ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,398 024-ตอบปัญหาธรรม
10 พฤษภาคม 2558
1670
3,397 023-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ2
10 พฤษภาคม 2558
2517
3,396 022-ปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อ1
10 พฤษภาคม 2558
2613
3,395 441-ตอบปัญหาอาสวะกับอริยมรรค
7 พฤษภาคม 2558
1697
3,394 440-เสขปฏิปทาสูตร ม.ม. จรณะ15 กับวิชชา3
7 พฤษภาคม 2558
1500
3,393 106-อริยมรรคมีองค์8 และตอบปัญหาธรรม
7 พฤษภาคม 2558
1512
3,392 061-สติปัฏฐานภาวนา2; ขยายความอุทเทส ป.โท.มจร.
6 พฤษภาคม 2558
1395
3,391 060-สติปัฏฐานภาวนา1; แนะนำรายวิชา ป.โท.มจร.
6 พฤษภาคม 2558
1700
3,390 1346-สรุปธรรมจากศีลถึงนิพพาน อาศรมมาตา
5 พฤษภาคม 2558
1489
3,389 1345-ธรรมเบื้องต้นและตอบปัญหาธรรม
5 พฤษภาคม 2558
1309
3,388 1344-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1406
3,387 1343-วิธีทำอริยมรรคให้เกิด อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1383
3,386 1342-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1246
3,385 1341-ทุกขอริยสัจ กับ ทุกขสมุทยอริยสัจ อาศรมมาตา
4 พฤษภาคม 2558
1364
3,384 1340-ตอบปัญหาธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2558
1392
3,383 1339-วิธีพิจารณาอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
3 พฤษภาคม 2558
1296
3,382 1338-หลักวิปัสสนาเบื้องต้น อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2558
1312
3,381 1337-พิจารณาโทษของกาย อาศรมมาตา
3 พฤษภาคม 2558
1278
3,380 1336-ฝึกวางความคิด อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
3 พฤษภาคม 2558
1354
3,379 1335-วิธีทำกายตาสติให้เกิด อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2558
1305
3,378 1334-จงอดทน อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2558
1251
3,377 1333-กายคตาสติต่อด้วยสติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
2 พฤษภาคม 2558
1390
3,376 1332-ทางออกคือประตู อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย
2 พฤษภาคม 2558
1311
3,375 1331-แก้ไขใจให้ถูกต้อง อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2558
1303
3,374 1330-จุดหมายและทางเดิน อาศรมมาตา
1 พฤษภาคม 2558
1416
3,373 012-สัมมาทิฏฐิเห็นว่าผลวิบากของกรรมมี ธ.แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2558
2334
3,372 171-ตอบปัญหาธรรม
26 เมษายน 2558
1706
3,371 170-เทพธิดาโสดาบัน
26 เมษายน 2558
1541
3,370 037-มหานิทาน2; คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง
26 เมษายน 2558
1758
3,369 036-มหานิทาน1; ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง
26 เมษายน 2558
1813
3,368 004-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ4
25 เมษายน 2558
2430
3,367 003-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ3
25 เมษายน 2558
2396
3,366 002-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ2
25 เมษายน 2558
2390
3,365 001-อริยมรรค..ภาคปฏิบัติ1
25 เมษายน 2558
2748
3,364 439-เสขปฏิปทาสูตร ม.ม. เป็นผู้ได้ฌาน 4 ไม่ยาก
23 เมษายน 2558
1632
3,363 438-ตอบปัญหาธรรม
23 เมษายน 2558
2372
3,362 437-เสขปฏิบปทาสูตร ม.ม.เป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม 7 ประการ
23 เมษายน 2558
1608
3,361 436-เสขปฏิปทาสูตร ม.ม. เป็นผู้มีธรรมพื้นฐาน 4 ประการ
23 เมษายน 2558
1392
3,360 809-เรื่องธรรมะ..เรื่องตนเอง2 รร.อนุบาลสุพิศมร
22 เมษายน 2558
2324
3,359 808-เรื่องธรรมะ..เรื่องตนเอง1 รร.อนุบาลสุพิศมร
22 เมษายน 2558
2313
3,358 011-สัมมาทิฏฐิเห็นว่าการบวงสรวงมีผล ธ.แห่งประเทศไทย
20 เมษายน 2558
2547
3,357 045-กายคตาสติ8; พิจารณากายเทียบศพ 9 ป่าช้า
17 เมษายน 2558
1707
3,356 061-สูตรโสดาบัน14 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน7
7 เมษายน 2558
1922
3,355 087-กายคตาสติ5; การมนสิการกายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
5 เมษายน 2558
1596
3,354 086-กายคตาสติ4; การกระทำสัมปชัญญะ4
5 เมษายน 2558
1694
3,353 047-เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี
3 เมษายน 2558
2695
3,352 046-เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี ตอนที่3
3 เมษายน 2558
2457
3,351 435-เสขปฏิปทาสูตร ม.ม.ข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญของพระเสขะ4
2 เมษายน 2558
1441
3,350 434-ตอบปัญหาธรรม
2 เมษายน 2558
1625
3,349 433-เสขปฏิปทาสูตร ม.ม.ข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญของพระเสขะ3
2 เมษายน 2558
1492
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ