ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,700
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 826 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 976 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 699 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,386 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 988 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,750 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,200 1191-ขุ.ธ.พราหมณวรรค33 ผู้ละตัณหาไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
8,199 1190-ขุ.ธ.พราหมณวรรค32 ผู้ละกามไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
8,198 1189-ขุ.ธ.พราหมณวรรค31 ผู้ล่วงราคะและกิเลสได้เป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
8,197 187-ธรรมปฏิบัติ134 วิธีการเห็นความไม่เที่ยงในรูป
8 พฤษภาคม 2566
111
8,196 186-ธรรมปฏิบัติ133 วิธีสร้างอนัตตสัญญา
24 เมษายน 2566
55
8,195 304-รตนสูตร สัจจะรัตนะอันประณีต
7 พฤษภาคม 2566
83
8,194 780-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก10 ลำดับปัญญาญาณ
6 พฤษภาคม 2566
66
8,193 779-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก9 ลำดับสภาวธรรมและความบริสุทธิ์
6 พฤษภาคม 2566
49
8,192 121-ภาวนา44 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์5
5 พฤษภาคม 2566
94
8,191 186-ธรรมปฏิบัติ133 วิธีสร้างอนัตตสัญญา
24 เมษายน 2566
195
8,190 1834-เห็นตน พ้นทุกข์ สถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียง
23 เมษายน 2566
168
8,189 1833-มิลินทปัญหา4(10) วิจารลักขณปัญหา วิจาระมีลักษณะตามเคล้าคลึง
23 เมษายน 2566
46
8,188 1832-มิลินทปัญหา4(9) วิตักกลักขณปัญหา วิตักกะมีลักษณะแนบชิด
23 เมษายน 2566
32
8,187 1831-มิลินทปัญหา4(8) วิญญาณลักขณปัญหา วิญญาณมีลักษณะรู้ต่างจากสัญญาปัญญา
23 เมษายน 2566
42
8,186 1830-มิลินทปัญหา4(7) เจตนาลักขณปัญหา เจตนามีลักษณะจงใจและปรุงแต่ง
23 เมษายน 2566
33
8,185 1829-มิลินทปัญหา4(6) สัญญาลักขณปัญหา สัญญามีลักษณะกำหนดหมาย
23 เมษายน 2566
32
8,184 1828-มิลินทปัญหา4(5) เวทนาลักขณปัญหา เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์
23 เมษายน 2566
34
8,183 1827-มิลินทปัญหา4(4) ผัสสลักขณปัญหา ผัสสะมีลักษณะกระทบถูกต้อง
23 เมษายน 2566
26
8,182 1826-มิลินทปัญหา4(3) จักขุวิญญาณาทิปัญหา จักขุวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณ
23 เมษายน 2566
32
8,181 1825-มิลินทปัญหา4(2) เวทคูปัญหา อัตตาที่เป็นผู้รู้อยู่ภายในไม่มี
23 เมษายน 2566
37
8,180 1824-มิลินทปัญหา4(1) ภวันตสังขารชายมานปัญหา สังขารที่มีอยู่เท่านั้นย่อมเกิด
23 เมษายน 2566
51
8,179 320-คณกโมคคัลลานสูตร4 บางพวกถึงนิพพาน บางพวกไม่ถึง
22 เมษายน 2566
56
8,178 319-คณกโมคคัลลานสูตร3 ละนิวรณ์5เข้าถึงฌาน4
22 เมษายน 2566
56
8,177 318-คณกโมคคัลลานสูตร2 ลำดับปฏิบัติเพื่อสมาธิ6ขั้นตอน
22 เมษายน 2566
67
8,176 317-คณกโมคคัลลานสูตร1 เหตุเกิดพระสูตร
22 เมษายน 2566
56
8,175 1188-ขุ.ธ.พราหมณวรรค30 ผู้บริสุทธิ์ไม่ขุ่นมัวเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
44
8,174 1187-ขุ.ธ.พราหมณวรรค29 ผู้ละบุญและบาปได้เป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
34
8,173 1186-ขุ.ธ.พราหมณวรรค28 ผู้ไม่มีความอาลัยเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
25
8,172 1185-ฐานความคิดเรื่องบารมี10ทัศ
20 เมษายน 2566
43
8,171 1184-ขุ.ธ.พราหมณวรรค27 ผู้ปราศจากความหวังเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
26
8,170 1183-ขุ.ธ.พราหมณวรรค26 ผู้ไม่ขโมยสิ่งของผู้อื่นเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
21
8,169 1182-ขุ.ธ.พราหมณวรรค25 ผู้ไม่กล่าวคำหยาบเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
24
8,168 1181-ขุ.ธ.พราหมณวรรค24 ผู้ทำราคะให้ตกไปเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
26
8,167 185-ธรรมปฏิบัติ132 อนิจจสัญญญานำสู่อนัตตสัญญา
11 เมษายน 2566
189
8,166 778-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก08 วิปัสสนาภาวนาบรรพชิตกับคฤหัสถ์
8 เมษายน 2566
103
8,165 777-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก07 วิปัสสนาภาวนารวมองค์มรรค
8 เมษายน 2566
100
8,164 2786-ความหมายในคุณพระรัตนตรัย สวนป่ามัชฌิมา
10 เมษายน 2566
73
8,163 2785-สังโยชน์3ละด้วยโสดาปัตติมรรค
9 เมษายน 2566
117
8,162 2784-ตอบปัญหาธรรม2 สวนป่ามัชฌิมา
9 เมษายน 2566
95
8,161 2783-ธัมมานุปัสสนาหมวดสัจจะ สวนป่ามัชฌิมา
9 เมษายน 2566
77
8,160 2782-ธัมมานุปัสสนาหมวดอายตนะและโพชฌงค์
8 เมษายน 2566
57
8,159 2781-ธัมมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์และขันธ์
8 เมษายน 2566
53
8,158 2780-ตอบปัญหาธรรม สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
72
8,157 2779-วิธีฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
63
8,156 2778-ความสำคัญและวิธีทำกายคตาสติให้เกิด
6 เมษายน 2566
87
8,155 2777-ประเภทกรรมฐานลมหายใจ สวนป่ามัชฌิมา
6 เมษายน 2566
56
8,154 2776-สรณะอันเกษม สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
48
8,153 2775-ทางเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
80
8,152 131-ฉันโนวาทสูตร เมื่อไม่มีกิเลส ความหวั่นไหวก็ไม่มี
2 เมษายน 2566
87
8,151 130-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร เมื่อไม่ยึดมั่น วิญญาณที่อาศัยสิ่งนั้นจักไม่มี
2 เมษายน 2566
85
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8750 รายการ