ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,773
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 960 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 986 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,035 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,823 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,223 039-ทุจริตนำไปนรก สุจริตนำไปสวรรค์
11 มิถุนายน 2556
3856
2,222 026-ธรรม 4 ประการเพื่อความสุขในภพนี้
7 มิถุนายน 2556
1971
2,221 507-ความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "กรรม" ธ.Exim
6 มิถุนายน 2556
1818
2,220 272-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่2
6 มิถุนายน 2556
1734
2,219 271-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่1
6 มิถุนายน 2556
1832
2,218 270-ปรินิพพานแล้วไปไหน..เหมือนไฟสิ้นเชื้อ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
6 มิถุนายน 2556
1808
2,217 269-ศีล 5 พาไปสวรรค์
6 พฤษภาคม 2556
3032
2,216 885-ฝึกจิตตนเอง รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1611
2,215 884-การใช้ชีวิตประเสริฐ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1511
2,214 883-สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1669
2,213 882-คุณค่าแห่งชีวิต รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1663
2,212 881-วิธีทำความรู้สึกตัวและฝึกสติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1897
2,211 880-ชีวิตและข้อจำกัดตามธรรมชาติ รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1537
2,210 126-ตอบปัญหาเรื่องกายสังขารเป็นต้น
2 มิถุนายน 2556
1906
2,209 125-เหตุให้บรรลุถึงกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ
2 มิถุนายน 2556
1908
2,208 124-ละธรรม 6 ประการจึงสามารถเจริญสติปัฏฐาน4 ได้
2 มิถุนายน 2556
1966
2,207 123-ต่างคน ต่างความประสงค์ ต่างความนิยมเป็นต้น
2 มิถุนายน 2556
1859
2,206 506-ธรรมที่ทำให้เป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสและเริ่มต้นละกิเลส
2 มิถุนายน 2556
1918
2,205 005-สิ่งที่หาได้ยากในโลก 6 ประการ
2 มิถุนายน 2556
2795
2,204 504-ตอบปัญหาธรรม ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
31 พฤษภาคม 2556
1847
2,203 503-การเป็นข้าราชการที่ดีตามวิถีพุทธ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
31 พฤษภาคม 2556
1639
2,202 879-กลับมาที่ตัวประตูนิพพาน ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2556
1804
2,201 878-อริยมรรคและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
31 พฤษภาคม 2556
1635
2,200 877-อริยสัจและตอบปัญหาธรรม ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1528
2,199 876-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1683
2,198 875-เพียรพิจารณาขันธ์ 5 เป็นไตรลักษณ์ ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1922
2,197 874-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2556
1601
2,196 873-สักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
2007
2,195 872-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1692
2,194 871-อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม เป็นเหตุเกิด ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1861
2,193 870-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2556
1585
2,192 869-ขันธ์5 ไม่ใช่ตัวตน ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1842
2,191 868-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1619
2,190 867-เห็นธรรมคือนิวรณ์5 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1646
2,189 866-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
28 พฤษภาคม 2556
1599
2,188 052-ตอบปัญหาธรรม2
28 พฤษภาคม 2556
1742
2,187 051-ตอบปัญหาธรรม1
28 พฤษภาคม 2556
1968
2,186 050-กฎ, กรรม และกฎแห่งกรรม
28 พฤษภาคม 2556
1981
2,185 865-ตอบปัญหาธรรม1ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1552
2,184 864-การพัฒนาสติสัมปชัญญะเพื่อสมาธิ ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1682
2,183 863-ตั้งใจรู้ตัว มีสติรักษาความรู้ตัว ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1679
2,182 862-หลักการและเหตุผลของวิปัสสนากรรมฐาน ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2556
1594
2,181 861-ปฏิบัติให้เห็นสัจธรรม ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1611
2,180 860-ฝึกตนแล้ว ได้ที่พึ่ง ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1661
2,179 859-เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย ศูนย์วิปัสสนาฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1445
2,178 858-ฝึกตามหลักสติปัฏฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
25 พฤษภาคม 2556
1596
2,177 857-ธรรมะเพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุ และมีปาฏิหาริย์ ศูนย์ฯ จ.สุรินทร์
25 พฤษภาคม 2556
1590
2,176 856-ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาก่อนตรัสรู้
24 พฤษภาคม 2556
1704
2,175 855-หลักและวิธีในการทำจิตตภาวนา ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
24 พฤษภาคม 2556
1741
2,174 854-ปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิต ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม
24 พฤษภาคม 2556
1653
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8823 รายการ