ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,857 035-ยมกปาฬิ; มูลยมก2 นิสิตปี4
18 มิถุนายน 2557
1507
2,856 034-ยมกปาฬิ; มูลยมก1 นิสิตปี4 มจร.
18 มิถุนายน 2557
1585
2,855 695-ตามรู้..ดูจิต2 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1658
2,854 694-ตามรู้..ดูจิต1 บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
1842
2,853 693-ตอบปัญหาธรรม ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
16 มิถุนายน 2557
1889
2,852 692-อภิสังขาร3 ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
16 มิถุนายน 2557
1655
2,851 691-หลักปฏิบัติมัชฌิมา ศาลาธรรม จ.ปทุมธานี
15 มิถุนายน 2557
1582
2,850 064-โพชฌังค์2; ความหมายและประเภท2
1 มิถุนายน 2557
1778
2,849 063-โพชฌังค์1; ความหมายและประเภท1
1 มิถุนายน 2557
1820
2,848 062-ตอบปัญหาธรรม
5 มิถุนายน 2557
1784
2,847 061-อริยมรรคมีองค์8
5 มิถุนายน 2557
1855
2,846 363-ยังมีราคะก็ยังมีชาติชราและมรณะต่อไป
5 มิถุนายน 2557
1662
2,845 362-เวทนาก่อนตาย
5 มิถุนายน 2557
1940
2,844 361-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่3
5 มิถุนายน 2557
1592
2,843 360-การใช้กามและสมาธิให้ถูกวิธี
5 มิถุนายน 2557
1740
2,842 072-ความสุข ตอนที่1
4 มิถุนายน 2557
5788
2,841 051-สูตรโสดาบัน4 อานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน2
3 มิถุนายน 2557
1838
2,840 025-ห้วงบุญกุศลและมหาทาน
1 มิถุนายน 2557
2834
2,839 024-ทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
1 มิถุนายน 2557
1768
2,838 024-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม5
30 พฤษภาคม 2557
1797
2,837 023-สมถวิปัสสนาในพระไตรปิฎก; วิธีการปฏิบัติธรรม4
30 พฤษภาคม 2557
1716
2,836 1153-โอวาทปิดอบรม ยุวพุทธิกสมาคมฯ
2 มิถุนายน 2557
1417
2,835 1152-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
2 มิถุนายน 2557
1520
2,834 1151-สัมมาสมาธิ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
2 มิถุนายน 2557
2384
2,833 1150-สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
1 มิถุนายน 2557
1440
2,832 1149-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
1 มิถุนายน 2557
1446
2,831 1148-สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
31 พฤษภาคม 2557
1458
2,830 1147-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
31 พฤษภาคม 2557
1791
2,829 1146-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
31 พฤษภาคม 2557
1410
2,828 1145-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
30 พฤษภาคม 2557
1451
2,827 1144-สัมมาทิฎฐิ2, อุปาทานขันธ์เป็นทุกข์ ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย
30 พฤษภาคม 2557
1753
2,826 1143-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธิกสมาคมฯ
30 พฤษภาคม 2557
1415
2,825 1142-สัมมาทิฎฐิ1, โลกิยสัมมาทิฏฐิ กับ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
29 พฤษภาคม 2557
1573
2,824 1141-วิธีฝึกจิตรู้อยู่กับกาย ยุวพุทธิกสมาคมฯ
29 พฤษภาคม 2557
2855
2,823 1140-ข้อปฏิบัติคืออริยมรรค ยุวพุทธิกสมาคมฯ
29 พฤษภาคม 2557
1489
2,822 038-วิบากของทุจริต, ห้วงบุญกุศล และมหาทาน
28 พฤษภาคม 2557
1949
2,821 018-คิดถูกสู่สัมมาวาจา
25 พฤษภาคม 2557
2927
2,820 068-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4
25 พฤษภาคม 2557
1806
2,819 067-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท3
25 พฤษภาคม 2557
1789
2,818 359-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่2
22 พฤษภาคม 2557
1566
2,817 358-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่1
22 พฤษภาคม 2557
1618
2,816 357-ผู้ต้องการบรรลุในศาสนาของพระพุทธโคดม
22 พฤษภาคม 2557
1605
2,815 356-มิจฉามรรค กับ สัมมามรรค
22 พฤษภาคม 2557
1509
2,814 050-สูตรโสดาบัน3 อานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน1
20 พฤษภาคม 2557
1934
2,813 151-ผู้ชำนาญในวิถีทางของวิตก2
18 พฤษภาคม 2557
1725
2,812 150-ผู้ชำนาญในวิถีทางของวิตก1
18 พฤษภาคม 2557
1777
2,811 685-เหตุให้บรรลุโสดาบัน ธรรมปทีป WBTV วัดยานนาวา
17 พฤษภาคม 2557
1531
2,810 1139-สมาธิธรรมเหนือโลก และตอบปัญหา ยุวพุทธิกสมาคมฯ
14 พฤษภาคม 2557
1618
2,809 1138-สัมมาสติ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
14 พฤษภาคม 2557
1497
2,808 1137-สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ
13 พฤษภาคม 2557
1571
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ