ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,948
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 159

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 277 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 750 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,403 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,180 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,354 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,806 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 6,998 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
598 115-ที่ตั้งของความรู้ตัว อาศรมมาตา
1 ธันวาคม 2553
1412
597 114-ประโยชน์ของสติ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2552
1684
596 113-หลักการปฏิบัติธรรม อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
31 ธันวาคม 2552
1539
595 038-สิ่งที่ควรอธิษฐาน กรมศุลกากร กรุงเทพฯ
5 มกราคม 2553
2326
594 186-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
27 ธันวาคม 2552
1911
593 185-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
27 ธันวาคม 2552
1887
592 184-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
13 ธันวาคม 2552
1862
591 183-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
13 ธันวาคม 2552
1825
590 182-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
15 พฤศจิกายน 2552
1899
589 181-สัมมาทิฏฐิสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
15 พฤศจิกายน 2552
2143
588 180-นิพพานปฏิสังยุตตสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
18 ตุลาคม 2552
1798
587 179-สติปัฏฐานกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ตอนที่3
18 ตุลาคม 2552
2092
586 176-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่6
27 กันยายน 2552
1716
585 175-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่5
27 กันยายน 2552
1859
584 174-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่4
13 กันยายน 2552
1818
583 173-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่3
13 กันยายน 2552
1823
582 172-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
23 สิงหาคม 2552
1922
581 171-สัลเลขสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
23 สิงหาคม 2552
1965
580 170-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่12
16 สิงหาคม 2552
1682
579 169-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่11
16 สิงหาคม 2552
1683
578 168-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่10
9 สิงหาคม 2552
1681
577 167-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่9
9 สิงหาคม 2552
1679
576 166-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่8
26 กรกฎาคม 2552
1833
575 165-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่7
26 กรกฎาคม 2552
1830
574 164-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่6
19 กรกฎาคม 2552
1743
573 163-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่5
19 กรกฎาคม 2552
1726
572 162-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่4
28 มิถุนายน 2552
1817
571 161-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่3
28 มิถุนายน 2552
1854
570 160-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่2
21 มิถุนายน 2552
1685
569 159-มหานิทานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนที่1
21 มิถุนายน 2552
1769
568 158-อภิญญาสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
14 มิถุนายน 2552
1939
567 157-สิกขานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
14 มิถุนายน 2552
1741
566 156-สิกขานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
31 พฤษภาคม 2552
1832
565 155-สมณสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
31 พฤษภาคม 2552
1639
564 154-วิถารสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
10 พฤษภาคม 2552
1645
563 153-วิตถารสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
10 พฤษภาคม 2552
1849
562 152-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่2
26 เมษายน 2552
1927
561 151-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตอนที่1
26 เมษายน 2552
1863
560 150-ปมาทวิหารีสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
22 มีนาคม 2552
1752
559 149-ปมาทวิหารีสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
22 มีนาคม 2552
1788
558 148-ปริหานธัมมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่2
15 มีนาคม 2552
1668
557 147-ปริหานธัมมสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนที่1
15 มีนาคม 2552
1668
556 146-ทุติยอัสสตวาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
8 มีนาคม 2552
1735
555 145-กัจจานโคตตสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
8 มีนาคม 2552
1951
554 144-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่4
22 กุมภาพันธ์ 2552
2308
553 143-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่3
22 กุมภาพันธ์ 2552
1727
552 142-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่2
15 กุมภาพันธ์ 2552
1732
551 141-อุปนิสสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่1
15 กุมภาพันธ์ 2552
1867
550 140-ปัจจยสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2552
1721
549 139-ปัจจยสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2552
1689
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 6998 รายการ