ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,502
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 497 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 824 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 594 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,248 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 865 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 905 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,552 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,752 725-ปุคคลปัญญัตติ2(2) อุทเทสบุคคลหมวดละ1-10
22 สิงหาคม 2565
30
7,751 724-ปุคคลปัญญัตติ2(1) ปรมัตถสัจจะ กับ สมมติสัจจะ
22 สิงหาคม 2565
26
7,750 172-ธรรมปฏิบัติ120 สัทธานุสารี กับ ธัมมานุสารี
22 สิงหาคม 2565
48
7,749 2642-โอวาทปิดการอบรม มูลนิธิมายาโคตมี
21 สิงหาคม 2565
71
7,748 2641-ตอบปัญหาธรรม4 มูลนิธิมายาโคตมี
21 สิงหาคม 2565
101
7,747 2640-ปฏิบัติให้หยั่งลงสู่อริยมรรค
21 สิงหาคม 2565
99
7,746 2639-หมวดขันธ์ อายตนะ โพชฌงค์
21 สิงหาคม 2565
59
7,745 2638-สติปัฏฐาน4 รวม21หมวด
20 สิงหาคม 2565
53
7,744 2637-ตอบปัญหาธรรม3 มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
78
7,743 2636-ตอบปัญหาธรรม2 มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
66
7,742 2635-ดูความจริงด้วยอนุปัสสนา7อย่าง
20 สิงหาคม 2565
53
7,741 2634-มรรคต้องมีประจำ3องค์ มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
42
7,740 2633-ตอบปัญหาธรรม1 มูลนิธิมายาโคตมี
19 สิงหาคม 2565
97
7,739 2632-วิธีฝึกประกอบธรรมฝ่ายมรรค
19 สิงหาคม 2565
55
7,738 2631-สัมปชัญญะ4อย่าง มูลนิธิมายาโคตมี
18 สิงหาคม 2565
57
7,737 2630-วืธีเจริญกายคตาสติ18รูปแบบ
18 สิงหาคม 2565
48
7,736 2629-อานิสงส์ของกายคตาสติ10อย่าง
18 สิงหาคม 2565
40
7,735 2628-ฝึกให้จิตอยู่กับกายไม่ประมาท มูลนิธิมายาโคตมี
18 สิงหาคม 2565
43
7,734 2627-เป้าหมาย ทางเดิน และจิต มูลนิธิมายาโคตมี
18 สิงหาคม 2565
54
7,733 723-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์1(2) โพธิปักขิยธรรมในพระไตรปิฎก
19 สิงหาคม 2565
44
7,732 722-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชาและงาน
19 สิงหาคม 2565
30
7,731 721-ปรมัตถธรรม6(3) อธิบายจิตมีโทษและจิตผ่องใส
19 สิงหาคม 2565
27
7,730 720-ปรมัตถธรรม6(2) อธิบายจิตตานุปัสสนา
19 สิงหาคม 2565
21
7,729 719-ปรมัตถธรรม6(1) อธิบายจิตปภัสสร
19 สิงหาคม 2565
21
7,728 718-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์6 สุตมยญาณนิทเทส2
18 สิงหาคม 2565
19
7,727 717-ยมกปาลิ3(3) อกุสลบท เอกมูลยมกและมูลกนัย
17 สิงหาคม 2565
16
7,726 716-ยมกปาลิ3(2) มูลกนัย และ มุลมูลกนัย
17 สิงหาคม 2565
15
7,725 715-ยมกปาลิ3(1) ตัวอย่างนามบทและอพยากตบท
17 สิงหาคม 2565
13
7,724 714-ยมกปาลิ2(2) เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
17 สิงหาคม 2565
12
7,723 713-ยมกปาลิ2(1) ตัวอย่างมูลนัย มูลมูลนัย
17 สิงหาคม 2565
13
7,722 712-ปุคคลปัญญัตติ1(3) บัญญัติ6 ตามแนวอรรถกถา
15 สิงหาคม 2565
24
7,721 711-ปุคคลปัญญัตติ1(2) บัญญัติ5 และองค์ธรรม
15 สิงหาคม 2565
21
7,720 710-ปุคคลปัญญัตติ1(1) ความหมายชื่อคัมภีร์
15 สิงหาคม 2565
21
7,719 709-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 สุตมยญาณนิทเทส1
11 สิงหาคม 2565
31
7,718 708-พระไตรปิฎกศึกษา3(2) ความเป็นมาพระไตรปิฎก
11 สิงหาคม 2565
28
7,717 707-พระไตรปิฎกศึกษา3(1) นิกาย5 องค์9 ธรรมขันธ์84,000
11 สิงหาคม 2565
26
7,716 706-ยมกปาลิ1(4) วิธีอธิบายยมก ปัญหา4 วิสัชชนา5
10 สิงหาคม 2565
20
7,715 705-ยมกปาลิ1(3) โครงสร้างมุลยมก480ยมก
10 สิงหาคม 2565
14
7,714 704-ยมกปาลิ1(2) แนะนำคัมภีร์ยมกปาลิ
10 สิงหาคม 2565
14
7,713 703-ยมกปาลิ1(1) รายละเอียดรายวิชา
10 สิงหาคม 2565
16
7,712 172-ธรรมปฏิบัติ119 สัจจะ3ข้อมีอยู่แล้ว มัคคสัจต้องทำขึ้น
8 สิงหาคม 2565
82
7,711 113-ภาวนา36 ความติดใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่ม
5 สิงหาคม 2565
136
7,710 702-ปรมัตถธรรม1 รายละเอียดรายวิชา
5 สิงหาคม 2565
30
7,709 701-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
4 สิงหาคม 2565
35
7,708 700-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและลักษณะพิเศษ
4 สิงหาคม 2565
20
7,707 2626-ถือกายคตาสติ รักษาตน รักษาผู้อื่น
3 สิงหาคม 2565
88
7,706 2625-คุณสมบัติพระโสดาบัน3ด้าน วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2565
86
7,705 2624-เหตุและผลในปฏิจจสมุปบาท วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
152
7,704 2623-สมุทยวาระ กับ นิโรธวาระ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
58
7,703 2622-ธาตุ4อุปมาด้วยงูพิษเป็นต้น วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
59
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8552 รายการ