ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 510 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 835 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 598 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,257 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 871 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 911 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,567 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
7,867 2671-ปริญญา3ในขันธ์5 สวนป่ามัชฌิมา
18 ตุลาคม 2565
35
7,866 2670-วิธีรู้ธรรมในธรรมคือขันธ์5 สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
84
7,865 2669-วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์ สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
73
7,864 2668-ปฏิบัติเพื่อละอภิชฌาและโทมนัส สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
55
7,863 175-ธรรมปฏิบัติ123 กำหนดรู้สัญญา6มีรูปสัญญาเป็นต้น
17 ตุลาคม 2565
65
7,862 2667-ฝึกสติปัฏฐานรู้กาย เวทนา จิต สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
46
7,861 2666-ความไม่ประมาท สติ สัมปชัญญะ สวนป่ามัชฌิมา
16 ตุลาคม 2565
58
7,860 2665-ความรู้จำเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรม สวนป่ามัชฌิมา
16 ตุลาคม 2565
80
7,859 174-ธรรมปฏิบัติ122 รู้จักความคิดและข้อมูลสัญญา
11 ตุลาคม 2565
98
7,858 115-ภาวนา38 ยอมรับความคิดและหัดคิดดี
7 ตุลาคม 2565
114
7,857 769-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11(3) มรรคระดับโลกุตตระ
7 ตุลาคม 2565
43
7,856 768-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11(2) มรรคระดับโลกิยะ
7 ตุลาคม 2565
39
7,855 767-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์11(1) องค์ธรรมและความหมายอริยมรรค
7 ตุลาคม 2565
48
7,854 1788-สุขในโลก สว่างในธรรม2 ร.ร.นาคประสิทธิ์
7 ตุลาคม 2565
63
7,853 1787-สุขในโลก สว่างในธรรม1 ร.ร.นาคประสิทธิ์
7 ตุลาคม 2565
61
7,852 1786-จูฬราหุโลวาทสูตร พระราหุลบรรลุเป็นพระอรหันต์
6 ตุลาคม 2565
56
7,851 1785-มหาราหุโลวาทสูตร2 ทรงสอนกัมมัฏฐานพระราหุล2
6 ตุลาคม 2565
56
7,850 1784-มหาราหุโลวาทสูตร1 ทรงสอนกัมมัฏฐานพระราหุล1
6 ตุลาคม 2565
80
7,849 766-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์10 โพชฌงค์7ระดับโลกุตตระ
3 ตุลาคม 2565
48
7,848 765-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(2) โพชฌงค์7ระดับโลกิยะ
3 ตุลาคม 2565
43
7,847 764-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์9(1) ตัวสภาวะโพชฌงค์7
3 ตุลาคม 2565
34
7,846 2664-สุขฆราวาส4และความสุข3ระดับ
3 ตุลาคม 2565
65
7,845 2663-โสดาปัตติมรรคละสัญโญชน์3
3 ตุลาคม 2565
64
7,844 2662-กรอบมุมมองนำเข้าสู่อริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
78
7,843 2661-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
67
7,842 2660-วิธีแยกธาตุและแยกขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
74
7,841 2659-อุบายวิธีฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
62
7,840 2658-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
57
7,839 2657-ตัวขวางการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
59
7,838 2656-ตั้งความเห็นตรง หลักมั่นคงและมีที่พึ่ง
1 ตุลาคม 2565
74
7,837 1783-พระสูตรปฏิบัติ6 รู้ชัดขันธ์5ในมุมมองอริยสัจ
28 กันยายน 2565
102
7,836 1782-พระสูตรปฏิบัติ5 สงเคราะห์มรรคกับโพธิปักขิยธรรม
28 กันยายน 2565
64
7,835 1781-พระสูตรปฏิบัติ4 วิธีทำให้โพธิปักขิยธรรมบริบูรณ์
28 กันยายน 2565
67
7,834 1780-พระสูตรปฏิบัติ3 วิธีประกอบมรรคให้บริบูรณ์ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
93
7,833 1779-พระสูตรปฏิบัติ2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทางโลกุตตระ
27 กันยายน 2565
76
7,832 1778-พระสูตรปฏิบัติ1 อริยมรรคหลักแห่งการปฏิบัติ วัดนิสสรณวนาราม
27 กันยายน 2565
118
7,831 173-ธรรมปฏิบัติ121 ทำความรู้จักและแยกแยะความคิด
26 กันยายน 2565
83
7,830 286-มหาปุณณมสูตร8 มัคควิธีชำระความเห็นผิด
24 กันยายน 2565
85
7,829 285-มหาปุณณมสูตร7 รู้เห็นแบบใด กิเลสไม่เกิด
24 กันยายน 2565
69
7,828 284-มหาปุณณมสูตร6 อัสสาทะ อาทีนวะ นิสสรณะของขันธ์
24 กันยายน 2565
63
7,827 283-มหาปุณณมสูตร5 สักกายทิฏฐิไม่เกิดเพราะเหตุไร
24 กันยายน 2565
57
7,826 282-มหาปุณณมสูตร4 สักกายทิฏฐิเกิดเพราะเหตุไร
24 กันยายน 2565
64
7,825 281-มหาปุณณมสูตร3 เหตุชื่อขันธ์ และ เหตุขันธ์ปรากฏ
24 กันยายน 2565
49
7,824 280-มหาปุณณมสูตร2 อุปาทาน อุปาทานขันธ์ และฉันทราคะ
24 กันยายน 2565
60
7,823 279-มหาปุณณมสูตร1 อุปาทานขันธ์ และ ฉันทะเป็นมูล
24 กันยายน 2565
78
7,822 763-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8(2) อัตถะของพละ5
23 กันยายน 2565
37
7,821 762-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์8(1) อินทรีย์5ระดับโลกุตตระ
23 กันยายน 2565
35
7,820 761-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7(2) อินทรีย์5ระดับโลกิยะ
23 กันยายน 2565
36
7,819 760-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์7(1) สภาวะและอัตถะอินทรีย์5
23 กันยายน 2565
40
7,818 759-พระไตรปิฎกศึกษา16 วิเคราะห์อริยสัจ4ในธรรมบท
22 กันยายน 2565
37
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8567 รายการ