ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,535 1399-หลายหลากวิธีปฏิบัติโดยใช้ลมหายใจ
8 กรกฎาคม 2558
1370
3,534 1398-ไม่มีตัวตน ไม่มีของตน
8 กรกฎาคม 2558
1464
3,533 1397-อริยสัจ4; สัจจะจริงแท้ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
2347
3,532 1396-วิธีแก้กรรม วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
1497
3,531 1395-กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
7 กรกฎาคม 2558
2197
3,530 1394-ขันติและกายคตาสติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1366
3,529 1393-ไม่สันโดษในกุศลและไม่ย่อหย่อนความเพียร
6 กรกฎาคม 2558
1229
3,528 1392-ความเข้าใจพื้นฐานการปฏิบัติ วังรีรีสอร์ท
6 กรกฎาคม 2558
1350
3,527 113-รู้กฎ..แจ้งธรรม4
5 กรกฎาคม 2558
1565
3,526 112-รู้กฎ..แจ้งธรรม3
5 กรกฎาคม 2558
1616
3,525 111-อริยมรรคมีองค์8; ทางสายกลาง
28 มิถุนายน 2558
2414
3,524 043-มหานิทาน8; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม2
5 กรกฎาคม 2558
1808
3,523 042-มหานิทาน7; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1617
3,522 049-เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
3 มิถุนายน 2558
2517
3,521 457-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร6; วิธีพัฒนาสัมมากัมมันตะ
2 กรกฎาคม 2558
1592
3,520 456-ตอบปัญหาธรรม
2 มิถุนายน 2558
2272
3,519 455-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร5; วิธีพัฒนาสัมมาวาจา
2 กรกฎาคม 2558
1508
3,518 454-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร4; ปฏิบัติธรรมให้ตรงจุด
2 กรกฎาคม 2558
1363
3,517 085-ธาตุกถา2; สงเคราะห์ขันธ์และอายตนะ
30 มิถุนายน 2558
1429
3,516 063-สูตรโสดาบัน16 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน9
30 มิถุนายน 2558
1757
3,515 015-สัมมาทิฏฐิว่ามารดาบิดามี2 ธ.แห่งประเทศไทย
29 มิถุนายน 2558
2319
3,514 091-กายคตาสติ9; อุปมามารได้ช่องเป็นต้น
28 มิถุนายน 2558
1698
3,513 090-กายคตาสติ8; วิธีเจริญกายคตาสติโดยฌาน4
28 มิถุนายน 2558
1578
3,512 020-วิธีปฏิบัติอานาปานสติที่มีผลอานิสงส์มาก
27 มิถุนายน 2558
2797
3,511 019-สติในกาย; กายคตาสติแบบฌาน4
27 มิถุนายน 2558
2299
3,510 049-อานาปานสติ2; ความสำคัญและอานิสงส์2
26 มิถุนายน 2558
1647
3,509 048-อานาปานสติ1; ความสำคัญและอานิสงส์1
26 มิถุนายน 2558
1642
3,508 453-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร3 วิธีพัฒนาสัมมาสังกัปปะ
25 มิถุนายน 2558
1523
3,507 452-ตอบปัญหาธรรม
25 มิถุนายน 2558
2170
3,506 451-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร2 วิธีพัฒนาสัมมาทิฏฐิ
25 มิถุนายน 2558
1451
3,505 450-ม.อุ.มหาจัตตารีสกสูตร1 อริยสัมมาสมาธิมีปัจจัยพร้อม
25 มิถุนายน 2558
1518
3,504 084-สติปัฏฐานภาวนา24; ปฏิปทา4 และกรรมฐาน
24 มิถุนายน 2558
1472
3,503 083-สติปัฏฐานภาวนา23; วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง2
24 มิถุนายน 2558
1625
3,502 082-สติปัฏฐานภาวนา22; วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง1
24 มิถุนายน 2558
1554
3,501 014-สัมมาทิฏฐิว่ามารดาบิดามี1 ธ.แห่งประเทศไทย
22 มิถุนายน 2558
2516
3,500 028-ตอบปัญหาธรรม
21 มิถุนายน 2558
1810
3,499 027-ปฏิจจสมุปบาทแบบเกิดหนึ่งขณะจิต
21 มิถุนายน 2558
2641
3,498 026-ปฏิจจสมุปบาทแบบทุกข์จรในชาติปัจจุบัน
21 มิถุนายน 2558
2374
3,497 025-ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามชาติ
21 มิถุนายน 2558
2636
3,496 041-มหานิทาน6; เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1634
3,495 040-มหานิทาน5; เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1821
3,494 818-วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ2 รร.อัมรินทร์ฯ พิษณุโลก
19 มิถุนายน 2558
1575
3,493 817-วิถีแห่งความสุขของชาวพุทธ1 รร.อัมรินทร์ฯ พิษณุโลก
19 มิถุนายน 2558
1532
3,492 449-ตอบปัญหา2; วิธีเจริญโพชฌงค์เมื่อจิตหดหู่กับฟุ้งซ่าน
18 มิถุนายน 2558
1648
3,491 448-ตอบปัญหา1; สมาธิที่เพียงพอต่อการพิจารณาธรรม
18 มิถุนายน 2558
1682
3,490 447-วิชยสูตร ขุ.สุ.พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา2
18 มิถุนายน 2558
1508
3,489 446-วิชยสูตร ขุ.สุ.พิจารณากายเป็นสมถะวิปัสสนา1
18 มิถุนายน 2558
1539
3,488 081-ธาตุกถา1; ความรู้พื้นฐานและโครงสร้างเนื้อหา
17 มิถุนายน 2558
1508
3,487 080-สติปัฏฐานภาวนา21; ตัวอย่างวิธีปฏิบัติมรรคให้เกิด
17 มิถุนายน 2558
1529
3,486 079-สติปัฏฐานภาวนา20; มรรควิธี 4 แบบ
17 มิถุนายน 2558
1482
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ