ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,398 959-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1941
2,397 958-สัมมาสมาธิ ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1861
2,396 957-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1849
2,395 956-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1793
2,394 955-สัมมาสติ ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1781
2,393 954-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
5 กันยายน 2556
1901
2,392 953-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1906
2,391 952-สัมมาวายามะ ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1833
2,390 951-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1860
2,389 950-สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1760
2,388 949-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
4 กันยายน 2556
1619
2,387 948-สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1701
2,386 947-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1675
2,385 946-สัมมาทิฏฐิในอริยมรรค ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1782
2,384 945-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
3 กันยายน 2556
1629
2,383 944-ประโยชน์ของการมีสติรู้อยู่ในกาย ยุวพุทธฯ
2 กันยายน 2556
1648
2,382 943-ธรรมะมีอุปการะมากสำหรับมนุษย์ ยุวพุทธฯ
2 กันยายน 2556
1712
2,381 004-ปรมัตถธรรม4 รูปและนิพพานปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
3002
2,380 003-ปรมัตถธรรม3 เจตสิกปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
2815
2,379 002-ปรมัตถธรรม2 จิตปรมัตถ์ ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
3061
2,378 001-ปรมัตถธรรม1 แนะนำรายวิชา ป.โท วิปัสสนา
2 กันยายน 2556
2984
2,377 132-บุคคลผู้จะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้
1 กันยายน 2556
2067
2,376 131-เพราะยึดมั่นรูปเป็นต้น ความเห็นผิดจึงเกิด
1 กันยายน 2556
1957
2,375 011-ผู้มีสัมปชัญญะ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2049
2,374 010-ผู้มีสติ เป็นอย่างไร
1 กันยายน 2556
2154
2,373 568-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ2 กรมศุลกากร
30 สิงหาคม 2556
1765
2,372 567-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ1 กรมศุลกากร
30 สิงหาคม 2556
1777
2,371 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1726
2,370 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1750
2,369 291-อกุศลวิตกดับด้วยสติปัฏฐานและอนิมิตตสมาธิ สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1598
2,368 290-ใบไม้กำมือเดียวประยุกต์
29 สิงหาคม 2556
1583
2,367 566-รู้จักเทวดา2 รร.เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2556
2788
2,366 565-รู้จักเทวดา1 รร.เดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2556
2872
2,365 050-ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต ตอนที่2
25 สิงหาคม 2556
1940
2,364 049-ปฏิปทา4; ทางดำเนินของจิต ตอนที่1
25 สิงหาคม 2556
2074
2,363 054-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1730
2,362 053-อริยมรรคมีองค์8
25 สิงหาคม 2556
1772
2,361 010-ตอบปัญหาธรรม
25 สิงหาคม 2556
1971
2,360 009-ธรรมกั้นและถอนตัณหา
25 สิงหาคม 2556
2069
2,359 008-ตัณหาเป็นตัวสร้างทุกข์
25 สิงหาคม 2556
2092
2,358 559-ตอบปัญหาธรรม อาศรมศิลป์
24 สิงหาคม 2556
1741
2,357 558-วิธีปฏิบัติแนวรู้สึกตัวกับการรู้แจ้งสัจธรรม อาศรมศิลป์
24 สิงหาคม 2556
1903
2,356 942-ตอบปัญหาธรรม มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
23 สิงหาคม 2556
1690
2,355 941-ไม่มีปัญหา, ไม่มีตัณหา มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
23 สิงหาคม 2556
1478
2,354 940-อาหารของภวตัณหาและอาหารของวิชชาวิมุตติ
22 สิงหาคม 2556
1748
2,353 939-วิธีฝึกสติในชีวิตประจำวัน มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
22 สิงหาคม 2556
1747
2,352 938-ความเกิด, ความดับ และเหตุให้ถึงความดับ
22 สิงหาคม 2556
1612
2,351 937-ที่มาของตัวตน มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม อ.บางคล้า
22 สิงหาคม 2556
3057
2,350 936-แนะนำเทคนิควิธีฝึกสติ มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
21 สิงหาคม 2556
1700
2,349 935-การเจริญวิปัสสนาทางทวาร6 มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
21 สิงหาคม 2556
1595
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ