ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,535 2062-ตอบปัญหาธรรม10 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2561
835
5,534 2061-ตอบปัญหาธรรม9 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
788
5,533 2060-สรุปรวมมรรคมีองค์8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
909
5,532 2059-ตอบปัญหาธรรม8 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
756
5,531 2058-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
747
5,530 2057-กระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์ ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
742
5,529 2056-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2561
789
5,528 2055-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
808
5,527 2054-ความเป็นไปของขันธ์5กองทุกข์ ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
860
5,526 2053-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
822
5,525 2052-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
730
5,524 2051-ดี ชั่ว สูง ตำ่ มงคล อวมงคล อยู่ที่กรรม ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
726
5,523 2050-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2561
756
5,522 1018-วิจัยในขันธ์5และอริยสัจ4 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
15 กันยายน 2561
878
5,521 2049-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
813
5,520 2048-กระจายขันธ์5 ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
755
5,519 2047-รู้ชัดนิวรณ์5ว่าเป็นนิวรณ์ทำจิตให้เศร้าหมองและบังปัญญา
15 กันยายน 2561
954
5,518 2046-ฝึกปัญญาพิจารณากาย เวทนา จิต ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2561
792
5,517 2045-วิธีฝึกสติสัมปชัญญะโดยใช้กายเป็นกรรมฐาน
14 กันยายน 2561
814
5,516 2044-ฝึกจิตให้มีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2561
723
5,515 2043-ปฏิบัติธรรมคืออะไร ยุวพุทธฯ
14 กันยายน 2561
775
5,514 102-กัมมัฏฐาน6 กายคตาสติ6 พิจารณากายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล
11 กันยายน 2561
870
5,513 091-ธรรมปฏิบัติ38 ฝึกหัดให้คุ้นเคยกับความถูกต้อง
10 กันยายน 2561
905
5,512 223-อริยมรรคมีองค์8, สัมมาทิฏฐิ2ระดับ คอร์สพัฒนาจิตฯ
9 กันยายน 2561
910
5,511 222-ปฏิจจสมุปบาท3(2) ปฏิจจสมุปบาทกับกระบวนการปฏิบัติธรรม
9 กันยายน 2561
956
5,510 221-ปฏิจจสมุปบาท3(1) สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท(ต่อ)
9 กันยายน 2561
906
5,509 1017-รู้จักจิตและการฝึกจิต วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
8 กันยายน 2561
850
5,508 085-ภาวนา8 กายนี้ไม่อาจพ้นป่าช้าไปได้
7 กันยายน 2561
784
5,507 045-ตามรอย24 พุทธคุณบทว่าสัตถา เทวมนุสสานัง2
7 กันยายน 2561
666
5,506 044-ตามรอย23 พุทธคุณบทว่าสัตถา เทวมนุสสานัง1
7 กันยายน 2561
732
5,505 043-ตามรอย22 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ
7 กันยายน 2561
734
5,504 042-ตามรอย21 พุทธคุณบทว่าปุริสทัมมสารถิ
7 กันยายน 2561
708
5,503 041-ตามรอย20 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร2
7 กันยายน 2561
703
5,502 040-ตามรอย19 พุทธคุณบทว่าอนุตตโร1
7 กันยายน 2561
766
5,501 719-ฌานวิภังค์17 ลักษณะฌานที่2 ฌานที่3 และฌานที่4
6 กันยายน 2561
812
5,500 718-ตอบปัญหาวิธีมนสิการอริยสัจ4จากพื้นฐานไปสู่ละเอียดลึกซึ้ง
9 กันยายน 2561
984
5,499 717-ฌานวิภังค์16 ลักษณะฌานที่1
6 กันยายน 2561
877
5,498 716-ฌานวิภังค์15 ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา
6 กันยายน 2561
830
5,497 228-ปุคคลบัญญัติ2 ชื่อพระอริยบุคคลระดับต่างๆ เป็นต้น
5 กันยายน 2561
781
5,496 2042-ธาตุดิน19 ธาตุน้ำ12 ธาตุไฟ4 ธาตุลม6 วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2561
799
5,495 2041-เงื่อนไขธรรมฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ วังรีรีสอร์ท
5 กันยายน 2561
752
5,494 2040-ตอบปัญหาธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
814
5,493 2039-มุ่งละความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริง วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
807
5,492 2038-ฝึกปัญญารู้กาย เวทนา จิต และธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
914
5,491 2037-ฝึกให้มีสมาธิเพื่อแยกรูปธรรมนามธรรม วังรีรีสอร์ท
4 กันยายน 2561
879
5,490 2036-ฝึกให้มีสติ รู้อยู่ในกาย วังรีรีสอร์ท
3 กันยายน 2561
699
5,489 2035-ปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้า วังรีรีสอร์ท
3 กันยายน 2561
789
5,488 245-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร2 ควรเสพธรรมอกุศลเสื่อมลงกุศลเจริญขึ้น
2 กันยายน 2561
738
5,487 244-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร1 ธรรมที่ควรเสพกับธรรมที่ไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
802
5,486 082-สัปปุริสสูตร2 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นใส่ใจอตัมมยตาเท่านั้น
2 กันยายน 2561
879
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ