ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,757 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,557 1403-ฝึกจิตมารู้กาย ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
21 กรกฎาคม 2558
2180
3,556 1402-หลักการฝึกให้เกิดสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติ
21 กรกฎาคม 2558
1397
3,555 115-อริยมรรคมีองค์8-2
20 กรกฎาคม 2558
1358
3,554 114-อริยมรรคมีองค์8-1
20 กรกฎาคม 2558
1613
3,553 017-สัมมาทิฏฐิว่าโอปปาติกสัตว์มี1 ธ.แห่งประเทศไทย
20 กรกฎาคม 2558
2431
3,552 086-ธาตุกถา3; สงเคราะห์อายตนะและธาตุ
18 กรกฎาคม 2558
1594
3,551 051-อานาปานสติ4; วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ2
17 กรกฎาคม 2558
1765
3,550 050-อานาปานสติ3; วิธีปฏิบัติอานาปานสติสมาธิ1
17 กรกฎาคม 2558
1665
3,549 461-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร9; มัคคสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า
16 กรกฎาคม 2558
1624
3,548 460-ตอบปัญหาเกี่ยวกับบทสวดพาหุงและชินบัญชร
16 กรกฎาคม 2558
1721
3,547 459-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร8; วิธีพัฒนาสัมมาอาชีวะ2
16 กรกฎาคม 2558
1524
3,546 458-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร7; วิธีพัฒนาสัมมาอาชีวะ1
16 กรกฎาคม 2558
1520
3,545 064-สูตรโสดาบัน17 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน10
14 กรกฎาคม 2558
1702
3,544 016-สัมมาทิฏฐิว่ามารดาบิดามี3 ธ.แห่งประเทศไทย
13 กรกฎาคม 2558
2391
3,543 008-อริยมรรคภาคปฏิบัติ8
11 กรกฎาคม 2558
2423
3,542 007-อริยมรรคภาคปฏิบัติ7
11 กรกฎาคม 2558
2581
3,541 006-อริยมรรคภาคปฏิบัติ6
11 กรกฎาคม 2558
2491
3,540 005-อริยมรรคภาคปฏิบัติ5
11 กรกฎาคม 2558
2489
3,539 822-ธรรมะกับชีวิต ตอนที่2 สนง.คณะกรรมการ อย.
9 กรกฎาคม 2558
1587
3,538 821-ธรรมะกับชีวิต ตอนที่1 สนง.คณะกรรมการ อย.
9 กรกฎาคม 2558
1655
3,537 1401-สาระขององค์มรรค8 วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
8 กรกฎาคม 2558
1396
3,536 1400-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
8 กรกฎาคม 2558
1528
3,535 1399-หลายหลากวิธีปฏิบัติโดยใช้ลมหายใจ
8 กรกฎาคม 2558
1370
3,534 1398-ไม่มีตัวตน ไม่มีของตน
8 กรกฎาคม 2558
1468
3,533 1397-อริยสัจ4; สัจจะจริงแท้ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
2348
3,532 1396-วิธีแก้กรรม วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
1498
3,531 1395-กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
2197
3,530 1394-ขันติและกายคตาสติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1370
3,529 1393-ไม่สันโดษในกุศลและไม่ย่อหย่อนความเพียร
6 กรกฎาคม 2558
1230
3,528 1392-ความเข้าใจพื้นฐานการปฏิบัติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1350
3,527 113-รู้กฎ..แจ้งธรรม4
5 กรกฎาคม 2558
1567
3,526 112-รู้กฎ..แจ้งธรรม3
5 กรกฎาคม 2558
1618
3,525 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2418
3,524 043-มหานิทาน8; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม2
5 กรกฎาคม 2558
1815
3,523 042-มหานิทาน7; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1624
3,522 049-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 มิถุนายน 2558
2532
3,521 457-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6; วิธีพัฒนาสัมมากัมมันตะ
2 กรกฎาคม 2558
1593
3,520 456-ตอบปัญหาธรรม
2 มิถุนายน 2558
2279
3,519 455-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5; วิธีพัฒนาสัมมาวาจา
2 กรกฎาคม 2558
1513
3,518 454-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร4; ปฏิบัติธรรมให้ตรงจุด
2 กรกฎาคม 2558
1368
3,517 085-ธาตุกถา2; สงเคราะห์ขันธ์และอายตนะ
30 มิถุนายน 2558
1429
3,516 063-สูตรโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
30 มิถุนายน 2558
1763
3,515 015-สัมมาทิฏฐิว่ามารดาบิดามี2 ธ.แห่งประเทศไทย
29 มิถุนายน 2558
2320
3,514 091-กายคตาสติ9; อุปมามารได้ช่องเป็นต้น
28 มิถุนายน 2558
1702
3,513 090-กายคตาสติ8; วิธีเจริญกายคตาสติโดยฌาน4
28 มิถุนายน 2558
1582
3,512 020-วิธีปฏิบัติอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
2805
3,511 019-สติในกาย; กายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
2304
3,510 049-อานาปานสติ2; ความสำคัญและอานิสงส์2
26 มิถุนายน 2558
1649
3,509 048-อานาปานสติ1; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1647
3,508 453-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร3 วิธีพัฒนาสัมมาสังกัปปะ
25 มิถุนายน 2558
1527
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8757 รายการ