้ออาศัยบึงน้ำใหญ่
17 มกราคม 2562
783
5,706 745-ตอบปัญหาพิจารณาองค์มรรคอิงอาศัยนิพพาน
17 มกราคม 2562
849
5,705 744-เทวธาวิตักกสูตร3 ฌาน4, ลักษณะจิตตั้งมั่นดี8, วิชชา3
17 มกราคม 2562
734
5,704 106-กัมมัฏฐาน10 กายคตาสติ10 วิธีทำกายคตาสติสำหรับผู้ได้ฌาน
16 มกราคม 2561
748
5,703 099-ธรรมปฏิบัติ46 อย่าเพิ่มสมุทัย
14 มกราคม 2562
832
5,702 229-กิเลสที่ควรละ ธรรมที่ควรเจริญ คณะวิทยากรฯ
9 มกราคม 2562
1109
5,701 228-แบบทดสอบความรู้ทางธรรม25ข้อ คณะวิทยากรฯ
9 มกราคม 2562
844
5,700 098-ธรรมปฏิบัติ45 กิเลสเกิดในจิตไม่ใช่อารมณ์
7 มกราคม 2562
926
5,699 086-สัลลสูตร ปุถุชนถูกลูกศร2ดอก, อริยสาวกถูกลูกศรดอกเดียว
6 มกราคม 2562
741
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ