ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,535 068-คนสองตาและความสมบูรณ์ด้วยศีลจิตและทิฏฐิ
3 กุมภาพันธ์ 2560
1557
4,534 926-สติกับการใช้ชีวิตประจำวัน บ.น้ำตาลมิตรผล
2 กุมภาพันธ์ 2560
2294
4,533 599-ขุ.อิติ6 ตัณหาเกิดเพราะเหตุ4อย่าง
2 กุมภาพันธ์ 2560
1320
4,532 598-ขุ.อิติ5 พระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยธรรม5
2 กุมภาพันธ์ 2560
1296
4,531 597-ตอบปัญหาธรรม
2 กุมภาพันธ์ 2560
1429
4,530 596-ขุ.อิติ4 สมณะและพราหมณ์แท้รู้ชัดอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1311
4,529 595-ขุ.อิติ3 ความสิ้นอาสวะมีเพราะรู้เห็นอริยสัจ
2 กุมภาพันธ์ 2560
1378
4,528 146-ยมก11 ธาตุยมก ตอนที่1
1 กันยายน 2560
1390
4,527 145-ยมก10 อายตนยมก ตอนที่4
1 กุมภาพันธ์ 2560
1330
4,526 006-สัมมาทิฏฐินำชีวิต6 มิจฉาทิฏฐิที่เป็นมโนทุจริต10อย่าง
31 มกราคม 2560
1706
4,525 053-ความเข้าใจเรื่องกรรม32 เทวทูตตักเตือนให้ทำความดี
30 มกราคม 2560
2248
4,524 129-เมตตาภาวนา22 อุบายบรรเทาความโกรธ7
29 มกราคม 2560
1641
4,523 128-เมตตาภาวนา21 อุบายบรรเทาความโกรธ6
29 มกราคม 2560
1408
4,522 086-พุทธานุสสติ10 วิธีเจริญพุทธานุสสติ4
27 มกราคม 2560
1808
4,521 085-พุทธานุสสติ9 วิธีเจริญพุทธานุสสติ3
27 มกราคม 2560
1875
4,520 924-การเจริญกุศลธรรมเพื่อทำลายกิเลส ญาติธรรม จ.เชียงราย
25 มกราคม 2560
1662
4,519 1766-สรุปธรรมและโอวาทปาติโมกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1367
4,518 1765-ตอบปัญหาธรรม2 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1346
4,517 1764-ลักษณะที่เป็นทุกข์ของทุกข์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
25 มกราคม 2560
1441
4,516 1763-ขยายความอริยสัจ4 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1184
4,515 1762-อวิชชาความไม่รู้อริยสัจเป็นปัญหาหลัก วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1383
4,514 1761-มรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำกับสิกขา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
24 มกราคม 2560
1238
4,513 1760-ตอบปัญหาธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1402
4,512 1759-ธรรมประจำกาย10ควรพิจารณาบ่อยๆ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
1199
4,511 1758-วิธีรู้ธรรมคือนิวรณ์และขันธ์5 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
23 มกราคม 2560
2077
4,510 1757-แจกแจงขยายความสติปัฏฐาน21หมวด วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
2050
4,509 1756-วิธีฝึกดูกาย เวทนา จิต แบบง่ายขั้นพื้นฐาน
22 มกราคม 2560
2182
4,508 1755-สติปัฏฐาน4 ผู้สังเกต กับ ผู้ถูกสังเกต วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
22 มกราคม 2560
1920
4,507 923-ปรารภธรรมทำความเห็นให้ตรง วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
21 มกราคม 2560
1349
4,506 1754-พื้นฐานดีทำกุศลธรรมเจริญไม่มีเสื่อม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
21 มกราคม 2560
1294
4,505 1753-ทำความเพียร3แบบและที่หลบเร้นสำหรับคนไม่เคยทำบุญ
21 มกราคม 2560
1093
4,504 1752-ปัญญารักษาตน3แบบและอธิปไตย3อย่าง
21 มกราคม 2560
1311
4,503 1751-ความประมาทมัวเมา3อย่าง วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
20 มกราคม 2560
1214
4,502 594-ขุ.อิติ2 ปัจจัย4ที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ
19 มกราคม 2560
1496
4,501 593-ตอบปัญหาธรรม
19 กันยายน 2560
1396
4,500 592-ขุ.อิติ1 ทาน, การจำแนก, อนุเคราะห์และยัญ
19 มกราคม 2560
1102
4,499 144-ยมก9 อายตนยมก ตอนที่3
18 มกราคม 2560
1334
4,498 143-ยมก8 อายตนยมก ตอนที2
18 มกราคม 2560
1222
4,497 082-สูตรโสดาบัน35 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน28
17 มกราคม 2560
1440
4,496 052-ความเข้าใจเรื่องกรรม31 บุพพกรรมของเปรตอีก11ตน
16 มกราคม 2560
2088
4,495 922-วิธีเข้าถึงความสุข2 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1954
4,494 921-วิธีเข้าถึงความสุข1 คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ
15 มกราคม 2560
1978
4,493 174-หนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนา
15 มกราคม 2560
1399
4,492 065-ที.ม.มหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานและอุทเทส
14 มกราคม 2560
1464
4,491 064-ที.สี.สามัญญผลสูตร15 สรรเสริญเทศนาและแก้ไขกรรม
14 มกราคม 2560
1422
4,490 063-ที.สี.สามัญญผลสูตร14 อาสวักขยญาณ
14 มกราคม 2560
1575
4,489 141-ยมก7 ขันธยมก ตอนที่3 และอายตนยมก
11 มกราคม 2560
1268
4,488 173-เฉลยข้อสอบธรรม15ข้อ สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
11 มกราคม 2560
1518
4,487 172-โครงสร้างสภาวะธรรม สัมมนาผู้เผยแผ่ธรรมฯ
10 มกราคม 2560
1504
4,486 171-ศัพท์สำคัญทางพุทธศาสนาอรรถะและพยัญชนะ
10 มกราคม 2560
1425
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ