ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,852 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,502 040-ตามรอย19 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร1
7 กันยายน 2561
769
5,501 719-ฌานวิภังค์17 ลักษณะฌานที่2 ฌานที่3 และฌานที่4
6 กันยายน 2561
819
5,500 718-ตอบปัญหาวิธีมนสิการอริยสัจ4จากพื้นฐานไปสู่ละเอียดลึกซึ้ง
9 กันยายน 2561
1000
5,499 717-ฌานวิภังค์16 ลักษณะฌานที่1
6 กันยายน 2561
888
5,498 716-ฌานวิภังค์15 ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา
6 กันยายน 2561
834
5,497 228-ปุคคลบัญญัติ2 ชื่อพระอริยบุคคลระดับต่างๆ เป็นต้น
5 กันยายน 2561
781
5,496 2042-ธาตุดิน19 ธาตุน้ำ12 ธาตุไฟ4 ธาตุลม6 วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2561
801
5,495 2041-เงื่อนไขธรรมฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2561
754
5,494 2040-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
815
5,493 2039-มุ่งละความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริง วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
813
5,492 2038-ฝึกปัญญารู้กาย เวทนา จิต และธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
914
5,491 2037-ฝึกให้มีสมาธิเพื่อแยกรูปธรรมนามธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
879
5,490 2036-ฝึกให้มีสติ รู้อยู่ในกาย วังรีรีสอร์ท
3 กันยายน 2561
699
5,489 2035-ปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้า วังรีรีสอร์ท
3 กันยายน 2561
790
5,488 245-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร2 ควรเสพธรรมอกุศลเสื่อมลงกุศลเจริญขึ้น
2 กันยายน 2561
739
5,487 244-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร1 ธรรมที่ควรเสพกับธรรมที่ไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
805
5,486 082-สัปปุริสสูตร2 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นใส่ใจอตัมมยตาเท่านั้น
2 กันยายน 2561
884
5,485 081-สัปปุริสสูตร1 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะกิเลสไม่สิ้นด้วยเหตุนั้น
2 กันยายน 2561
848
5,484 1016-ค้นคว้าวิจัยเรื่องตนเอง วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
1 กันยายน 2561
814
5,483 227-ปรมัตถธรรม7(2) สรุปจบวิชาปรมัตถธรรม
31 สิงหาคม 2561
966
5,482 226-ปรมัตถธรรม7(1) ปรมัตถธรรม4 กับปฏิจจสมุปบาทและธรรมทั้งปวง
31 สิงหาคม 2561
1016
5,481 225-ปุคคลบัญญัติ1 ความหมายและโครงสร้างเนื้อหาคัมภีร์
29 สิงหาคม 2561
811
5,480 024-สัมมาทิฏฐินำชีวิต24 พิจารณาธาตุดินเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
28 สิงหาคม 2561
924
5,479 090-ธรรมปฏิบัติ37 ภาวนาเอาความคุ้นเคยไม่ดีออกจากจิต
27 สิงหาคม 2561
925
5,478 220-ปฏิจจสมุปบาท2(2) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
26 สิงหาคม 2561
1054
5,477 219-ปฏิจจสมุปบาท2(1) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
26 สิงหาคม 2561
1100
5,476 124-มหาปรินิพพานสูตร37 สรุปหลักธรรมและองค์ความรู้สำคัญ
25 สิงหาคม 2561
818
5,475 123-มหาปรินิพพานสูตร36 การแบ่งและการแผ่ขยายของพระธาตุ
25 สิงหาคม 2561
863
5,474 224-ปรมัตถธรรม6(3) ปรมัตถธรรม4 กับ อินทรีย์22และปฏิจจสมุปบาทองค์12
24 สิงหาคม 2561
906
5,473 223-ปรมัตถธรรม6(2) ปรมัตถธรรม4 กับ ธาตุ18และอริยสัจ4
24 สิงหาคม 2561
788
5,472 222-ปรมัตถธรรม6(1) ปรมัตถธรรม4 กับ ขันธ์5และอายตนะ12
24 สิงหาคม 2561
853
5,471 218-อริยมรรคมีองค์8และตอบปัญหา คอร์สพัฒนาจิตฯ
21 สิงหาคม 2561
984
5,470 089-ธรรมปฏิบัติ36 วิธีประกอบปัญญาทำให้ไม่หลงในสภาวะ
20 สิงหาคม 2561
971
5,469 217-ปฏิจจสมุปบาท1(2) ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท
19 สิงหาคม 2561
1181
5,468 216-ปฏิจจสมุปบาท1(1) หลักทั่วไปและหลักแจกแจงขยายความ
19 สิงหาคม 2561
1405
5,467 1015-การพัฒนามรรคเพื่อเห็นอริยสัจ กรมอู่ทหารเรือโดยชมรมอัปปมัญญา
19 สิงหาคม 2561
964
5,466 1014-ธรรมะและการอยู่อย่างมีสติ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
18 สิงหาคม 2561
899
5,465 221-ปรมัตถธรรม5(3) นิพพาน3 ประเภทและวิธีเข้าถึงนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
807
5,464 220-ปรมัตถธรรม5(2) นิพพาน2 ชื่อและประเภทของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
836
5,463 219-ปรมัตถธรรม5(1) นิพพาน1 นิพพานปรมัตถ์และชื่อของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
816
5,462 715-ฌานวิภังค์14 ชำระจิตให้หมดจดจากถินมิทธะและอุทธัจจกุกกุจจะ
16 สิงหาคม 2561
970
5,461 714-ตอบปัญหาประโยชน์ของปรมัตถธรรม4ในการปฏิบัติ
16 สิงหาคม 2561
1007
5,460 713-ฌานวิภังค์13 ชำระจิตให้หมดจดจากพยาปาทปโทสะ
16 สิงหาคม 2561
931
5,459 712-ฌานวิภังค์12 ชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌาในโลก
16 สิงหาคม 2561
981
5,458 218-ธาตุกถา7 ทบทวนการจัดสงเคราะห์ขันธ์ อายตนะ ธาตุ
15 สิงหาคม 2561
736
5,457 101-กัมมัฏฐาน5 กายคตาสติ5 การประกอบสัมปชัญญะ4
14 สิงหาคม 2561
994
5,456 165-พุทธานุสสติ6 อานิสงส์10ประการในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
12 สิงหาคม 2561
986
5,455 164-พุทธานุสสติ5 ได้วิบากที่เลิศและอมนุษย์ไม่ทำร้าย
12 สิงหาคม 2561
1062
5,454 122-มหาปรินิพพานสูตร35 พระมหากัสสปเถระไหว้พระบาท
11 สิงหาคม 2561
863
5,453 121-มหาปรินิพพานสูตร34 การบูชาพุทธสรีระ
11 สิงหาคม 2561
781
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8852 รายการ