ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,779
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,829 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,679 1908-มิลินทปัญหา12(6) กัมมการังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งคนรับจ้าง
24 ธันวาคม 2566
21
8,678 1907-มิลินทปัญหา12(5) นาวังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์3แห่งเรือ
24 ธันวาคม 2566
24
8,677 1906-มิลินทปัญหา12(4) คัทรภังคปัญหา โยคีพึงถือเอาองค์1แห่งลา
24 ธันวาคม 2566
32
8,676 1905-มิลินทปัญหา12(3) มาติกาโอปัมม คุณสมบัติผู้ต้องการทำให้แจ้งอรหัตตผล
24 ธันวาคม 2566
34
8,675 1904-มิลินทปัญหา12(2) ธุตังคปัญหา ความวิเศษมหัศจรรย์ของธุดงค์
24 ธันวาคม 2566
25
8,674 1903-มิลินทปัญหา12(1) อนุมานปัญหา เหตุอนุมานความยอดสุดของพระพุทธเจ้า
24 ธันวาคม 2566
32
8,673 907-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่1 ความหมายและความเป็นมา
24 ธันวาคม 2566
52
8,672 343-ม.มู.สัพพาสวสูตร2 โยนิโสมนสิการเพื่อละอาสวะ7วิธี
23 ธันวาคม 2566
57
8,671 342-ม.มู.สัพพาสวสูตร1 เหตุปิดกั้นและกำจัดอาสวะทั้งปวง
23 ธันวาคม 2566
59
8,670 1245-ตุวฏกสูตร2 ข้อปฏิบัติพื้นฐานผู้ต้องการบรรลุเร็ว
21 ธันวาคม 2566
146
8,669 1244-วิธีรู้ขันธ์5เพื่อเบื่อหน่ายและเห็นอริยสัจ
21 ธันวาคม 2566
135
8,668 1243-ตุวฏกสูตร1 เห็นอย่างไรจึงไม่ยึดถือและสิ้นกิเลส
21 ธันวาคม 2566
106
8,667 201-ธรรมปฏิบัติ148 แก่นสารในขันธ์5ไม่มี
18 ธันวาคม 2566
115
8,666 174-สารีปุตตเถรคาถา บทธรรมจากท่านพระสารีบุตรเถระ
17 ธันวาคม 2566
75
8,665 173-ปฐมทารุกขันโธปมสูตร สัมมาทิฏฐิน้อมนำไปนิพพาน
17 ธันวาคม 2566
71
8,664 2915-สรุปธรรมหลักปฏิบัติ ปลากาญจน์รีสอร์ท
15 ธันวาคม 2566
88
8,663 2914-ชีวิต กาย จิต รูป นาม ขันธ์5 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
95
8,662 2913-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
69
8,661 2912-กิจต่ออริยสัจ4 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
55
8,660 2911-สัมมาทิฏฐิในอริยสัจ4 ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
55
8,659 2910-การฝึกสติรู้กายเบื้องต้น ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
46
8,658 2909-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
51
8,657 2908-กรอบและลำดับการปฏิบัติแนวอริยมรรค สวนป่ามัชฌิมาฯ
11 ธันวาคม 2566
159
8,656 2907-ตอบปัญหาธรรม สวนป่ามัชฌิมาฯ
10 ธันวาคม 2566
111
8,655 2906-ญาณ220ในอานาปานสติสมาธิ สวนป่ามัชฌิมาฯ
10 ธันวาคม 2566
78
8,654 2905-อานาปานสติขั้นวิปัสสนาล้วน สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
96
8,653 2904-วิธีเห็นไม่เที่ยงในอานาปานสติขั้นที่13 สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
74
8,652 2903-สมถะวิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่1-12 สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
83
8,651 2902-วิธีกำหนดรู้ลมหายใจในแบบอานาปานสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
88
8,650 2901-ปฏิบัติภาวนาลมหายใจ5แบบ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
56
8,649 2900-ลมหายใจในฐานะกายคตาสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
ึ7 ธันวาคม 2566
70
8,648 200-ธรรมปฏิบัติ147 ธาตุ4เหมือนงูพิษด้วยเหตุ8อย่าง
4 ธันวาคม 2566
94
8,647 172-อาสีวิโสปมสูตร อุปมาอสรพิษ4ตัวเป็นต้น
3 ธันวาคม 2566
59
8,646 171-วัมมิกสูตร จอมปลวกปริศนาธรรม15อย่าง
3 ธันวาคม 2566
52
8,645 127-ภาวนา50 ภาระ คือ ขันธ์ กิเลส และกรรม
1 ธันวาคม 2566
96
8,644 906-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 วิเคราะห์อริยสัจด้วยเทสนาหาระ
1 ธันวาคม 2566
30
8,643 905-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน14 ระบบแบบแผนการสอน
1 ธันวาคม 2566
23
8,642 904-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน13 อุบายประกอบการสอน2
1 ธันวาคม 2566
16
8,641 903-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน12 อุบายประกอบการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
22
8,640 902-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน11 รูปแบบวิธีการสอน2
30 พฤศจิกายน 2566
18
8,639 901-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 รูปแบบวิธีการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
26
8,638 199-ธรรมปฏิบัติ146 มีปัญญาจึงละกิเลสได้
27 พฤศจิกายน 2566
111
8,637 1902-มิลินทปัญหา11(6) อนุมานปัญหา พระพุทธเจ้าสร้างธัมมนครมีพร้อมทุกสิ่ง
26 พฤศจิกายน 2566
52
8,636 1901-มิลินทปัญหา11(5) นิพพานสัจฉิกรณปัญหา เห็นโทษสังขารจิตจึงแล่นไปนิพพาน
26 พฤศจิกายน 2566
57
8,635 1900-มิลินทปัญหา11(4) นิพพานปัญหา นิพพานเป็นอสังขตะรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ
26 พฤศจิกายน 2566
41
8,634 899-มิลินทปัญหา11(3) โลเกนัตถิภาวปัญหา สิ่ง3อย่างไม่มีในโลก
26 พฤศจิกายน 2566
42
8,633 1898-มิลินทปัญหา11(2) ขีณาสวภาวปัญหา เพศคฤหัสถ์รองรับภาวะอรหัตต์ไม่ได้
26 พฤศจิกายน 2566
33
8,632 1897-มิลินทปัญหา11(1) ทุสสีลปัญหา ความต่างคฤหัสถ์ทุศีลกับสมณะทุศีล
26 พฤศจิกายน 2566
40
8,631 341-วาสิชฏสูตร2 อาสวะสิ้นไปเหมือนรอยนิ้วมือบนด้านมีด
25 พฤศจิกายน 2566
47
8,630 340-วาสิชฏสูตร1 ความสิ้นอาสวะมีแก่ผู้มีปัญญารู้เห็น
25 พฤศจิกายน 2566
75
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8829 รายการ