ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
648 003-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนการพบธรรมะ
28 มกราคม 2553
1924
647 002-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนอริยสัจธรรม
28 มกราคม 2553
1885
646 001-จิตสงบเมื่อพบธรรม ตอนธรรมะคืออะไร
28 มกราคม 2553
2036
645 156-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 มกราคม 2553
1587
644 155-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
24 มกราคม 2553
1561
643 154-อริยสัจและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1569
642 153-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1390
641 152-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1648
640 151-ตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
23 มกราคม 2553
1596
639 150-การเห็นแบบวิปัสสนาและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1650
638 149-ธรรมะที่คนมีอาลัยเห็นได้โดยยาก ยุวพุทธฯ
22 มกราคม 2553
1593
637 148-ธรรมะคือความจริงของตัวเราเอง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรเกษม
22 มกราคม 2553
1446
636 002-อริยมรรคมีองค์8
16 ตุลาคม 2552
2052
635 001-อริยสัจ4
14 ตุลาคม 2552
2017
634 111-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่6
21 มกราคม 2553
1871
633 110-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
21 มกราคม 2553
1623
632 147-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1710
631 146-โคจรของบิดาตน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
17 มกราคม 2553
1580
630 145-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1679
629 144-ตอบปัญหาธรรม ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1733
628 143-ความจริงแท้ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1620
627 142-สติกับสมาธิ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
16 มกราคม 2553
1630
626 141-วิธีฝึกให้มีสติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1558
625 140-บังคับไม่ได้จริง ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม
15 มกราคม 2553
1588
624 139-ธรรมะคืออะไร จะรู้ธรรมะด้วยวิธีใด ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บ้านจันรม อ.เมือง จ.สุรินทร์
15 มกราคม 2553
1702
623 138-ตอนนี้กายเป็นอย่างไร ตอนนี้ใจเป็นอย่างไร โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1765
622 137-ตอบปัญหาธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1615
621 136-เครื่องเนิ่นช้า โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1618
620 135-ละ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
20 ธันวาคม 2552
1573
619 134-กิเลสที่พระโสดาบันละได้ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1788
618 133-ไม่มีตัวเราจริง โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1755
617 132-สำคัญที่รู้สึกตัว โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1681
616 131-อริยสัจ โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
19 ธันวาคม 2552
1270
615 130-ศีล สมาธิ ปัญญา โรงแรมเฟลิกซ์ฯ
18 ธันวาคม 2552
1592
614 129-จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม โรงแรมเฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี
18 ธันวาคม 2552
1534
613 188-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่8
10 มกราคม 2552
1804
612 187-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่7
10 มกราคม 2552
1858
611 128-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1621
610 127-ทางกลับบ้าน อาศรมมาตา
4 มกราคม 2553
1461
609 126-อริยมรรค อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1491
608 125-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1700
607 124-ทางสายกลาง อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1524
606 123-ปฏิจจสมุปบาท 2 สาย อาศรมมาตา
3 มกราคม 2553
1670
605 122-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1651
604 121-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1709
603 120-ความรู้กำมือเดียว อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1771
602 119-อริยสัจ 4 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2553
1681
601 118-ขันธ์ 5 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1735
600 117-วิธีปฏิบัติตามแนวอริยมรรค อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1690
599 116-วิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิ อาศรมมาตา
1 มกราคม 2553
1622
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ